In School of Management

Det vår och högsäsong för toppturer och skidalpinism i alperna och i våra nordiska fjällmassiv. Många av oss på Cordial, och säkert också många av Affärsmodellbloggens läsare, brinner för både skidåkning och management. Viktor Häggander, konsult på Cordial och passionerad skidåkare, reflekterar kring parallellerna mellan skidåkning och teamarbete i näringslivet.

Den komplexa omvärld som sätter förutsättningarna för teamarbete i näringslivet är på många sätt väldigt lik den värld som omsluter ett skidalpinistteam i den bemärkelsen att den är under ständig förändring. I näringslivet bidrar kortare innovationscykler till en ökad osäkerhet i strategiska val, då det blir svårare att bedöma t.ex. hur länge en konkurrensfördel kan kvarstå. På ett liknande sätt påverkas ett skidteam av oförutsägbara händelser. Ett exempel är vädret; ett team som sparar några gram i ryggsäckarna genom att lämna extra kläder hemma kommer att gynnas av sin lätthet (och mindre svettiga kläder) så länge vädret är bra. Men när vädret slår om (vilket det ofta gör bland bergen såväl som i näringslivet) står teamet inför ett val att avbryta sitt projekt eller fortsätta med risk att skada sig själva. Därför behöver både team i bergen och i näringslivet ett förhållningssätt som möjliggör effektivitet samtidigt som en hög grad av flexibilitet bevaras.

Vikten av ett gemensamt mål

På berget såväl som i näringslivet består ett team av en grupp individer. En av grundförutsättningarna för att teamet skall kunna prestera bra är att varje individ är kompetent och driven, men för att hålla ihop teamet över tiden behövs ytterligare en aspekt. Individerna i teamet måste förenas kring ett övergripande mål; ett mål som är ett för stort åtagande för varje individ, men som är nåbart genom sammarbete. Detta medför att teamets mål inte hindrar individen att uppfylla sina egna, personliga mål utan snarare verkar som en katalysator för individens egen utveckling. För att återknyta till skidåkningstemat kan detta exemplifieras med ett av mina senaste åtaganden på skidor; Syltraversen i Jämtlandsfjällen. Syltraversen är lång (ca 10 km mestadels i exponerad terräng), innehåller tekniska svårigheter som klättring och firning och tar ca 12 timmar att genomföra i bra väder. Att genomföra den skidturen på egen hand skulle vara görbart, men är inte försvarbart ur ett säkerhetsperspektiv. Som ett gemensamt mål tillsammans med en partner är Syltraversen tvärt om en utmanande upplevelse som stimulerar teamets individer, samtidigt som teamet når ett högt uppsatt mål.

Tillit en förutsättning på berget såväl som i näringslivet

För att ett team i en komplex värld skall kunna ta sig an en svår uppgift och övervinna den krävs tillit mellan teamets individer1. För att bygga tillit krävs att teamets individer bejakar sina motsättningar, accepterar osäkerheten i teamets omvärld och i de beslut som individer fattar, samt vågar förmedla budskap även om det upplevs som obehagligt för individen. Att bygga tillit i ett team går därför inte över en natt, tilliten måste växa fram allteftersom teamet arbetar tillsammans. Under vår skidtur över Syltraversen hade jag och min skidpartner Oscar allt annat än bra väder, sikten varierade mellan 30 till ett par hundra meter och vinden omöjliggjorde stundtals all verbal kommunikation. Hade det varit första gången vi gjort någonting tillsammans på skidor är det mycket tveksamt om vi fullföljt åtagandet. Men de otaliga skid- och klätterturer vi har gjort tillsammans har byggt upp en tillit som gör att vi inte längre frågar oss vad den andre gör eller varför; vi litar på att det är rätt beslut givet förutsättningarna på andra sidan av repet som förbinder oss. Det gör oss både effektiva i det vi gör, samtidigt som vi är flexibla att ändra färdriktning snabbt om så krävs – precis som ett högpresterande team i näringslivet.

Footer_1

1För en fördjupning kring ledarskap i föränderliga omgivningar läs boken ”Management i en komplex värld – Att surfa på randen till kaos” av Bo Rex.

—————————————

För den som är mer intresserad av teambyggande och skidåkning anordnar Cordial Ski Club ett event den 24 april kl 18.30 – 21.00 med temat: Hur de bästa skidinstruktörerna och skidtränarna gör för att få passionerade och högpresterande skidåkare. Kvällens gäst är David Holmberg som skrivit boken Will-Skill-Hill; en modell och metod för att leda en positiv och aktiv läroprocess genom att skapa gynnsamma och prestationshöjande miljöer. För mer information kontakta Alexander Novella (alexander.novella@cordial.se).

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.