Cordial Icons White Rgb Teamwork T

Organization & Management.

Hållbarhet, flexibilitet och engagemang  morgondagens organisationer redan idag

Flexibel och
hållbar organisation
Cordial Icons Cyan Rgb Gift A

Alla organisationer behöver ständigt förbättra sin förmåga att utveckla och anpassa sig för att fortsätta att vara relevanta för sina kunder. Vi hjälper er att designa en hållbar organisation.

Engagerade
medarbetare
Cordial Icons Cyan Rgb Lightbulb A

Företag är individer och bara genom engagerade medarbetare kan en organisation växa och utvecklas. Vi hjälper er att designa strukturerna som gör det möjligt.

Styrmodell för effektivitet
och engagemang
Cordial Icons Cyan Rgb Money A

Det vi mäter händer. En väl genomtänkt styrmodell är en förutsättning för att realisera såväl uppsatta mål som den önskade företagskulturen. Vi hjälper er att designa en modern styrmodell för effektivitet och engagemang.

16%

av Sveriges arbetskraft är engagerade idag.

50%

av VD:s påpekar att organisatorisk tröghet och funktionella silos är ett av de största hindren för digital transformation.

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vill ni utveckla en flexibel och adaptiv organisation?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Organization & Management.

/Lise Tormod
Telefon: 08 723 87 00
lise.tormod@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Under utbildningen Organisationsdesign och Management ger vi dig verktyg och modeller för hur du arbetar strukturerat med att designa en organisation som stödjer företagets övergripande mål, affärsmodeller och affärsprocesser.