Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

DeLaval

DeLaval är världsledande inom mejeriutrustning, vilket säkerställer mjölkkvalitet och djurhälsa samtidigt som de förser sina kunder med lösningar för hållbar livsmedelsproduktion. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och kompletta dagboksystem till en global marknad samt förser sina kunder med service och reservdelar.

DeLaval kommer från det svenska företaget AB Separatorer, ett företag som grundades 1883 av Gustaf de Laval som precis tagit patent på mjölkseparatorn. Idag sysselsätter DeLaval mer än 4500 personer i över hundra länder världen över och har sitt huvudkontor i Tumba, Sverige. Tillsammans med företagen Tetra Pak och Sidel bildar DeLaval Tetra Laval-gruppen.

Utmaning

När Cordial började att jobba med DeLaval i november 2020 hade en ny organisatorisk enhet kallad DeLaval Digital Services lanserats sex månader tidigare. DeLaval Digital Services skapades i första hand för att bygga en kompletterande verksamhet kring digitala tjänster via en ny molnbaserad plattform där kunderna kan konsumera tjänsten. Det främsta skälet till att lägga till digitala tjänster till DeLavals redan världsledande portfölj av mejerisystem är att skydda deras marknadsposition och kunna erbjuda sina kunder och värdenätverk ännu bättre insikter, service och support samt affärsförbättringar.

Inledningsvis kontaktade DeLaval Cordial på jakt efter en innovationsutbildning för affärsmodeller. Efter några möten var parterna överens om att ett rådgivande tillvägagångssätt var lämpligare. DeLaval ville ha stöd för att utvärdera och etablera kapacitet som behövs för att stödja utveckling och lansering av digitala tjänster samtidigt som man säkerställer att det digitala erbjudandet skulle uppskattas av kunder och partners, och för att få ett ramverk på plats för att hantera de strukturer som skapas.

Önskat läge

DeLaval vill behålla sin världsledande marknadsposition och växa sin verksamhet genom att lägga till digitala erbjudanden till deras nuvarande mejerisystemportfölj. När Cordial gick med i DeLaval 2020 hade DeLaval formulerat sin strategi och tillsammans utvecklade vi en uppsättning planer för att påskynda starten av DeLaval Digital Services. Vi använde ett agilt förhållningssätt till digital transformation, där grunden för det gemensamma arbetet var affärsarkitektur. Omfattningen av Cordials engagemang utvecklades under det två år långa projektet för att säkerställa att DeLaval skulle nå sin önskade position.

Genomförande

Steg för att nå önskat läge

Under resan har Cordials team arbetat i olika roller beroende på kundens behov, i både ledande, utmanande rådgivande och producerande roller. För att nå önskad position har DeLaval och Cordial tillsammans arbetat med att:

▶ Implementera affärsarkitektur för att koppla affärsstrategi och affärsmodeller till affärsutförande.
▶ Förstå och etablera nödvändiga förmågor som ett verktyg för att definiera vad vi behöver göra och utvecklade affärsprocesser för att utforma hur vi gör det.
▶ Etablera affärsprocessledning för nya digitala tjänster.
▶ Designa kundresan, som nu används i all digifysisk utveckling och förankrad i hela DeLavals organisation.
▶ Skapa gemensam förståelse för den ansträngning som krävs för att införa digitala tjänster i ett kapitalvaruföretag och designa hur DeLaval arbetar med att lansera digitala tjänster genom att utveckla och etablera en verksamhetsmodell för digifysiska produkter.
▶ Få utvecklings- och kommersiella team att samarbeta för att lansera MVP digitala tjänster på ett systematiskt men ändå smidigt sätt med hjälp av affärshändelser baserade på kundresan.

 

Medverkande från Cordial

Under det två år långa engagemanget har flera Cordial-anställda varit på uppdraget och bidragit med sin olika kompetens.

