Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Fokusutbildningar

Förstärk teamet med gemensam kunskap

För er som vill fördjupa kompetensen inom ett specifikt område finns våra fokusutbildningar på 2–4 arbetsdagar. Fokusutbildningarna beställs av er som team och hjälper er att få en stark och gemensam kunskapsbas oavsett om det är inom exempelvis affärsmodeller, organisationsfrågor, processutveckling eller datadriven affärsutveckling. Vi anpassar oss efter storleken på ert team men håller vanligtvis fokusutbildningar för grupper om 5-30 personer.

 

Ni får en grund i teori och metod med fokus på praktisk tillämpning. Stort fokus läggs på hur metoderna i utbildningen kan anpassas utifrån era förutsättningar för att ni ska kunna tillämpa dem i er organisations utvecklingsarbete.  

Boka oss till ert företag

Ni som företag har möjlighet att boka en av våra fokusutbildningar till hela organisationen eller till ett specifikt team. Då utgår vi ifrån en satt utbildning men skräddarsyr den utifrån just er organisation. Tillsammans sätter vi startdatum och bestämmer om utbildningen hålls i Cordials inspirerande utbildningslokaler vid Hötorget eller om ni föredrar att vi kommer ut till er.

Affärsdriven IT-utveckling

Skapa verkliga resultat av IT-utveckling som Product Owner och Product Manager

Affärsutveckling är ett komplext lagspel, där många roller behöver arbeta tillsammans för att lyckas nå målen. Detta lagspel är ofta så komplext att det verkar som att det är flera olika sporter. Agila verksamheter är det Product Manager och Product Owner som håller ihop utvecklingen och bryggar gapet mellan verksamhets- och IT-utvecklingen.

I denna kurs ser vi på transformationer utifrån dessa två roller, med en blandning på att förstå verksamhetens inriktning och problem, samt hur man effektivt tillsammans med IT-nära resurser tar fram rätt lösningar på dessa.

Affärsmodells(re)design

Den här utbildningen är för dig som arbetar med affärs- och erbjudandeutveckling. Du bör ha ett intresse för affärsmodellen och det är inte en nackdel om du har jobbat med affärsmodellscanvasen. 

Du kommer förstärka dina kunskaper kring att arbeta med affärsmodell som konceptuellt verktyg. Inte bara i dimensionen av enskild modell, utan i ett antal mer komplexa tillämpningar såsom portfölj-logik, eko-system design och värdeströmstransformation. 

Framtidssäkrade Organisationer

Ingen affärs- eller verksamhetsidé är bättre än dess genomförande. HUR ni som verksamhet väljer att organisera er är lika viktigt som VAD ni gör, och helt avgörande för effektivitet och framgång. Skiften i vilka krav en verksamhet behöver leva upp till sker allt snabbare och partnerskap blir viktigare för att leverera värde. För att attrahera, utveckla och behålla medarbetare krävs underlättande strukturer snarare än hinder och flaskhalsar. Helt enkelt, de metoder som tog er verksamhet dit den är idag behöver utvecklas i takt med samtiden. Att organisera er för transparens och samarbete snarare än kontroll och slutenhet är därför kritiskt för att lyckas.

Mer om våra kompetensområden

Fokusutbildningarna på Cordial utgår ifrån våra practise areas inom rådgivning; Organisation, Digitalisation, Business Transformation och Strategy & Business Models. Vår filosofi är att bara lära ut sådant som vi själva praktiserar i rådgivningsprojekt, som går att tillämpa i verkligheten och som vi vet fungerar.

Organisation

För att säkerställa att er verksamhet är relevant för såväl medarbetare som kunder, idag och imorgon är ett modernt och ändamålsenligt sätt att organisera sig nödvändigt. Att släppa lös kraften i en organisation bygger på att designa organisationen så att den förenklar och hjälper medarbetarna att samverka och leverera värde till kunder, brukare och övriga intressenter.  

