Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

RÅDGIVNING

Organisation

En hållbar arbetsplats, flexibilitet och engagemang – morgondagens organisationer redan idag

Kontakt

Ett balanserat förhållningssätt

För att säkerställa att er verksamhet är relevant för såväl medarbetare som kunder, idag och i morgon är ett modernt och ändamålsenligt sätt att organisera sig nödvändigt. Att släppa lös kraften i en organisation bygger på att designa den så att den förenklar och hjälper medarbetarna att samverka och leverera värde till kunder, brukare och övriga intressenter.  

Organisation

Erbjudanden

Vad behöver din organisation utveckla? Inom området Organisation finns en rad olika inriktningar och utvecklingsområden som du som kund kan få rådgivning inom. Du behöver inte veta på förhand exakt vad lösningen är för just er. Kontakta oss så pratar vi mer om ett framtida samarbete!

Organisational design

Hur ni väljer att designa er organisationsstruktur är avgörande för att ni ska ha bäst förutsättningar att snabbt och effektivt kunna anpassa er till förändrade omständigheter i omvärlden eller förändrade behov hos kunderna. Genom att tydligt definiera syfte/uppdrag, ansvar och mandat för de olika organisatoriska enheterna i er organisation kan ni skapa förutsättningar för en adaptiv och hållbar organisation präglad av engagemang, autonomitet och samarbete.
Vi har en välbeprövad metod för att tillsammans med er och med hänsyn tagen till era affärsmodeller, kultur och kunder, utforma och utveckla er organisationsstruktur. På så vis skapas förutsättningar för att ni attraherar rätt talanger och förblir relevanta för era kunder idag och imorgon.

Operating model

Er operativa modell omfattar er gemensamma spelplan, era gemensamma spelregler och hur ni spelar spelet tillsammans, ert spelsystem. Med andra ord är den operativa modellen en beskrivning av de strukturer och arbetssätt som krävs för att realisera era affärsmodeller och önskade marknadsposition genom att hållbart leverera värde till era kunder. Den operativa modellen är också ledningens verktyg för att utforma, leda och följa upp verksamheten.
Med utgångspunkt från ert övergripande syfte, vision och er strategiska agenda utformar och utvecklar vi tillsammans med er de ingående strukturerna – organisationsstruktur, roller, ansvar & mandat, samverkan, arbetssätt och styrmodell – för en hållbar och flexibel operativ modell som är anpassad till er kultur, önskade beteenden och förutsättningar.

Agile Organisation

Att vara en agil organisation innebär både att ha förmågan att se och förstå nuvarande och förändrade behov hos kunderna och att kunna agera på de insikterna. Helt enkelt att ha förmågan att snabbt kunna anpassa och utveckla egna strukturer, erbjudanden och kundmöten för att fortsatt vara relevanta för kunderna. Det förutsätter såväl en agil utvecklingsmetodik och agila arbetssätt som en agil organisationsstruktur och ett agilt mindset.
Vi har en välbeprövad metod och lång erfarenhet av att tillsammans med er anpassa och utveckla er organisationsstruktur, roller, ansvar och mandat för att linjera med vald agil utvecklingsmetod och arbetssätt.

Agile and self-organised team

Strävar ni efter att öka graden av agilitet och självorganisering i era team men är osäkra på hur ni bäst kommer dit? Då är ni inte ensamma. I takt med att agila utvecklingsmetodiker och arbetssätt införs ökar behovet av att även jobba i agila och självorganiserade team.
Att komma dit förutsätter ett strukturerat och holistiskt angreppsätt som både adresserar de strukturella och kulturella förutsättningarna i kombination med ett medveten och långsiktigt arbete med att träna medarbetare och ledare i det nya.
Vi har ett strukturerat angreppssätt och stor erfarenhet av att jobba såväl med företag som redan infört metodiker och arbetssätt för storskalig agilutveckling, t.ex. SAFe, och där behovet av agila och självorganiserade team är drivet från ett strukturellt perspektiv, som med verksamheter där önskemålet om ökad agilitet och självorganisering i huvudsak är drivet från ett kulturellt perspektiv. Oavsett vad som triggar behovet av utveckling jobbar vi tillsammans med er för att med utgångspunkt från er verksamhet, målbild och behov utforma och införa de förutsättningar ni behöver ha på plats för att lyckas i er agila utveckling.

Governance model

Det vi mäter händer. En väl genomtänkt styrmodell är en förutsättning för att realisera såväl uppsatta mål och förflyttningen mot framtida affärsmodeller som de önskade beteendena och kulturen i företaget. Styrmodellen är så mycket mer än vilka KPIer ni väljer att målsätta och mäta, den omfattar även var beslut tas, i vilka forum och av vilka roller. För att säkerställa att er styrmodell stödjer er önskade förflyttning och mäter den önskade prestationen bör den utgå från såväl er önskade organisationsstruktur som en tydligt definierad styrfilosofi
Vi har en välbeprövad metod för att tillsammans med er och med hänsyn tagen till era affärsmodeller, kultur och kunder, utforma och utveckla er styrmodell så att den på bästa sätt skapar förutsättningar för att ni attraherar rätt talanger samt är och förblir relevanta för era kunder idag och imorgon.

Låt oss prata!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom Organisation.

Lise Tormod

vd
Telefon: 070 976 10 91
Maila mig

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.