Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Mentorskapet på Cordial

IntervjuKarriär
Mentorskapet på Cordial
Möt Zandra Briseid, Head of Team & Individual på Cordial och ansvarig för mentorsteamet. Här berättar hon mer om Cordials ledarskapsmodell, vad det egentligen innebär att vara mentor på Cordial och vad hela teamet får ut av att arbeta med mentorskap istället för med traditionella chefsroller. 

Vad innebär det att vara mentor på Cordial?
Som mentor har du personalansvar över dina adepter (4-6 st.) Det innebär att du har ansvaret för dina adepters arbetsmiljö, stöttar kring trivsel och utveckling samt hjälper att navigera för att nå mål. Självledarskap är nyckeln i vårt ledarskap på Cordial och där har mentorn en viktig roll i att vägleda och stötta utifrån den plattformen.

Är det samma sak som att vara chef? Om inte, vad är skillnaden?  
En chefsroll kan se olika ut men det som skiljer Cordial från många andra organisationer är att vi inte har några avdelningar. Som chef är du traditionellt ansvarig för en avdelning, dess medarbetare och resultat, ett resultat som du i din tur ofta mäts på. På Cordial tillhör istället alla samma team – vi delar på resurserna och har ett gemensamt resultat. Rollen som mentor handlar om att utveckla andra att nå sina mål men det finns ingen koppling till dina individuella mål eller resultat.

Som ny blir du tilldelad en mentor men vi ser positivt på att byta mentor under åren på Cordial om så önskas. Vissa vill byta för att de vill ha en mentor som är mer lik eller olik i sätten de arbetar medan andra vill ha olika mentorer för att se hur andra jobbar som mentorer för att en dag själva kunna axla rollen. Det finns inget rätt eller fel i önskan om att byta mentor.

“Självledarskap är nyckeln i vårt ledarskap på Cordial och där har
mentorn en viktig roll i att vägleda och stötta utifrån den plattformen”

 

Vem kan bli mentor på Cordial?
Rollen passar dig som vill vara ledare för att du har ett stort intresse för att utveckla andra. Du har ett genuint intresse av och bryr dig om dina kollegor och människor runt dig. Vi tror att relationen mellan adept och mentor är viktig och vi vill att rollen som mentor ses på som något långsiktigt. För att bli mentor hos Cordial innehar du vår roll Manager eller annan senior roll. Rollen som Manager innebär att du ansvarar för kundprojekt och projektteam, att du har försäljningsmål och att du har ett större ansvar för att utveckla Cordials interna projekt. Helt enkelt en senior roll med tydligt ledarskapsansvar utifrån olika dimensioner. 

Vad får du ut av att vara mentor?
Mentorskapet är en individuell utvecklingsresa, både genom mötet med dina adepter och i mötet med andra mentorer. Vi är en tight mentorsgrupp som möts månadsvis, reflekterar, utbyter erfarenheter och utvecklas i ledarskap tillsammans. Genom att lära känna sig själv utifrån andras perspektiv såväl som egna hittar vi nya vägar att navigera både privat och i arbetet. 

 

“Vi tror på individens förmåga att leda sig själv”

 

Varför jobbar ni med mentorskap på Cordial?
Att ha en styrmodell som på riktigt främjar våra värderingar är viktigt för oss. Som ett team med ett gemensamt mål kan vi på riktigt agera utifrån vad som är bäst för helheten och vinna tillsammans. Vi tror på individens förmåga att leda sig själv.

 

— — — — — — — —

Mer om Cordial som arbetsgivare
Hos Cordial får du en hållbar arbetsgivare som erbjuder utveckling och flexibilitet utifrån din unika situation, för att du ska trivas på lång sikt hos oss. Du blir en del av ett engagerat team med starkt lysande stjärnor som spelar och vinner tillsammans. Cordial är en platt organisation som jobbar aktivt med självledarskap. I praktikten innebär det att du har en mentor istället för en traditionell chef, och att du själv styr din utveckling med stöd från kollegor när det behövs, men utan micro management. Läs mer här