Vi har bistått kunder med utbildning och kompetenshöjning inom ämnen som agilt ledarskap, vi har genomfört breda kompetensutvecklingsinsatser inom självledarskap och adaptiva organisationer samt att en uppdaterad organisationsdesign ofta är en del av de större transformationsprograms om vi driver tillsammans med våra kunder. Målgrupperna för utbildningsinsatser inom detta ämne kan vara såväl ledningsgrupper som medarbetarna som skall levandegöra en ny organisationsdesign. Formatet och innehållet anpassas då för just det ändamålet.  

Digitalisering

Modern affärsutveckling bygger till stor del på hur vi kan nyttja moderna teknologier såsom AI, ML, molnbaserade tjänster och system och kraften i dessa för att leverera bättre insikter till våra medarbetare och större värde till våra kunder. På Cordial lutar vi oss tryggt mot affärsarkitekturen som hantverk för att realisera de affärsförbättringar som finns att finna med hjälp av effektiv system- och informationshantering. Det görs ofta med anledning av större systembyten, för att implementera en mer datadriven utvecklingsmetod eller för att realisera kostnadsförbättringar i nuvarande arkitektur.  

Vi gör det såväl i kundanpassade utbildningar för produktägare, lösningsarkitekter och liknande roller, som i partnerskap med andra aktörer bland andra 2c8 och Svenska Försäkringsföreningen. Ämnen som vi kan bistå med är bl.a. framgångsrik informationsarkitektur, förmågecentrisk arkitektur, affärshändelsdriven transformation och agila arbetssätt.   

Affärstransformation

Att lyckas realisera en förflyttning av en verksamhet som förändrar verksamhetens affärsmodell är en stor utmaning. De kunder som gör det inser ofta värdet av en strukturerad approach och ett metodiskt angreppssätt. Det kan vi på Cordial bidra med. Exempel på initiativ som vi genomför tillsammans med våra kunder är uppdatera metoder för och stärka kompetens kring hur processer skall flöda genom verksamheten, hur planering och styrning av utvecklingsinitiativ sker eller att tillämpa agila metoder för att realisera nya affärsmodeller. Kunder inom allt från energi, industri till bank & finans har i samarbete med Cordial stärkt sin förmåga att driva affärstransformationer.  

Ämnen som vi har genomfört anpassade utbildningar inom är strategiska affärskrav, processdesign och transformationsplanering. Vi genomför även utbildningar tillsammans med partners, bland annat Svenska Försäkringsföreningen.  

Strategi & affärsmodell

Att formulera en klok strategi är svårt, men att genomföra den är det som avgör om strategin är framgångsrik eller ej. Cordial har bred erfarenhet av att stötta och utbilda i såväl vad som krävs för att formulera en klok strategi som är genomförbar. Ett av de verktyg som våra kunder ofta lär sig bemästra är affärsmodellen. Som konceptuellt verktyg är den oöverträffad i att reducera komplexitet och erbjuda en tydlighet med vad vi som verksamhet ska göra, för vem och hur vi skall genomföra det.  

Cordial har tidigare erbjudit anpassade utbildningar för målgrupper såsom affärsutvecklare och storkundssäljare, produkt- och tjänsteutvecklare men även bredare målgrupper.  

Affärsmodellen utgör också ett strålande verktyg för att formulera och designa nya innovationer och hur de kan genomföras. I detta så har vi hjälpt kunder med disruptionsutbildningar, kunskap kring hur digitalisering kan erbjuda nya förutsättningar för affärsmodell och hur man kan vidta åtgärder för att ställa om sina affärsmodeller till att vara cirkulära.   

Personlig kontakt

Om du är nyfiken på våra utbildningar men inte säker på vad som är rätt för dig eller ditt företag? Eller har du specifika frågor om en utbildning? Hör gärna av dig direkt till Torbjörn Olsson, utbildningsansvarig på Cordial.

Torbjörn Olsson | Manager Learning

Telefon: +46 73 851 22 41
Maila direkt

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.