In Business Model Safari

Churchill delade in mänskligheten i två grupperingar: Pessimister och optimister. En pessimist är en person som ser utmaningar i varje möjlighet. En optimist är en person som ser möjligheter i varje utmaning. Vi lever i en tid där vi exponeras för allt fler utmaningar i en allt snabbare takt. I sådana tider är det särskilt viktigt att välja vilket perspektiv man ska ta – och därmed i vilken kategori man vill tillhöra.

Den traditionella linjära tablåteven slår bottenrekord samtidigt som de strömmade TV-tjänsterna går från klarhet till klarhet. Netflix, som är en av många leverantörer, har över 600 000 betalande kunder i Sverige. Vi lever i ett land med en utvecklad digital infrastruktur med tillgång till bra nät för överföring av data. Dessutom är vi generellt sett välutrustade med egna i datorer, telefoner och paddor.

Omvandlingskraften i den digitala logiken är extremt tydlig i mediebranschen. Men den slår ofta minst lika hårt i de flesta andra branscher. När Leif Johansson i rollen som koncernchef för AB Volvo för ett antal år sedan deklarerade att de inte längre kunde räkna med att sälja lastbilar, utan att det var nödvändigt att tänka att de säljer transportsystem, så definierade han Volvo i den nya värld som i dag är verklighet: En värld av tjänster.

I samma stund som man inser att det inte är varan i sig, utan det totala värde som en vara kan ge sina kunder i form av ett värdeerbjudande som innehåller en eller flera tjänster, så öppnas dörren mot en digital konkurrens. Det är detta fenomen som leder till att företag som amerikanska Google och kinesiska Alibaba på allvar kan hota aktörer i branscher som ligger långt bortom deras egentliga ursprung.

Google är på god väg att bli för internet vad General Electric en gång var för elektriciteten. Dagens GE är Google Everywhere där kompetensen att omsätta förståelsen för det digitala är nyckeln till framgång – resten kan man lösa. Ett exempel är förvärvet av Nest, som sysslar med teknik för tempreturreglering (termostater) och brandvarnare, för 3,5 miljarder dollar.

Givet dessa observationer finns det två frågor som är centrala att tänka till kring:

1. Hur påverkar nya digitala kanaler och övergången till en digital logik din organisation och ert sätt att göra affärer?

SVAR: Den som inte förmår ta tillvara på möjligheterna kommer att gå under när någon annan gör det.

2. Framtidens kundupplevelse och kundservice innebär affärer på kundens villkor. Hur måste affärsprocesserna, organisationen och systemstrukturerna förändras för att möta kunderna under dess egna villkor?

SVAR: Hela din affärsarkitektur – inklusive samtliga affärsmodeller – måste designas om så att de är byggda för flexibilitet, snabbrörlighet och starka kundupplevelser.

Dessa frågor, och dess svar, manifesterar två insikter som är livsviktiga i dagens (och ännu viktigare i morgondagens) konkurrens. Först och främst är det inte valfritt att delta i den resa som näringslivet gör mot en digital och tjänstebaserad affärslogik – den som inte agerar förlorar i konkurrensen och går tids nog under. Den andra insikten är att näringslivets samtliga aktörer står inför en otroligt stor utmaning- eller möjlighet, beroende på vilken av Churchills kategorier man väljer att tillhöra.

Förmågan att utveckla flexibla affärsmodeller som kortar vår reaktionstid och ökar vår anpassningsförmåga är en förutsättning för att överleva morgondagens konkurrens. Att ta en ledande position kommer dock kräva mer än så. Vi kommer bl.a. behöva hantera att kundpreferenserna förändras när vi blir ”bortskämda” av andra leverantörer, somliga från främmande branscher. Det kommer också bli nödvändigt att förstå och ta tillvara på teknikens möjligheter i all affärsutveckling. Digitalisering, globalisering och sociala nätverk kan snabbt rita om kartan – ännu mer.

Vägen mot en ledande position i morgondagens konkurrenssituation är per definition krokig och för att nå målet krävs både navigationsförmåga och väggrepp. Navigationsförmågan består i en hög grad av närvaro. Det gäller att se världen som den verkligen är och hämta inspiration långt utanför den egna branschen. Väggreppet säkerställs genom ett snabbfotat affärsutvecklingsarbete. Verksamheter utvecklas bäst i mindre, medvetna och fokuserade steg snarare än i stora transformationer. Vill man vara riktigt snabb och uthållig bör man inte bära för tung packning.

I en värld kantad av osäkerhet finns en viss trygghet i vetskapen att vi alla står inför samma utmaning. Jag tänkte därför skicka med dessa konkreta tankar för vidare smältning; de kanske kan fungera som tankeväckare under lata sommardagar så att du med full kraft kommer tillbaka efter sommaren med en plan för hur ni ska göra för att vända utmaningarna till möjligheter. Och kom ihåg: där pessimisten ser utmaningar ser optimisten möjligheter.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.