Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

CSG

CSG är en ett starkt växande amerikanskt SaaS-bolag. De är verksamma inom industrier som telekom, media, bank & finans och hälsa & sjukvård. De bistår sina kunder med lösningar inom customer engagement/experience samt olika typer av betal & monetization. Bolaget har ett stolt 40-årigt arv med utgångspunkt från sin amerikanska hemmamarknad har man nu växt till börsnoterad global aktör. För samarbetet mellan CSG och Cordial var Richard Ullenius ansvarig i rollen som Head of Customer Centricity och det är hans ord vi får ta del av i det här caset. 

Utmaning

CSG antog under 2021 en ambitiös strategi att växa vår omsättning från en till två miljarder dollar. Vår utveckling till en miljard i omsättning hade tagit oss 40 år. Vår strategi är att nå två miljarder i omsättning på bara fyra år, samt att möjliggöra ännu större tillväxt efterföljande år. Detta ställer helt nya krav på hur man bedriver sin verksamhet och hur man möter och arbetar med sina kunder på ett mer kundcentriskt sätt. Framförallt ställer det krav på hur man driver affärsutveckling och tillväxt mycket snabbare 

Önskat läge

Målbilden för samarbetet med Cordial var att skapa ett momentum och en egen förmåga att konstant transformera sig – till ett bolag med två miljarder i omsättning och sedan fortsätta bortom denna barriär.  

Genomförande

Vi har tillsatt ett brett transformationsprogram, ”Customer First Works (CFW)”, där vi sätter kunden i fokus och transformerar fem olika delar av vår customer journey, som våra kunder och anställda har pekat ut som de största problemområdena. I programmet tar vi ansvar för de initiativ som krävs för att bygga om dessa områden och resultatet kommer skapa betydande skillnad för vår framtida verksamhet. Det kommer att göra det enklare för våra anställda att konstant leverera industriledande erfarenhet till våra kunder, samtidigt som det gör det enklare för våra kunder att jobba med oss, för att göra det möjligt för oss att växa till 2bn företag på ett hållbart sätt. 

För att driva och leda detta program såg vi att vi behövde etablera ett gemensamt arbetssätt och metodik inom programmet, och vi valde Affärssarkitektur som vårt ramverk. 

Istället för att försöka bygga detta på egen hand vände vi oss till de seniora rådgivarna på Cordial, framförallt Linus Malmberg och Lars Mårtensson som har rådgivit oss kring hur programmet bör sättas upp och struktureras. När väl detta var på plats valde vi att tillsammans med Cordial designa ett utbildningsinitiativ för 40 nyckelpersoner i dessa transformationsinitiativ. Detta utgjorde en acceleration av programmet i stort, individerna som deltog och kommer få konsekvenser för hela vår verksamhet på sikt.  

  

Resultat

Vi är nu en mycket mer förändringsbenägen organisation. Det har gjort oss mer mogna att vi kunnat möta utmaningar från vår omvärld – även sådant som vi initialt inte förutsåg. Det kan vara allt från geopolitiska aspekter som påverkar energibranschen som konflikten i Ukraina till att offentliga regelverk förändras. Vi har en mycket bättre kapacitet att möta den typen av oförutsedda utmaningar.  

Vi har blivit, och arbetar kontinuerligt med att vara, en organisation där människor i deras kontext kan fatta beslut som hänger ihop med helheten. Det är något som vi lagt stor energi på och vi har en organisation som drar åt samma håll. Vi ser att det ger våra medarbetare en större energi till att bidra till vad vi som organisation vill. Där har Cordial och deras metodik varit värdefull i att det är vi själva som äger förändringen. Vi har fått stöd, hjälp och många kloka råd – men det viktigaste har varit att Cordial sett till att det är vi som äger vår egen förändring.  

Vi fortsatter arbetet med att vidmakthålla och berätta vilka vi är och hur vi gör för att nya medarbetare skall kunna vara en del av det. Det blir vi aldrig klara med – men nu har vi en ram att utgå ifrån. I det så arbetar vi fortsatt med Cordial som en utbildningspartner där medarbetare förkovrar sig i Cordials metodik och med det kan bidra utifrån hur vi på Jönköping Energi väljer att nyttja den i vår kontext och vardag.  

Om samarbetet

Utgångpunkten var det mycket förtroendeingivande intryck som nyckelindivider vi arbetar med har gett. Men givet att vi arbetat med flera olika personer kring flera olika frågeställningar så är det tydligt att det finns en gemensam och robust metod i grunden som stärker trovärdigheten.  

Cordial som samarbetspartner 

Jag tycker att Cordial är en lyhörd partner som känner in kundens förutsättningar men samtidigt driver oss framåt. Inte i form av att ta över men se till att vi tar oss framåt.  

Samtliga personer vi träffat ger ett väldigt hängivet intryck. Det finns en hög ambition och stor yrkesstolthet som gör att det blir roligt att jobba tillsammans med Cordial. Det ger ett personligt förtroende och jag upplever att alla på Cordial på riktigt brinner för utveckling och vår framgång! /Richard Ullenius, Head of Customer Centricity, CSG

Läs fler kundcase

Jönköping Energi

Till case

Suzuki Garphyttan

Till case

Prenumerera på nyhetsbrev