Lärande för genomförande

För att uppnå en positiv och tillförlitlig förändring krävs rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Cordial Business Learning hjälper individer och organisationer att förbättra sin förmåga att arbeta med modern affärsutveckling. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsinterna program och utbildningar som syftar till att hjälpa dig och din organisation utvecklas och växa. Våra utbildningar bygger på praktiska erfarenheter från vårt dagliga arbete med affärsutveckling kombinerat med relevanta och uppdaterade metoder, koncept och verktyg. Varmt välkommen till Cordial Business Learning!

Cordial Business Learning är en ledande leverantör av utbildning i affärsutveckling och Business Transformation. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna och företagsinterna program och utbildningar som syftar till att hjälpa dig och din organisation utvecklas och växa. Våra utbildningar bygger på praktiska erfarenheter från vårt dagliga arbete med affärsutveckling kombinerat med relevanta och uppdaterade metoder, koncept och verktyg. Med en väl avvägd kombination av teori och praktik, ser vi till att du har möjlighet och är redo att tillämpa dina kunskaper i ditt arbete.

Cordial Business Learning har erbjudit utbildning i affärsutveckling sedan 2007. Våra program är antingen lärarledda, webbaserade eller en kombination av dessa, s.k. blended learning. Våra undervisande team breddar perspektiven, utmanar invanda tankesätt och uppmuntrar till nya handlingssätt. Vi vill bidra med energi och inspiration som stimulerar till affärsutveckling i världsklass och lärande för genomförande.

Anna-Maria Rosenberg

Anna-Maria Rosenberg,
Head of Cordial Business Learning

Skräddarsy era utbildningsprogram så att de passar era behov och förutsättningar