In HBR Highlights

November-/decembernumret av HBR har titeln ”Launching Successful Leaders: How to make sure your most promising people reach their highest potential”. Nedan följer en sammanfattning av tre av de intressantaste artiklarna i månadens nummer.

What Everyone Gets Wrong About Change Management

Ett för Cordial ständigt aktuellt ämne analyseras här på djupet. Vad beror det på att 75 % av alla transformationsprogram misslyckas? Enligt författarna till den här artikeln beror det inte bara på oförmågan att driva igenom förändring, utan lika mycket på att man feldiagnosticerat syftet med förändringen. Genom att identifiera tre nyckeldimensioner ökar sannolikheten för att en transformation ska bli framgångsrik.

  • The Catalyst for Transformation – Handlar om att hitta balansen mellan besparingsåtgärder och tillväxt samt att behålla ett värdeskapande fokus oavsett vilken väg man tar.
  • The Quest – I många transformationsprogram vill man göra allt. Istället bör man hitta EN huvudlinje i transformationen vare sig det är global expansion, kundfokus, flexibilitet, innovation eller hållbarhet.
  • Leadership Capabilities – För att lyckas stödja den valda vägen krävs att företaget identifierar och utvecklar ledare som är dedikerade att driva igenom transformationen.

I artikeln får vi även läsa historien bakom Stora Ensos framgångssaga där de helt ställde om sin verksamhet och fokuserade helhjärtat på hållbarhet.

Läs hela artikeln

Turning Potential into Success: The Missing Link in Leadership Development

Endast 24 % av företagsledare anser att deras ledarskapsprogram är framgångsrika. Författarna till den här artikeln föreslår en mer vetenskaplig och strukturerar metod för att identifiera individer med stor potential att ta ledande roller inom bolaget. Genom att välja ut en egenskap som är kritisk för ledare inom den egna organisationen – resultatorientering, strategiorientering, samarbete, ledarskap, organisationsutvecklingsförmåga, förändringsförmåga och marknadsförståelse – kan man få en förståelse för vilken typ av ledare man söker. Sedan utvärderar man sina medarbetare på ett antal attribute – motivation, nyfikenhet, insight, engagemang och beslutsamhet – för att se vilka som har potential att bli ledare inom organisationen. Slutligen mappar man potentialen hos medarbetarna mot de önskade ledaregenskaperna för att identifiera de individer som är bäst lämpade att skolas in som framtida ledare.

Läs hela artikeln

The Best-Performing CEOs in the World 2017

HBR har i detta numret publicerat sin årliga rankning av världens bäst presterande Vd:ar. Listan innehåller många återkommande namn; 72 av årets 100 Vd:ar var med även på förra årets lista, och bland de 28 som hamnade utanför listan har 11 avgått från sina respektive positioner. HBR:s rankning utgår från ett antal objektiva prestationsmått och mäts över hela perioden som Vd:n har haft sin roll. Prestationsmåtten är en mix av finansiella- och ESG-mått (Environmental, Social and Governance).

Årets förstaplats har gått till Pablo Isla, Vd på Inditex som står bakom retail brands som bland annat Zara och Pull&Bear. Enligt Isla är några av framgångsfaktorerna en platt struktur och informellt ledarskap, närliggande produktion och sourcing, samt ett kontinuerligt fokus på hållbarhet.

Läs hela artikeln

The Board’s New Innovation Imperative

Utmaningar med att leda innovation är gemensam för de allra flesta branscher, och författarna till den här artikeln ser att detta håller på att driva fram en total omvandling i hur vi ser på bolagsstyrning. Styrelser har gått från att ha varit den försiktiga rösten som uppmanar ledningen att mitigera risker till att efterlysa radikal innovation i jakten på konkurrenskraft. Fenomenet finns tvärs en rad branscher, men syns extra tydligt hos företag som Ford, Coca-Cola, Nestlé och Unilever som alla har utmaningar med minskande försäljning i sina kärnaffärer.

För att framgångsrikt arbeta med innovation och de inneboende risker det medför krävs det att styrelsen och ledningen kan hitta nya sätt att arbeta tillsammans. Några vanliga hinder i innovationsstyrning som styrelser möter idag är en utdaterad riskagenda, brist på tid och expertis samt ett behov av att justera och uppdatera relationen med ledningen. Genom att främja mångfald, kreativ friktion och omarbeta traditionella metoder för styrning kan styrelsen hjälpa företaget att tänka utanför boxen.

Läs hela artikeln

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.