▶ Marcus Melkersson. 2020.11-2022.09. Affärsrådgivare och kundansvarig
▶ Torbjörn Matton. 2020.11-2021.12. Kundansvarig
▶ Elin Lundqvist. 2021.01-2021.04. Processledning och produktägare
▶ Emelie Peippo. 2021.04-2021.07. Processledning
▶ Stina Nilsson Helander. 2021.02-2021.12. Processledning
▶ Anna Erkén. 2021.08-2022.09. Process- och kompetenshantering
▶ Johanna Hedin. 2021.08-2022.09. Process- och kompetenshantering

Resultat

Under det två år långa samarbetet mellan DeLaval och Cordial har stora framsteg gjorts, och DeLaval har nu grunden och kunskapen om affärsarkitektur som behövs för att fortsätta självständigt. Den pågående resan är en kulturell transformation om att flytta hela affärsmodellen från produkt till erbjudandelogik. I slutändan handlar det om människor som behöver göra dessa förändringar: mentalt, strukturellt och hur man arbetar. Denna transformation innebär att gå från:

▶ Sälja produkter på lokal och global nivå för att ha en kontinuerlig relation och affärer över hela DeLavals organisation

▶ Lansering av stora, hela dagboksystem, för att komplettera med en mindre riskfylld partiell uppskalning

▶ Att ha en intäktsmodell baserad på fysiska dollar, betald i förskott vilket lägger till ytterligare intäktsströmmar

 

Under åren av gemensamt arbete har mentalskiftet och arbetssättet stötts upp av följande samverkansresultat:

▶ En affärsarkitektonisk grund bestående av förankrad kunskap och grundläggande arkitektoniska komponenter utvecklade och implementerade för att koppla samman affärsstrategi, affärsmodeller och verksamhetsutförande.

▶ Förmågan är kartlagd och har en utvecklings- och mognadsplan utarbetad och alla affärsprocesser täcker E2E-perspektiv.

▶ En affärsprocesscentrerad utvecklingsmodell för nya digitala tjänster implementeras, som också täcker det digifysiska perspektivet för att möta DeLavals erbjudandeportfölj.

▶ Kundresan används som kärna för allt DeLaval Digital Services gör, från att skapa nya digitala erbjudanden till lokal och global kommunikation och lansering av dessa erbjudanden.

▶ Fördjupad kunskap genom hela organisationen om den ansträngning som krävs för att införa digitala tjänster i ett kapitalvaruföretag. Högre nivå av förståelse och samarbete mellan gammal och ny del av företaget, både på lokal och global nivå.

▶ Flera digitala erbjudanden lanserades med ett agilt uppskalningssätt.

 

Varför valde ni att samarbeta med Cordial?

Om samarbetet

”Vi letade efter en partner som kunde hjälpa oss att bygga strukturkapital i form av affärsarkitektur, såväl som stödet för transformationsresan från ramverk till faktisk implementering. Cordial visade sig ha de verktyg och kompetenser som matchar vårt behov och ryktet med referenspersoner att gå bortom power point för att kavla upp ärmarna för att göra själva transformationsarbetet. De levererade både kompetens och resurser för att stödja arbetet med att starta upp transformationsresan.

Det är för lätt att bekvämt glida in i en koppling mellan affärsarkitektur och företagsarkitektur, men i vår transformation från tillverkare till tjänsteleverans är det viktigt att förstå de ömsesidiga beroenden och Cordials holistiska syn på affärsutveckling har varit oerhört viktig och hjälpsam för oss. Cordials konsulter som vi har arbetat med har visat sig vara värdefulla medlemmar i det utökade DeLaval-teamet och bidragit med sin expertis med professionalism. Det har alltid funnits utrymme för oenighet och rationella, om än passionerade, diskussioner under vår tid tillsammans och detta har verkligen bidragit till att uppnå ömsesidig respekt och därmed betydande framsteg i vår förmåga att uppfylla våra affärsmål. Vi har också haft mycket roligt på vägen.”

– Maria Karlsson,
Business Model Architect på DeLaval Digital Services

Läs fler kundcase

Schindler

Till case

Jönköping Energi

Till case

Suzuki Garphyttan

Till case

Prenumerera på nyhetsbrev