In Affärsmodellspaning

Fysiker på Cern har efter flera års sökande äntligen hittat bevis på att den svårfångade Higgsbosonen, även kallad Guds partikel, existerar. När talesmannen för Atlasprojektet presenterade den nyfunna partikeln vid ett seminarium på Cern upprepade hon flera gånger: ”Jag vill tacka gridden. Utan gridden skulle vi aldrig ha kunnat göra det här.”

Grid computing var en förutsättning för att Cerns fysiker skulle kunna analysera de enorma mängder data som den stora underjordiska krocktunneln hade åstadkommit. Gridden handlar om att koppla ihop massvis med datorer i en molnlik struktur och utnyttja ledig datorkapacitet för att utföra en krävande beräkning.  Om forskarna skulle försöka utföra beräkningarna på sina egna persondatorer skulle det ta många månader. Nu kan de skicka ut sin beräkning till ”Helix Nebula – det vetenskapliga molnet” och få tillbaka resultaten efter något dygn. Helix Nebula är namnet på ett jättelikt beräkningsmoln som hjälper till med partikelfysik och forskning av naturkatastrofer. Ytterligare molntjänster håller på att utvecklas för analys av genetik för biomedicinsk forskning samt forskning av naturkatastrofer.

”Molntjänster” eller cloud services, som är den engelska benämningen, har seglat upp som ett intressant värdeerbjudande till företag, och baseras på samma principer som Cernfysikerna utvecklade för sina beräkningar – att utnyttja infrastruktur och tjänster så smart och kostnadsoptimalt som möjligt. Molntjänsterna erbjuder billigare teknik och större flexibilitet vilket i dessa tider där konkurrens- och kostnadstrycket ökar är högintressant för företag.

Fyra kategorier av molntjänster

Molntjänster till företag har utvecklats i snabb takt och kategoriseras idag i fyra områden: i) teknisk infrastruktur (IaaS), tekniska plattformar (PaaS), mjukvara som tjänst (SaaS), och processer som tjänster (PaaS). Ett företag kan köpa in en hel HR- eller inköpsprocess, eller hyra en komplett teknisk infrastruktur att köra sina applikationer på.

Egentligen är molntjänster inget annat än traditionell outsourcing iklädd andra ord. Skillnaden är ett försök till enklare paketering av erbjudanden. Utmaningen med molntjänster ligger inte i att få den underliggande tekniken att fungera, utan att få en affärsmodell som fungerar för både leverantör och kund.

Leverantörer som erbjuder både traditionella tjänster och vill introducera molntjänster behöver hantera utmaningen mellan försäljning av existerande produkter och nya molntjänster: värdeerbjudandet behöver definieras om, konflikter mellan säljkanaler och provisioner, rabatter och kampanjer hanteras olika, garantier, service och licensmodeller som hanteras av externa partners behöver omförhandlas, frontlinjen och kundmötet kräver en utvecklad pedagogik för att kunden ska förstå varför man ska köpa det ena eller det andra. Allt får konsekvenser för processer, system, kostnadsbas och lönsamhet.

Ställer krav på kunden

En kund som köper en molntjänst förväntar sig en kostnadsreduktion och hög servicegrad på tjänsten, men det ställer också krav på kunden.  Om en molntjänst ska ersätta en intern funktion behöver kunden veta vad man gör inom företaget och ha hög precision i beskrivningen av sina processer så att de kan ”skära ut” de delar som ska omfattas av molntjänsterna. Den interna strukturen behöver justeras och anpassas till tjänsten. Annars blir det väldigt svårt att ersätta funktionen i verksamheten och ställa rätt krav på leverantören – var ska man börja, och vad ska man ersätta, och hur slår det mot andra delar inom företaget? Precisionen är lika viktig för företagen som för Cernfysikerna. Hur trovärdigt skulle resultatet bli om fysikerna svävade på beskrivningen av hur stor mängd data som behövde analyseras och vilka beräkningar som ska utföras, och hur skulle Cernfysikerna tolka resultatet från gridden om de inte visste precis vad de hade beställt?

Genomtänkt affärsmodell ett måste

Alla relationer bygger på förtroende, och det gäller även i affärer. En leverantör som vill bygga en långvarig relation med en kund måste sätta sig in i kundens affärssituation och förstå hur molntjänsten passar in i kundens struktur och föreslå en lösning som stöttar kundens affärsmodell. En kund som inte kan beskriva sin egen verksamhet och köper in en molntjänst har outtalade förväntningar på att tjänsten ska ersätter de upplevda problemen på hemmaplan. Utan en bra beskrivning av området blir beställningen inte tillräckligt specifik och leverantören kommer att tolka in beställningen genom sitt erbjudande, tolkningar som inte matchar kundens förväntningar. Risken för missförstånd blir stor med irriterade kunder och ansträngd affärsrelation som följd.

Samtidigt kan företag som erbjuder molntjänster till sina kunder också kan vara konsumenter av molntjänster. Logiken i, och konfigurationen av, affärsmodellerna ställs verkligen på sin spets! Utan en genomtänkt affärsmodell – och järnkoll på processer-, information och system! – både på kund- och leverantörssidan – kan molnbaserad outsourcing bli en lika stor besvikelse som det mesta som har gjorts inom IT-outsourcing de senaste 20 åren.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.