In Affärsmodellen, Affärsmodellspaning, School of Management

Du som arbetar med affärs- eller verksamhetsutveckling vet att en stor del av verksamhetens värdeförädling sker i, eller är beroende av, verksamhetens strukturer: enterprisearkitekturen.

Om man vill förenkla något kan man säga att en enterprisearkitektur beskriver de strukturer som krävs för att verksamheten ska kunna genomföra sina strategier och uppnå sina mål. Genom att ta utgångspunkt i nuläget kan också en riktning och omfattning på den förflyttning som krävs för att uppnå målen uppskattas. Enterprisearkitekturen består av fyra delar: processer, information, förmågor och system.

Processerna beskriver vad som görs i verksamheten och vem som gör vad. Informationen beskriver den information som verksamheten behöver i processerna samt hur den på bästa sätt ska struktureras för att möjliggöra största möjliga flexibilitet i processerna. Förmågorna är en beskrivning av vad verksamheten ska ha en förmåga att utföra utan att beskriva vem som gör det, varken organisatoriskt, roll- eller individmässigt. Systemen beskriver den ideala indelningen av systemstöd för att på bästa sätt stödja processerna och samtidigt möjliggöra förändring i arbetssätt.

En stor utmaning för en enterprisearkitekt är alla de vägval som behöver göras i samband med upprätthållandet av en enterprisearkitektur. Det går alltid att beskriva processerna något mer detaljerat, göra förmågorna lite mer flexibla, lite mer heltäckande. Och det finns alltid ytterligare en situation som det skulle kunna förberedas för genom att göra informationsstrukturen något mer flexibel. Kort sagt, det finns oändligt med förbättringar i strukturerna att slipa på som enterprisearkitekt. Men resurserna är oftast ändliga liksom tålamodet hos en organisation som ständigt möter nya utmaningar. Enterprisearkitekten behöver därför ett verktyg för att göra prioriteringar och avvägningar i sitt arbete. Det verktyget heter affärskrav.

Det är affärskraven som länkar ihop strategi med struktur och som ger enterprisearkitekturen underlag till rätt prioriteringar. Affärskraven fungerar som gränssnitt mellan strategi och struktur och de ägs av verksamhetens ledning. Affärskraven är en representation av den inriktning och de mål som verksamheten satt upp för en kommande period och det är utifrån de formulerade affärskraven som enterprisearkitekturen utformas.

Ett exempel: En verksamhet som under många år framgångsrikt utvecklat, tillverkat och sålt kontorsstolar antar en strategisk inriktning att de även ska börja ta betalt för de tjänster som tidigare ”ingått på köpet” när en kontorsstol sålts. De vill utvidga produktbegreppet till att både innehålla varor och tjänster och då följaktligen även ha möjlighet till att följa upp lönsamheten både på varor och tjänster. Två affärskrav skulle kunna formuleras såsom att:

  • Det ska vara möjligt att hantera både tjänster och varor i ett samlat erbjudande.
  • Det ska vara möjligt att följa upp lönsamhet för ett samlat erbjudande, enskilda varor samt enskilda tjänster.

För enterprisearkitekten innebär det att arkitekturen påverkas. Istället för att etablera en struktur som enbart stödjer hantering av varor behöver en mer komplex struktur etableras som stödjer hantering av varor, tjänster och kombinerade erbjudanden av varor och tjänster.

På detta sätt kan verksamheten, genom sin enterprisearkitektur, vara väl förberedd på att möta de kundbehov och utvecklingsinitiativ som kan väntas komma.

För er som är intresserade av att veta och lära mer om enterprisearkitektur, kommer vi på Cordial under våren att genomföra vår andra omgång av utbildningen Affärsinriktad Enterprisearkitekt. Du kan läsa mer om själva kursen och våra frukostmöten inför kursen HÄR.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.