In Affärsmodellbloggen

Andrea_AW

 

Vi på Cordial tror på att dela med sig av sin kunskap – sharing is caring!

Under våren har Cordial anordnat två fullsatta after works med målet att förena mingel med kunskapsspridning med ett genomgående fokus på digitalisering och dess inverkan på affärslivet. Den 14 januari hölls den första av två temakvällar där vi zoomade in på dagens största digitaliseringstrender och vad som driver utvecklingen framåt, med exempel på hur företag framgångsrikt dragit nytta av just digitaliseringen.

Förra veckan var det dags för uppföljning tillika Cordials andra AW där vi tog vid där vi slutade genom att skifta fokus från vad som händer på digitaliseringsfronten till att diskutera hur man på bäst sätt handskas med digitaliseringens utmaningar och möjligheter utifrån ett affärsmodells- och ledarskapsperspektiv. Presentationen utgick från det vi kallar digitaliseringens krafter; den disruptiva, effektiva och kommunikativa kraften.

Digitaliseringens disruptiva kraft står tydlig när en verksamhet går från en analog affärslogik till en digital – där möjlighet finns att skapa märkbart större kundvärde genom en helt ny affärslogik. BMW gjorde just det genom att utveckla car-sharinglösningen DriveNow där de genom att disrupta sin befintliga affärsmodell kunde möta dagens nya kundbehov och beteenden. För att hålla sig i utvecklingens framkant gäller det att skapa rätt förutsättningar inom organisationen för innovation. Ett framgångsrikt svenskt exempel är Spotify som uppmanar till att jobba agilt, misslyckas snabbt och lära sig av sina misstag, eller som Spotifys grundare Daniel Ek uttrycker det; “We aim to make mistakes faster than everybody else”.

Digitaliseringens effektiva kraft handlar om att göra det du redan gör fast bättre, snabbare och effektivare genom att utnyttja kraften i IT på ett listigare sätt för att utveckla verksamhetens kärn- och stödprocesser. Ocado är en engelsk onlinematbutik som har utvecklat en mjukvara som gör konsumentens shoppingupplevelse helt anpassad efter deras egna behov. Mjukvaran använder varje klick som en indikator på preferens och vartefter därmed personifierar utbudet, erbjudanden och föreslagna varor.

Förr ”skrek” man ut ett budskap och hoppades att någon skulle höra. Oftast med hes röst… Idag är logiken omvänd, där man istället utgår från kunden då det idag är möjligt att kommunicera på ett bättre och mer träffsäkert sätt – detta kallar vi digitaliseringens kommunikativa kraft. Det är lätt att nå relevanta målgrupper och urskilja sig från mängden. Daniel Wellingtons klockor är ett bra exempel. Med hjälp av tusentals aktiva bloggare, kändisar och inflytelserika personer exponeras klockorna i sociala medier – utan någon traditionell marknadsföringsbudget. Företaget har fått en enorm genomslagskraft och efter bara fyra år omsätter de nästan 1,5 miljarder kr.

Under de två AW-tillfällena har mer än 150 personer kommit för att lyssna, mingla och dela med sig av sin kunskap. Det sistnämnda har de gjort bland att genom att vara delaktiga i det onlinebaserade workshopverktyget Interactive Meeting som använts vid de båda tillfällena. Vid frågan huruvida deltagarnas bransch kommer att påverkas av digitaliseringsvågen eller inte svarade hela 100 % ja. Bland de trender som överlag bedömdes få störst genomslag nämndes big data, internet of thing och mobila betalningar för att nämna några. 41 % menar att de starkaste trenderna har stor påverkan på sitt företag redan idag. För att kunna hantera utvecklingen framöver, utryckte åhörarna tre huvudsakliga lösningar: Arbeta med affärsmodeller, transformationer samt skapa flexibla strukturer som möjliggör snabb förändring.

Vid det andra tillfället fick deltagarna dela med sig av hur de arbetar med digital transformation idag. Sammanfattningsvis svarade 72 % att de idag tar sig tid för att reflektera över ett ”worst case scenario” varvid deras bransch skulle kunna bli irrelevant. 30 % menar att deras organisation skapar förutsättningar för intraprenörskap och innovation, men endast 15 % menar att de verkligen drar nytta av dagens digitala möjligheter.

För att lyckas med en digital transformation gäller det skapa rätt förutsättningar i just din organisation, något som ställer krav på ledarskapet. Vad är det då för krav vi pratar om? Vi menar att personer i ledarposition först och främst ska fokusera på att skapa engagemang bland de anställda genom att förmedla ett tydligt syfte med arbetet och transformationen. Det är sedan viktigt att skapa en kultur som möjliggör innovation och skapande. För att lyckas med detta ska det vara okej att misslyckas, så länge man lär sig och delar med sig av sina erfarenheter. Som hörnstenar menar vi därför att den moderna ledaren behöver visa förtroende, medmänsklighet, stabilitet och framtidshopp, men också ett strukturerat arbetssätt som vägleder oss genom transformationen är centralt.

Digitaliseringsvågen har bara nuddat strandkanten och de närmaste åren kommer vi se en uppsjö av funktioner, branscher och bolag digitaliseras och därmed potentiellt helt ändra premisserna för dagens status quo. Vi ser detta som något roligt och utmanande och ser fram emot att rida på vågen framöver och hoppas att du känner detsamma – kommer du rida med oss?

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.