The Cordial Story

Genomförandekraft – företagets egen energikälla

Vi startade Cordial för 20 år sedan, det är ingen lång historik, men sommaren 2001, var en helt annan tid. Dotcom-yran hade nått sitt klimax och vi var några konsulter i en stor internationell firma som såg att handlingsfriheten fanns runt hörnet. När vi startade levde en internetfrälst värld i tron att framtiden bara var ett klick bort. Gamla strukturer skulle förpassas till marknadsekonomins elefantkyrkogård när den nya digitala ekonomin skapade affärer och möjligheter på ett ögonblick. Riktigt så blev det ju inte. Nya och gamla strukturer utvecklas sida vid sida. Men dramatik i vardagslivet saknas inte när de ständiga förändringarna blir en del av den dagliga rutinen, för såväl nya som gamla företag.

Det var själva förändringsprocessen som blev vår ledstjärna, eller snarare bristen på fungerande förändringsprocesser som vi stötte på ute bland företagen. Att arbeta med det som vi idag kallar genomförandekraft. Att gå från att föreslå vad som kan göras till hur det ska göras. Och sedan göra det.

Vår första insikt, att den holistiska synen på företags- rådgivning var en förutsättning för utveckling, ledde till att vi fördjupade oss i affärsarkitekturen. Den stora vändpunkten kom 2006, efter ett företagsförvärv och ett antal lyckade projekt nådde vi fram till vår egen definition av vad som är en fungerande affärsarkitektur. Det vill säga den bottenplatta som hela verksamheten vilar på. Det mest framträdande i vårt angreppssätt var att när vi pratade om hela affären, så var det verkligen helheten. Att utveckla företagens förmåga att brygga gapet mellan strategi, struktur och kultur och samtidigt frigöra kraften i den pågående digitaliseringen ut i hela organisationen.

Idag, 20 år senare, är vi ett 40-tal konsulter och tillväxten är stark. Cordial har utvecklat erbjudandet kring affärsarkitekturen ytterligare. Vårt förhållningsätt till rådgivning är att involvera och utveckla medarbetarna som har ansvaret för projektet, snarare än att pressa fram åtgärder ur affärsmodellen. Det kräver en annan arbetsprocess. Det kräver mer av kunden och organisationen, och det skapar hållbara resultat.

För Cordial innebär det att kunskapen hos mottagaren är avgörande om ett beslut, en strategi, en affärsmodell blir framgångsrik eller inte. Därför var det en självklar konsekvens av vår egen strategi att vi tidigt startade en utbildningsdel. Den är en viktig grund för att framgångssäkra enskilda projekt då vi vet att de läggs i händerna på motiverade och kunniga mottagare. Om strategier ska bli verklighet, krävs det att alla involverade är överens om riktningen. Vad vårt mål är och hur processen drivs framåt.

Vi tror att det är viktigare än någonsin i en tid när kraven på dynamik och rörlighet i affären aldrig varit så stor. Under de här 15 åren har vi på nära håll sett hur genomsnittstiden mellan överraskningar blivit allt kortare. Kraven att se förändringar tidigt, att snabbt ställa om, går inte längre att lösa med stora externa insatser. Det är samverkan mellan den motiverade individen och gruppen och ett externt stöd från beslut till realisering som frigör genomförandekraften och skapar framgång./