Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Kundcase

Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket är navet för samverkan för Västernorrlands offentliga sektor. Nätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till den offentliga sektorn i Västernorrlands län.

Varje år arrangeras utbildningar och aktiviteter som utvecklar och stärker chefer, medarbetare och verksamheter och utbudet anpassas utifrån medlemsorganisationernas behov.  

Utbildningen Certifierad affärsarkitekt, under ledning av Cordial, upphandlades och erbjöds via Myndighetsnätverket och lockade deltagare från Bolagsverket, Skatteverket, CSN och Statens tjänstepensionsverk.

En majoritet av deltagarna, femton personer, kom från Bolagsverket. Marino Gulliksson, strateg på Bolagsverket och sedan tidigare certifierad affärsarkitekt, deltog i utformningen av utbildningens upplägg och agerade även handledare under kursen.  Nedan berättar han om projektet med utbildningen.

Utmaning

I myndighetsvärlden generellt finns ett stort behov av både teknisk förnyelse och förflyttning mot en ökad digitaliseringsgrad i verksamheterna, för att kunna möta förändrade behov i samhället utan att öka kostnaderna.

Det förändrade säkerhetsläget sätter också ett högre tryck på tydlighet i den strategiska planeringen och de lösningar som ska säkerställa myndighetsutövandet.

 I Bolagsverkets verksamhet har behoven mycket att göra med att kunna prata samma språk, använda samma verktyg och få den röda tråden att hänga ihop från strategi till exekvering. Men man ser också behovet av att stärka samverkan och dela erfarenheter mellan myndigheter, något som möjliggörs genom att prata samma språk och använda samma verktyg. 

Önskat läge

Myndigheter ska ha förutsättningar för effektiv offentlig förvaltning och regional samordning och genom att främja utbyte av Best Practices bli mer motståndskraftiga, innovativa och människocentrerade.

För Bolagsverket handlar det särskilt om att möta framtiden med möjliggörande teknik. För det behövs en uppdaterad arkitektur för att möta förändrade behov i omvärlden samt avveckling av teknik som inte möjliggör detta, utan att riskera verksamhetens dagliga verksamhet.  

Samt att kunna prata med varandra, att få det att svänga runt i arbetssättet. Vi har delar men det behöver sitta ihop. 

Genomförande

Efter att Cordials förslag antagits påbörjades förberedelser i form av planering, detaljering och förfining av kursens upplägg i samarbete mellan teamet från Cordial, mig och mina kollegor på Bolagsverket.

Med utgångspunkt i Cordials väl beprövade och etablerade öppna utbildningsprogram anpassades delar till de behov som de deltagande myndigheterna uttryckt.

Det landade i ett upplägg med sex utbildningsdagar och en examensdag, fördelade på totalt fyra tillfällen på plats i Bolagsverkets lokaler i Sundsvall. Cordials team ansvarade för anpassning och framtagning av kursmaterial och kursdagarna planerades och leddes av Cordials instruktörer, Henrik Engström och Caroline Hultman. Varje kurstillfälle fokuserade på utvalda delar i Cordials ramverk för affärsarkitektur och transformation.

 Mellan kurstillfällena arbetade deltagarna i grupper med ett praktisk case för att tillämpa de koncept och verktyg som dagarna fokuserat på. Som stöd till grupperna agerade  jag och min kollega Tomas handledare i gruppernas arbete med caset. 

 

Resultat

På Bolagsverket har vi bildat ett Community of Practice för affärsarkitektur där vi gemensamt kan diskutera, planera och testa metodiken i det vi gör varje dag. Vi praktiserar arbetssätt och verktyg direkt i Bolagsverkets digitala förflyttning och systemförnyelse, där flera olika roller från flera olika delar av verksamheten involveras, inte bara verksamhetsarkitekter utan även IT-arkitekt, kund och marknad, produkt med flera. Viktigast att det inte bara är en massa arkitekter som springer omkring och pratar utan vi måste vara fler. Affärsarkitektur är inte bara till för arkitekter! 

Jag anser att ramverket kommer att bli en viktig ingrediens i förändring av det strategiska arbetssättet under kommande period. Genom att knyta till sig arkitekturstyrning och arbetssätt inom strategisk verksamhetsutveckling så att det blir en del av det strategiska och det taktiska arbetet.  

Det har blivit mycket action, inspiration och energiinjektion på en gång för oss. Nu är femton nya personer hos oss ytterligare inspirerade, istället för de två personer som kanske är det antal man annars skickar på utbildningar. 

Om samarbetet

Utbildningen annonserades och upphandlades av Myndighetsnätverket där Cordials förslag var det som valdes utifrån ställda krav och kvalitetsparametrar. 

Det var väldigt enkelt, smidigt och proffsigt från början med upplägget och förståelsen från Cordial för vad vi ville få ut.

Cordial var öppna för att ändra och kunde snabbt göra de ändringar som behövdes tillsammans med oss. Dessutom en väldigt bra, professionell leverans från instruktörerna där deltagarna fått ut väldigt mycket av inte bara materialet utan också övningar och diskussioner.

Förväntningarna har varit höga sedan innan och det visade sig vara så pass bra som vi trodde! 

Läs fler kundcase

Schindler

Till case

Jönköping Energi

Till case

Suzuki Garphyttan

Till case

Prenumerera på nyhetsbrev