In Affärsmodellbloggen

Om man kikar på hur innovation har gått till under de senaste 200 åren (och ännu tidigare än så) kan man se ett tydligt mönster. Forskare som har undersökt 200 år av patent-databaser har påvisat att innovationer fram till slutet av 1800-talet ofta var fundamentala och radikala, och att de ökad exponentiellt. Stora upptäckter gjordes inom kemi, el-lära och termodynamik m.m.

Efter 1870 har fokus istället skiftat till att kombinera tidigare upptäckter för att skapa innovation, såsom glödlampan  bland annat krävde el och förmågan att göra wolfram-tråd. När vi hoppar ett sekel fram i tiden, till ca 1970, har även dessa innovationer minskat till förmån för lågt hängande frukt som lämnar Sillicon Valley på löpande band.

Självklart går det att ifrågasätta patentsystemet som utgångspunkt för mätning av innovation då hanterandet av intellektuella tillgångar har blivit en central del inom R&D och allt fler och “mindre” innovationer kan skyddas. Men det är ändå svårt att helt bortse från de mönster så tydligt kan påvisas. Är de radikala innovationernas era förbi? Eller är det så att vi inte kan förstå att en innovation är radikal förrän långt senare? Det kan också vara så att innovationssystemet har tagit en helt ny riktning, där de största innovationerna kan ligga i mänsklig interaktion (Såsom via Facebook) och inte i förståelse för hur universums byggstenar kan kombineras för att lösa mer praktiska problem.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att vi endast kan spekulera och faktiskt inte har någon egentlig aning om vad som väntar runt nästa hörn. Men ju mer vi omfamnar förändring, desto troligare är det att vi hamnar rätt när vi försöker titta framåt.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.