In Affärsmodellbloggen

I spåren av finanskriser, och ett skakigt Europa finns det många företag som ser orosmolnen torna upp sig. Det är dock i orostider som de starka prövas, och som en guide till att nyttja lågkonjunkturer på bästa sätt, så sammanställer vi här några tips från artikeln ”Seize Advantage in a Downturn” från Harvard Business Review 2009. Artikeln skrevs i skuggan av finanskrisen, men är fortfarande högaktuell och ger konkreta tips kring hur man som företag kan dra nytta av lågkonjunkturer för att stärka sin position.

Stabilisera företaget

Se över hur företaget är exponerat:
 • Börja med att analysera branschen och den lågkonjunktur den står i genom att utgå från tre scenarier: modest, recession, depression. Vad är mest troligt?
 • Hur kommer det scenariot att påverka ditt företag? Kvantifiera påverkan på balansräkning, resultaträkning och kassan.

Genom att utgå från scenarioplanering är det enklare att förklara för organisationen att förstå varför företaget agerar som det agerar.

Minska exponeringen:
 • Se över finanserna, övervaka och maximera kassan, se över kundkrediten, se över rörelsekapitalet och optimera den finansiella strukturen. Agera fort men rätt!
 • Se över befintlig affär, minska kostnader och effektivisera
 • Se över kunder och försäljning – hur ska vi gå tillväga för att behålla kunderna?
 • Se över prisstrategi och produktmix
 • Se över investeringar och gör avyttringar av det som inte är kärnaffär

Utnyttja möjligheterna som lågkonjunkturen erbjuder

Genom att:
 • Satsa på teknologi, information och affärsutveckling – under en lågkonjunktur blir investeringskostnaderna lägre
 • Uppgradera top management – under en lågkonjunktur finns större utbud till bättre pris
 • Konsolidera – bästa affärerna har historiskt sätt genomförts i lågkonjunktur, övervaka svaga konkurrenter och gör en företagsbesiktning av företaget innan uppköp (en så kallad Due Diligence)
 • Se över affärsmodellen

Utöver dessa aktiviteter, gå även noga igenom i vilken ände företaget ska börja, prioritera och sätt upp kriterier. Se dock upp för fallgropar som kan komma att underminera era ansträngningar.

Några av de vanligaste fallgroparna är:

 • Dålig förståelse för hur lågkonjunkturen eller krisen kommer att utvecklas
 • Ledningens förberedelser och engagemang
 • Misslyckande att se hur enstaka initiativ är del av en större plan för hela företaget
 • Saknad av uppmärksamhet till de anställda för att uppbringa deras engagemang, transparens
 • I en lågkonjunktur sjunker ofta marknadsvärdet (aktievärdet) på ett företag och ytterligare om kassan krymper på grund av ovan nämnda investeringsmöjligheter genomförs. Det är därför viktigt att ha en tydlig kommunikationsstrategi som tydligt beskriver de investeringar som ska göras och vilket långsiktigt värde de kommer att tillföra.

För att sammanfatta artikeln ur ett affärsmodellsperspektiv handlar det kort om att ha järnkoll på sin marknad och sin affärsmodells samtliga komponeter samt fokusera investeringar och rationaliseringar där det finns störst potential.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.