Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

PRO BONO

CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en ideell organisation som samlar in pengar för att finansiera rehabprogram till vuxna cancerdrabbade med visionen att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. De är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Organisationen grundades 1978. Då var fokus att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade, under namnet Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Med åren minskade antalet ansökningar från trafikskadade radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökade – därför bytte organisationen namn och inriktning 2013 och fokuserar sedan dess helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

Cordials vd Lise Tormod sitter i CancerRehabFondens styrelse. Det här caset är baserat på en intervju med Lise, genomförd av CancerRehabFonden under ledning av Pia Watkinson, Generalsekreterare på CancerRehabFonden.

Utmaning

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige cancer. Tack vare forskningens framsteg är det allt fler som överlever sjukdomen, vilket har gjort att behovet av cancerrehabilitering ökar och sjukvårdens resurser brister. Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom fatigue (extrem trötthet), smärta, nervskador, ångest och en rädsla för återfall.

Bland CancerRehabFondens rehabdeltagare är det endast 1 av 5 som uppger att de erbjudits rehabilitering av vården. En viktig del av CancerRehabFondens arbete är att öka medvetenheten kring det rehabiliteringsbehov som finns.

Önskat läge

Styrelsen började diskutera hur CancerRehabFonden skulle kunna bli en drivande kraft för att öka medvetenheten kring behovet av cancerrehabilitering och skapa en mer positiv känsla kring rehabiliteringsarbete efter cancer.

 

 

Genomförande

Första kontakten togs redan 2015, då den dåvarande generalsekreteraren hörde av sig och frågade om Cordial skulle vilja hjälpa CancerRehabFonden. Samarbetet med styrelse och kansli resulterade i kampanjen ”Tillbaka till livet”, som syftade till att ge en mer positiv känsla kring vad cancerrehabilitering handlar om. Budskapet används fortfarande av organisationen, berättar Lise Tormod. Efter det tillfrågade valberedningen Lise Tormod om styrelseuppdrag, och sedan dess har hon suttit i CancerRehabFondens styrelse.

Så föddes idéen om en professionell rapport som skulle sätta fokus på och driva cancerrehabiliteringsfrågan. Engagemanget är en del av CancerRehabFondens grund-DNA och vi på Cordial har valt att samarbeta med CancerRehabFonden under lång tid eftersom vi genuint tycker att det är en viktig verksamhet.  

Resultat

Det föll sig naturligt att Cordial skulle driva arbetet med CancerRehabRapporten och medarbetarna har med stort engagemang, kunskap och skärpa fortsatt att utveckla rapporten genom åren.

Vi tror genuint att affärsutveckling är en positiv kraft för både företag, organisationer och människor, och det är ett synsätt som vi tar med oss in i alla projekt, inte minst i samarbetet med CancerRehabFonden. I det samarbetet finns det kanske till och med lite extra hjärta och engagemang eftersom det är ett arbete som teamet tar på sig utöver sina befintliga åtaganden. Arbetet med CancerRehabRapporten har alltid skett helt pro bono.

Vi kan dela med oss av vår tid och av vår kunskap till organisationer som behöver det och det gör vi gärna. Det är också bra för vårt team att så konkret kunna se att vårt arbete påverkar positivt. Det CancerRehabFonden gör är superviktigt. Det var inte så att vi aktivt sökte upp dem från början, men vi skulle inte fortsatt jobba med dem så här länge om vi inte genuint tyckte att det är en viktig verksamhet. CancerRehabRapporten, är en bra produkt som kan sättas i händerna på olika beslutsfattare, och andra personer som vi möter, för att öka kunskapen om det stora behovet av rehabilitering efter cancerbehandling, säger Lise Tormod.

 

 

Teamet bakom CancerRehabRapporten 2023

Ökad vilja hos företag att ta samhällsansvar

Lise Tormod tycker sig se ett ökat engagemang i företags generella inställning till att ta ansvar socialt och för klimatet. Om vi tittar övergripande på frågan så kan vi säga att vi som samhälle står inför en stor omställning. Det som vi har varit vana vid och delar av det vi tagit för givet kanske inte är självklart att det gäller längre. Med det ser vi också ett skifte i näringslivet som innebär att man vill ta ansvar för både klimat och samhälle. Man vill vara med och förändra. Kanske har vi också insett att det inte finns något motsattsförhållande mellan godhet och lönsamhet. Företag som gör gott har inte en mindre tillväxtkurva eller lönsamhet, tvärtom.

För oss på Cordial är det en självklarhet att de företag vi jobbar med och de individer vi jobbar med ska vara schysta. Det handlar om att ta ansvar både i det stora och i det lilla, både för arbetsmiljö och mer övergripande på en samhällsnivå, avslutar Lise Tormod.

Ta del av fler kundcase

Prenumerera på nyhetsbrev