In Affärsmodellspaning

Gary Hamel, rankad av Wall Street Journal till “the world’s most influential business thinker” skrev i decembernumret av Harvard Business Review artikeln “First, Let´s Fire All The Managers”. Hamel har sökt upp företaget Morning Star, en ledande tomatförädlare i Kalifornien som insett nackdelarna med traditionell hierarkisk styrning. Morning Star har istället använt sig av tydliga spelregler och förutsättningar för att skapa strukturer som efterliknar en marknadsekonomi.

Vilka är nackdelarna med traditionell hierarkisk styrning?

 1. Ökad byråkrati och minskat personligt engagemang – beslut tar längre tid att fatta då de ska skickas uppåt, vilket sänker entreprenörsandan och kreativiteten hos de medarbetare som inte har mandat att fatta nödvändiga beslut för att genomföra sitt uppdrag
 2. Större sannolikhet att beslut blir fel – beslut fattas för långt ifrån verkligheten och sannolikheten att de blir rätt minskar ju mer makt som är koncentrerad till en person
 3. Managers driver upp kostnadsbasen – för varje tio medarbetare ska en ny ledare till, så i en organisation med 100 000 anställda finns det 11 111 managers. Managers har i snitt tre gånger högre lön än medarbetarna

 

Morning Stars organisatoriska vision

”Skapa ett företag i vilket varje teammedlem själv tar initiativ till kommunikation och koordination av sina aktiviteter med medarbetare, kunder, leverantörer och branschintressenter utan direktiv från andra”

 

Vilka spelregler infördes för att nå visionen?

 1. Varje medarbetare skapar ett personligt ”mission statement” som bidrar till helheten
 2. Varje medarbetare utformar avtal, likt ett SLA (Service Level Agreement), med de i sitt interna värdenätverk och alla medarbetare ingår i team som har sin egen resultaträkning
 3. Varje medarbetare har mandat att fatta beslut och göra de investeringar som behövs för att nå sitt ”mission statement”
 4. Varje medarbetare får utforma sin egen roll och ingen tvingas in i en box, alla arbetar där de tillför mest värde
 5. Tävling uppmuntras för ökat värdeskapande och inte i syfte att bli befordrad

 

Vilka strukturella förutsättningar för att skapa kontroll infördes för att nå visionen?

 1. Tydliga mål för varje medarbetare och fullständigt transparent information
 2. För investeringar eller nyrekryteringar krävs tydliga och förankrade business case, samt seniora medarbetare som coachar yngre
 3. Konfliktlösningen efterliknar den fria marknaden genom samtal. I komplexa ärenden utses en medarbetarjury
 4. Medarbetarutvärderingar av hur det personliga mission statement uppnåtts och heta-stolen-möten där enheter utvärderas och presenterar vad de vill göra framåt
 5. Utvalda ersättningskommittéer bestående av medarbetare som sätter lön baserat på måluppfyllnad och skapat värde

 

Vilka direkta fördelar har Morning Star uppnått?

 • Fler initiativ – medarbetare har ”freedom to act” och att hjälpa andra bygger medarbetarens rykteskapital som är viktigt vid lönesättning och för att få igenom sina idéer
 • Djupare kompetens – självstyrandemodellen uppmuntrar till att vidareutveckla sin kompetens i syfte att skapa mer värde och få högre lön
 • Ökad flexibilitet –medarbetare har sin egen resultaträkning och frihet att fatta egna beslut, vilket ökar anpassningsförmågan
 • Förbättrat medarbetarskap – ”när du plockar bort hierarkierna driver du giftet ur organisationen” – mindre tid läggs på politik, fokus är att skapa värde och goda relationer
 • Bättre beslut – investeringar ska argumenteras för och motiveras finansiellt, vilket gör att beslut genomförs snabbare
 • Ökad medarbetarlojalitet – det har visat sig att få personer söker sig bort från Morning Star

Vi på Cordial har länge sökt svar på hur företag och organisationer kan utmana traditionella synsätt på strukturer för att få ut full kraft av medarbetarna, tjäna sina kunder bättre och i slutändan nå bättre resultat. Inte minst med boken ”Management i en komplex värld” av Bo Rex som lanserades under året. Vi blir därför alltid extra energifyllda när det kommer nya företag såsom Morning Star, som vågar vända på logiken och genom det slå marknadsindex 20 år i rad. Det kallar vi en affärsmodell i världsklass!

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.