Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Se affärsmodellen som en del av ett ekosystem

Affärsmodeller i ekosystemTalarintervju
Se affärsmodellen som en del av ett ekosystem

Möt Dr. Darek M. Haftor, en av talarna på eventet Affärsmodeller i ekosystem som arrangeras av Cordial den 20 mars i Luleå. Darek är professor i informationssystem vid Uppsala universitet och gästprofessor vid Malmö universitet. Han har expertis inom digitala affärsmodeller, bl.a. genom användning av AI teknik, ökning av produktivitet vid användning av digital teknik, och genomförande av digitala transformationer i organisationer.

— — — — —

Du pratar om konkurrenskraftens evolutionära resa. Vad är nyttan med att tänka på sin organisation som en del av ett samverkande ekosystem i stället för som en enskild verksamhet? 

Nyttan med att förstå konkurrensen och samverkan i termer av ett ekosystem är att vår förståelse ökar betydligt jämfört med att söka förståelse för konkurrensen genom att betrakta företaget som en ensam enhet, som försöker skapa värden. Ett företags värdeskapande skapas i samverkan med dess omvärld som förändras över tiden. Det är således omöjligt att förstå ett företags värdeskapande och konkurrenskraft genom att bara fokusera på att förstå företagets insida – på samma sätt som vi inte kan förstå varför ratten på en bil i England är på andra sidan jämfört med i Sverige då förklaringen till det finns i respektive bilars omgivning.

Du har lång erfarenhet både från akademin och forskningsvärlden men också från industri och offentliga organisationer. Vilka lärdomar har denna kombination gett dig?

En central lärdom som en akademisk verksamhet förser med är att det ofta finns flera alternativa förståelser av ett företag och dess situation, istället för en förståelse. Detta inbjuder till ett självkritiskt förhållningssätt avseende förståelsen av företags situation och att våra förståelser är begränsade och åtminstone delvis bristfälliga. Vi bör nog därför vara ödmjuka inför uppdraget att leda ett företag och dess utveckling och vara konstant öppna för att omvärdera våra ståndpunkter.

Vad får man som deltagare med sig av att lyssna på din föreläsning och vem tror du har nytta av att höra den?

Förståelse att ett företag är en fantastisk uppfinning för att skapa värden för dess intressenter. Att det finns flera kända källor för värdeskapande för ett företag. Att aktivering av källorna för värdeskapande kräver förståelse för företagets interaktion med dess omgivning, både konkurrerande och samverkande. Att användningen av digital teknik medger möjlighet till nya sätt att bedriva konkurrens och samverkan och därigenom ett värdeskapande av en magnitud som är helt unik i människans historia.

— — — — — — — —

Mer om Darek 
Dareks forskning fokuserar på hur ekonomiskt värde skapas vid användningen av digital teknik, bl.a. maskinlärande teknik. Darek disputerade i industriell organisation och ekonomi vid Chalmers och tillbringade ett drygt decennium i industrin och offentliga organisationer innan återkomsten till akademin.

— — — — — — — —

Mer om eventet
Eventet Affärsmodeller i ekosystem hålls den 20 mars i Luleå och syftar till att skapa en samverkande plattform för kompetensförsörjning och grön tillväxt med affärsutvekling som möjliggörare. Fokus för dagen är att prata om affärsmodeller i ekosystem och transformationen av dessa ekosystem. Genom en mix av keynotes och rundabords-diskussioner tittar vi tillsammans på hur industri, myndigheter och akademi kan samverka för att främja affärsutveckling och kompetensförsörjning, i stället för att konkurrera eller hindra framfart. Läs mer och skicka in en intresseanmälan här: Samverkande affärsmodeller i ekosystem