Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Jönköping Energi

Jönköping Energi är ett kommunalt energibolag grundat 1907. Företaget har en politiskt tillsatt styrelse och ska enligt ägardirektivet bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Deras omsättning är 1,6 miljarder och servar fler än hundratusen kunder med deras tjänster inom energisektorn. För samarbetet mellan Jönköping Energi och Cordial var Mats Palmérus ansvarig i rollen som vice vd & Ansvarsområdeschef Innovation och utveckling och det är hans ord vi får ta del av i det här caset. 

Utmaning

 Vi insåg att världen förändras väldigt snabbt och vi måste anpassa oss för att kunna förändra oss i samma takt som omvärlden. Vi startade vår transformationsresa med en produktorienterad affär och vi visste att vi behövde uppdatera vår strategi för att vara framtidsrelevanta. I det arbetet så sökte vi en partner som kunde stötta oss med ett sammanhängande koncept och en helhet där vi kunde transformera oss som verksamhet.  

Önskat läge

Exakt vad vårt önskade läge var när vi startade var vi så klart inte säkra på. Men vi ville se till att vara förändringsbenägna över tid. Det kopplar för oss väldigt starkt an till vår vilja att bli en lärande organisation som oavsett vilka förändringar som uppstår i omvärlden har förmågan att agera på det. Vi ville också göra oss själva snabbare så till vida att bygga strukturer och en organisation som var mer flexibel än tidigare för att möta en inte bara mer utan snabbare förändringar i vår omvärld.  

Genomförande

Vi har arbetat med flera olika medarbetare från Cordial som har stöttat oss med olika delar i vår transformation. Redan från starten med formulering av en framåtblickande strategisk plattform som utgjort grunden för vår transforamtion. Sedan har Cordial stöttat oss i olika frågeställningar kring organisation, styrning, erbjudandeportfölj med mera. Vi har integrerat detta med vårt arbete att bli en mer lärande organisation – så vi har nyttjat Cordial både som rådgivare och som utbildare. Detta med en intention att vi kan äga och styra vår egen utvecklingsresa. Vi har sett exempel på hur saker i omvärlden ändras och vår egen förmåga att kunna möta det är avgörande och inte vara beroende av ett externt stöd.   

Resultat

Vi är nu en mycket mer förändringsbenägen organisation. Det har gjort oss mer mogna att vi kunnat möta utmaningar från vår omvärld – även sådant som vi initialt inte förutsåg. Det kan vara allt från geopolitiska aspekter som påverkar energibranschen som konflikten i Ukraina till att offentliga regelverk förändras. Vi har en mycket bättre kapacitet att möta den typen av oförutsedda utmaningar.  

Vi har blivit, och arbetar kontinuerligt med att vara, en organisation där människor i deras kontext kan fatta beslut som hänger ihop med helheten. Det är något som vi lagt stor energi på och vi har en organisation som drar åt samma håll. Vi ser att det ger våra medarbetare en större energi till att bidra till vad vi som organisation vill. Där har Cordial och deras metodik varit värdefull i att det är vi själva som äger förändringen. Vi har fått stöd, hjälp och många kloka råd – men det viktigaste har varit att Cordial sett till att det är vi som äger vår egen förändring.  

Vi fortsatter arbetet med att vidmakthålla och berätta vilka vi är och hur vi gör för att nya medarbetare skall kunna vara en del av det. Det blir vi aldrig klara med – men nu har vi en ram att utgå ifrån. I det så arbetar vi fortsatt med Cordial som en utbildningspartner där medarbetare förkovrar sig i Cordials metodik och med det kan bidra utifrån hur vi på Jönköping Energi väljer att nyttja den i vår kontext och vardag.  

Om samarbetet

Utgångpunkten var det mycket förtroendeingivande intryck som nyckelindivider vi arbetar med har gett. Men givet att vi arbetat med flera olika personer kring flera olika frågeställningar så är det tydligt att det finns en gemensam och robust metod i grunden som stärker trovärdigheten.  

Cordial som samarbetspartner 

Jag tycker att Cordial är en lyhörd partner som känner in kundens förutsättningar men samtidigt driver oss framåt. Inte i form av att ta över men se till att vi tar oss framåt.  

Samtliga personer vi träffat ger ett väldigt hängivet intryck. Det finns en hög ambition och stor yrkesstolthet som gör att det blir roligt att jobba tillsammans med Cordial. Det ger ett personligt förtroende och jag upplever att alla på Cordial på riktigt brinner för utveckling och vår framgång! / Mats Palmérus, vice vd & Ansvarsområdeschef Innovation och utveckling, Jönköping Energi

Ta del av fler kundcase

Prenumerera på nyhetsbrev