Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Kundcase

LKAB

LKAB grundades år 1890 och har sedan dess utvecklats genom unika innovationer och tekniska lösningar. LKAB är idag fler än 4500 anställda i 12 länder.  

I över 125 år har LKAB utvecklats av oss medarbetare till att bli den högteknologiska gruv- och mineralkoncern vi är i dag. Vi har positionerat oss som det kvalitetsledande och hållbara alternativet. Genom att fokusera på våra kunders behov ska vi vara en effektiv och stabil leverantör av järnmalmsprodukter. LKAB agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad som kräver anpassningsförmåga och hög förändringstakt. Om vi ska överleva långsiktigt krävs det att vi bedriver en hållbar utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

LKAB står inför en stor strategisk omställning där vi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar bolagets verksamhet bortom år 2060. En spännande förändringsresa som innebär höga förväntningar på våra medarbetare, oss som företag och våra leverantörer för att säkerställa ständig förbättring och rätt kvalitet. 

Magnus Backe är Områdeschef för LKAB Kiruna och det är hans ord som vi får ta del av i det här caset. 

Startläge

En störningsfri produktion skapar förutsättningar för stabilitet och finansiella muskler, vilket är en förutsättning för att driva vår omställning som uppskattas till att innebära investeringar i mångmiljardbelopp. För att säkra störningsfri produktion krävs en strategi med tillhörande arbetssätt som tydliggör vilka underhållspartners som kan bidra med vilken typ av spetskompetens.  

Historiskt har inköp av mekaniska tjänster varit fragmenterat och saknat nödvändig långsiktighet som baseras på tydliga gemensamma mål med utvalda partners. Det är centralt att våra ledare, medarbetare och leverantörer förstår och följer vår gemensamma strategi för att möjliggöra vår strategiska omställning. 

I detta arbete sökte vi en partner som kunde stötta oss med ett helhetsperspektiv, koncept och arbetssätt som kompletterar oss med kompetens och know-how om hur framgångsrikt strategi- och transformationsarbete bedrivs. I denna kontext valde vi Cordial som en partner som vi kunde arbeta utforskande och i nära samskapande med. 

Önskat läge

Med ett större fokus på underhållsfrågor vill LKAB stärka det långsiktiga och förebyggande underhållet, med tillhörande underhållsutveckling av hur vi köper in externa mekaniska tjänster. Drivkraften var att öka kvaliteten och tillgängligheten i produktionen samt förstärka ökat fokus på affärsmässighet, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Ambitionen är att detta ska leda till få driftstörningar, en lägre totalkostnad samt en säker arbetsmiljö inom LKAB. 

En ytterligare drivkraft var att skapa förutsättningar för proaktiva och innovativa samarbeten med leverantörer som vill vara med och utveckla LKAB och bidra till att förverkliga våra mål och strategier.  

 

Genomförande

Vi har valt Cordial som partner i vårt utvecklingsarbete för att säkra en långsiktighet där Cordial över tid fått en god inblick i våra förutsättningar och därmed kan agera som en strategisk rådgivare. Vi har arbetat med Cordial i ett flertal projekt där Cordial har bidragit med olika typer av kompetens utifrån olika specifika frågeställningar. 

Vårt utvecklingsarbete tillsammans med Cordial och deras strukturerade arbetssätt, metoder samt verktygslåda har skapat förutsättningar för att äga vår egen utveckling och skapa vår egen framgång. En stor del i genomförandet har varit kopplat till att vi vill förstärka det tvärfunktionella arbetet inom organisationen, där olika kompetenser samverkar för att bidra i vår utvecklingsresa. 

Cordial är lyhörda samtidigt som de utmanar oss strategiskt vilket möjliggör en utveckling av oss som ledare och medarbetare på LKAB. 

Resultat

Vår förmåga att adressera och fokusera på rätt frågeställningar har stärkts. Den tydlighet kring våra mål och strategier inom samverkan, inköp, underhåll och partnerskap som vi har haft behov av att utveckla och förbättra har utvecklats, internt såväl som externt med leverantörer. Detta har resulterat i en förankring tvärs vår verksamhet samtidigt som våra arbetssätt och tvärfunktionella samverkansmodeller förstärkts. 

En mer högupplöst förståelse för våra styrkor och utmaningar gör att vi tillsammans med Cordial skapat genomförandekraft i att göra konkreta förflyttningar som stärker vår konkurrenskraft, och därmed förutsättningar för en hållbar framtid. 

Om samarbetet

Att arbeta med förändring är energigivande, samtidigt som det kan vara utmanande. Vår egen förändringstakt är avgörande för att säkra våra strategiska viktiga områden. Att arbeta med partners som bidrar med spetskompetens inom strategi och transformation är centralt för att vi ska nå våra mål. I detta avseende har samarbetet med Cordial inte bara skapat en mer högupplöst holistisk förståelse för fragmenterad information, utan även en gemensam förståelse för vad som behöver åtgärdas med tillhörande tydlighet, förankring och visualisering. Samarbetet karaktäriseras av transparens och relationsinriktade arbetssätt, där hög tillit till planerade leveranser skapats genom frekvent uppföljning och kalibrering av förväntad framdrift. 

Cordial som samarbetspartner 

Cordial bidrar med ett strukturerat arbetssätt och har en bred kompetensbas som skapar framdrift. Att arbeta med Cordial är hårt arbete – men hade det varit enkelt hade det redan varit gjort. Jag uppskattar samarbetsklimatet med Cordial som gör att arbetet är roligt, samtidigt som leveranserna alltid är på en premiumnivå. Att arbeta strategiskt och systematisk med affärsstrategier är centralt och viktigt för att driva omställningen i vår bransch. I det sammanhanget är Cordial en nyckelspelare för LKAB Kiruna för att möjliggöra vår önskade förflyttning. 

Cordial är ett bolag med erfarenhet, kompetents och duktiga rådgivare som skapar ett stort mervärde för LKAB Kiruna.   

/Magnus Backe, Områdeschef Kiruna 

Ta del av fler kundcase

Prenumerera på nyhetsbrev