Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

RÅDGIVNING

Sustainability

Ta del av Cordials långa erfarenhet av praktiskt hållbarhetsarbete i alltifrån att implementera kontrollsystem för biobränsle till hållbarhetsrapportering och genomförda transformationer för att göra omställningar av hela bolag som vill driva en mer hållbar agenda.

Kontakt

Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand

På Cordial har vi lång erfarenhet av praktiskt hållbarhetsarbete i alltifrån att implementera kontrollsystem för biobränsle till hållbarhetsrapportering och framförallt genomföra transformationer för att göra omställningar av hela bolag som vill driva en mer hållbar agenda.

Morgondagens affärsmodeller behöver präglas av både lönsamhet och hållbarhet, inte det ena eller andra. Det enda som är hållbart på riktigt är att vi kan skapa lönsamma affärer genom att göra rätt – både utifrån klimatet, vår samhällspåverkan, våra anställda, kunder och ägare. Hållbarhet är ingen enskild företeelse utan för att vara hållbar på riktigt behöver perspektivet vara integrerat i hela verksamheten, från strategi till affärsmodeller och stödjande strukturer. Allt behöver hänga ihop.

Sustainability

Erbjudanden

Vad behöver din organisation utveckla? Inom området Sustainability finns en rad olika inriktningar och utvecklingsområden som du som kund kan få rådgivning inom. Du behöver inte veta på förhand exakt vad lösningen är för just er. Kontakta oss så pratar vi mer om ett framtida samarbete!

Sustainable strategy & operating model

Oavsett var på er hållbarhetsresa ni är bör det finnas en tydlig vision och riktning för hållbarhetsarbetet som hänger samman med er övergripande affärsstrategi. Vi hjälper er att formulera en strategi som säkerställer både intressenternas och affärens krav med mål anpassade utifrån er kontext och ambitionsnivå.
För att verkligen lyckas med en hållbarhetstransformation som skapar varaktig förändring krävs det att hållbarhet integreras fullt ut i verksamheten. Vi bryter ner strategi och mål till innebörd för verksamheten och designar en stödjande operativmodell där organisation, roller, ansvar och incitament är tydligt definierade.

Innovation & circular business models

Vårt nuvarande samhälle har utvecklats utifrån ett system med en linjär ekonomi (take-make-waste), som innebär ineffektivt resursutnyttjande och stora mängder avfall. Cirkulära affärsmodeller innebär ett smartare resursutnyttjande och minimering av avfall, där produkter designas för ett långt liv, återbruk och återanvändning. Det innebär också att produkter produceras på ett hållbart sätt med mer förnybara material, där digitalisering används för att dela resurser och tjänstefiera produkter.
För att lyckas med detta krävs hög innovationskraft, systemtänk och samverkan på ett helt nytt sätt både inom och mellan organisationer.
Vi är med er på resan mot en mer cirkulär ekonomi och kan hjälpa er att identifiera cirkulära affärsmodeller, analysera behov av nya förmågor, ta fram business case, stötta intern och extern samverkan och leda er genom transformationen från pilot till uppskalning.

Sustainable supply chains and certifications

Kraven på transparens i hela värdekedjan har inom många branscher ökat kraftigt de senaste åren, inte minst bland kunder som vill veta var och hur produkter har producerats, vad de innehåller och att värdekedjan är hållbar rakt igenom. Tiden då det räckte att ha fokus på kostnader i värdekedjan är förbi. Brist på kontroll och transparens kan medföra stora operationella risker och varumärkesrisker.
Vi hjälper er med riskanalys av er värdekedja samt metod och process för kartläggning av leverantörskedjor. Vi kan även stötta i att utforma hållbarhetskrav för leverantörer och att implementera verktyg för att mäta deras hållbarhetsprestanda.
Regelverk och regleringar är ett annat område som utvecklats enormt under de senaste åren, med ökad komplexitet och ökad arbetsbörda som följd. Vi kan analysera vad lagstiftning och regleringar som exempelvis EU-taxonomin eller RED2 innebär för er verksamhet och säkerställa att ni vet vad som krävs för att uppfylla kraven. Vi har även stor erfarenhet av att vägleda företag inför certifieringar såsom exempelvis ISCC och ISO14001.

Climate

Klimatförändringarna innebär att företag och organisationer snabbt måste ställa om sin verksamhet för att minska sitt eget och sin värdekedjas klimatavtryck. Klimatförändringarna innebär också nya risker och hot mot verksamheten i form av exempelvis extremväder som kan slå ut infrastruktur, men kan även innebära nya affärsmöjligheter i samband med samhällets omställning.
Beroende på hur långt ni har kommit med ert klimatarbete kan vi stödja er med allt ifrån att identifiera intressentkrav, kartläggning av er klimatpåverkan (scope 1,2,3 utifrån GHG-protokollet och SBTi), målsättning och styrning, identifiering av åtgärder och initiativ till genomförande och koordinering.
Vi hjälper er även med klimatriskanalys och tillhörande handlingsplaner samt identifiering av affärsmöjligheter.

Sustainable value creation

Hållbarhet hanteras ofta utifrån perspektiven compliance, riskminimering och minskad negativ påverkan, men för att lyckas med en hållbar utveckling krävs också att se till möjligheter och lyfta fram samhällspositivt värdeskapande. Att medvetandegöra och räkna på vilket värde som företag skapar i samhället kan ge många positiva effekter. Det kan skapa incitament till hållbara satsningar, nya former av samverkan, förbättrat varumärke och en intern stolthet som kan motivera medarbetare och attrahera nya medarbetare.
Vi hjälper er att ta fram och implementera en Shared Value strategi. Vi kan även ta fram underlag för att göra effektberäkningar både av vilket värde som befintliga initiativ skapar och vad framtida satsningar potentiellt kan skapa för samhället, individen och företaget. Vi erbjuder även stöd i kommunikation och ”storytelling” för att nå ut med ert budskap.

Låt oss prata!

Kontakta mig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom Sustainability.

 

Patrik Sandin

Senior Advisor Sustainability

Telefon: 076 280 89 31
Maila mig

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.