Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Kundcase

Schindler

Schindler Hiss AB är en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster inom hiss- och rulltrappsbranschen och har funnits på den svenska marknaden sedan 1955. Moderbolaget Schindler grundades 1874 i Schweiz och globalt har bolaget över 69 000 anställda. För samarbetet mellan Schindler Hiss AB och Cordial var Linn Ivansson ansvarig i rollen som chef för nyinstallation och det är hennes ord som vi får ta del av i det här caset.

 

Startläge

Hållbarhet är prioriterat för Schindler och år 2021 ökade vi ambitionen genom att globalt ansluta oss till Science Based Targets Initiative som handlar om att minska klimatpåverkan i enlighet med vad vetenskapen säger är nödvändigt för att hålla sig under 1,5 graders uppvärmning. I det svenska bolaget upplevde vi nu att det behövdes ett omtag kring hållbarhetsvisionen och att identifiera och prioritera rätt bland hållbarhetsutmaningarna.

Önskat läge

Projektet syftade till att ta fram en hållbarhetsvision och tydlig strategisk inriktning med långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål. Vi ville få på plats både en roadmap till 2025 och en konkret och prioriterad aktivitetsplan för det kommande året. Vi ville också ta ett nytt grepp kring vår hållbarhetspolicy och bli bättre på att kommunicera hållbarhet till våra medarbetare och skapa ett ökat engagemang för hållbarhetsfrågor inom organisationen.

 

Lösning

Upplägget för projektet var workshopbaserat och pågick under sex veckor. Genom att engagera vd, ledning och andra nyckelpersoner i workshops fick vi strategisk höjd i arbetet och snabb förankring. Vi började med att kartlägga nuläget och hitta en samsyn i var vi stod och vilka våra utmaningar var. Sedan satte vi en övergripande vision, identifierade vilka hållbarhetsområden som var viktigast för oss och pekade ut var vi ville vara på sikt. Det gav oss en förståelse för hur stora gapen var inom olika områden. Sista steget blev att identifiera och prioritera aktiviteter för att stänga gapen och att omsätta dessa i en konkret handlingsplan. Cordial stod för projektledning och hade som uppgift att projektleda, planera, förbereda, facilitera och dokumentera workshops. Genom deras strukturerade arbetssätt och erfarenhet inom hållbarhetsområdet så fick vi en trygg och inspirerande projektresa.

Resultat

Tack vare projektet fick vi en tydlig riktning och ett större tryck och engagemang i vårt hållbarhetsarbete. Med hjälp av det systematiska angreppssättet i projetet kunde vi steg för steg identifiera hur vi på bästa sätt kan vidareutveckla vårt arbete inom hållbarhet. Slutresultatet är en tydlig road map för vårt arbete och en handlingsplan med tydliga aktiviteter. Projektet har också inneburit en ökad insikt, förståelse och kunskap inom hållbarhetsområdet inom organisationen som vi nu kan bygga vidare på.

Om samarbetet

Varför valde ni Cordial som samarbetspartner? 

Cordial agerade professionellt från första kontakten och visade stort intresse av att förstå just vår utmaning och våra behov för att komma vidare i hållbarhetsarbetet. Deras upplägg som syftar till att stärka kundens organisation att genomföra implementering på egen hand tilltalade oss då vi tror att detta är nyckeln för att skapa ett långsiktigt engagemang och framdrift i hållbarhetsfrågorna.

Beskriv Cordial som samarbetspartner

Cordial agerar både rådgivande, utbildande och drivande vilket vi uppskattar hos en samarbetspartner. Projektet drevs med stort engagemang och lyhördhet. Projektet byggde till stora delar av flertalet work shop och Cordial genomförde dessa mycket professionellt i förberedelser, genomförande och summering och dokumentation. Cordials förmåga att koordinera, facilitera och konkludera löpande under projektet visade tydligt på deras kompetens inom området.

Ta del av fler kundcase

Prenumerera på nyhetsbrev