Hållbarhet.

En lönsam omställning till en hållbar affär och verksamhet

Vi tror att morgondagens affärsmodeller behöver präglas av både lönsamhet och hållbarhet, inte det ena eller andra. Det enda som är hållbart på riktigt är att vi kan skapa lönsamma affärer genom att göra rätt – både utifrån klimatet, vår samhällspåverkan, våra anställda, kunder och ägare. Hållbarhet är ingen enskild företeelse utan för att vara hållbar på riktigt behöver perspektivet vara integrerat i hela verksamheten, från strategi till affärsmodeller och stödjande strukturer. Allt behöver hänga ihop.

Sustainability Talks med Elin och Johan

Om podden

Sustainability Talks är ett samtal om hållbarhet för alla som är nyfikna på hur hållbarhet kan vara framgångsfaktor för affären eller verksamheten och som vill ha verktyg att gå från ord till handling i hållbarhetsarbetet.

Podden gästas av människor som jobbar med hållbarhet på ett eller annat sätt. Människor som vill dela med sig av hur de har gjort, vad som har fungerat och inte, om det mänskliga och resan hit.

Vi som gör podden är Elin Oresten och Johan Mandaric Reunanen på Cordial. Två kollegor och affärsarkitekter som helt enkelt brinner för hållbarhetsfrågor. Podcasten startar vi för att vi själva är genuint nyfikna och vill lära oss mer om hållbarhet samt för att sprida inspiration och kunskap till andra.

Veckans poddgäster

Sara Fröhling Lind, konsumtionsexpert | Ungdomsbarometern
Linn Jacobsson, Planning Director | Jung Relations

 ”Vad ungdomar tänker om hållbarhet är helt centralt för den framtid vi kommer att ha”

I det här avsnittet av Sustainability Talks gästas Johan och Elin av Linn Jacobsson från Jung Relations och Sara Fröhling Lind från Ungdomsbarometern som tillsammans gör rapporter och undersökningar på ungas inställning till hållbarhet.

Vi går igenom den senaste undersökningens svar och diskuterar frågor som dyker upp.

  • Har vi skapat ett språk kring hållbarhet som är svårt att ta till sig?
  • Vad för trender ser vi i ungas konsumtionsbeteenden?
  • Hur kan vi ska skapa en kommunikation och ett sätt att prata om de här ämnena som skapar hoppfullhet bland unga?

Tack Linn och Sara för ett givande samtal och inblick i vad ungdomar känner för omställningen.

Strategi & Innovation

Väsentlighetsanalys och intressentdialog
Definiera och prioritera hållbarhetsaspekter baserat på intressentanalys, affärsstrategi och påverkan.

Hållbarhetsramverk och strategi
Skapa ett gemensamt hållbarhetsramverk med era nyckelaspekter för att etablera en gemensam bild för hållbarhets-arbetet internt. Säkra att det hör samman med affärsstrategin.

Hållbarhetsutvärdera affärsmodell och verksamhet
Utvärdera hur hållbara era affärsmodeller och verksamhet är. Få en konkret bild av hållbarhetsmognad och potential

Affärsmodellsinnovation
Innovera er affärsmodell och erbjudanden för att öka lönsamhet samt skapa ett mer hållbar och långsiktig affär.

ESG
Due Diligence

Säkra långsiktigt värde och minska hållbarhetsrisker vid uppköp och investeringar genom att utvärdera hållbarhetsperspektivet i er DD.

Transformation

Omställning från fossilt bränsle till förnybart
Transformera er verksamhet för att stärka er position på marknaden och bli mer lönsamma. Bemästra den nya logiken som tillkommer med förnybart bränsle.

Integrera hållbarhet i er verksamhet och affär
Sätt hållbarhet i kärnan av er strategi, affärsmodell, organisation och strukturer. Upptäck den positiva effekten på lönsamhet och internt engagemang.

Färdplaner och mål för klimatpåverkan
Definiera vision, mål och skapa färdplaner för att minimera er klimatpåverkan. Bygg varumärket kring er klimatagenda och öka er lönsamhet.

Reglering & Certifiering

RED 2
Som energibolag med kraftvärmeverk eller bränsleleverantör kommer du påverkas av det omarbetade förnybarhetsdirektivet som träder i kraft 30 juni 2021. I det omarbetade direktivet tillkommer bland annat krav på fasta biobränslen, inklusive verksamhetsavfall. Cordial har bred erfarenhet av att implementera direktivet (RED1/HBL och RED2) och vi kan stötta dig i allt från förstudier, coaching, implementering och utbildning. Kontakta oss gärna idag för att höra mer om hur vi kan stötta er och hitta värdefulla möjligheter i er compliance-resa!

Ladda ner vårt whitepaper om RED 2 kostnadsfritt här

Hållbarhetscertifieringar
Certifiera er verksamhet för att skapa möjligheter för fler och snabbare affärer i Sverige och internationellt, exempelvis genom ISCC.

Hållbarhetsredovisning
Skapa en hållbarhetsredovisning som tydliggör er hållbarhetsagenda och vision som skapar långsiktigt värde för jorden, människor och ekonomin.

Verksamhetsstyrning

Hållbara leverantörskedjor
Hantera risker och utnyttja potentialen i er värdekedja genom att skapa ett systematiskt arbetssätt för hållbara inköp och logistik.

Hållbarhetsstyrning och rapportering
Kom bort från resurskrävande rapportering, säkra rätt styrning mot era hållbarhetsmål och optimera er verksamhet

Vi vet vad som krävs för att skapa hållbara organisationer

På Cordial har vi lång erfarenhet av praktiskt hållbarhetsarbete i alltifrån att implementera kontrollsystem för biobränsle till hållbarhetsrapportering och framförallt genomföra transformationer för att göra omställningar av hela bolag som vill driva en mer hållbar agenda.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom hållbarhet.

Elin Oresten
Telefon: 073 502 22 34
elin.oresten@cordial.se

Johan Reunanen
Telefon: 073 319 88 51
johan.reunanen@cordial.se

Fredrik Gustafsson
Telefon: 070 550 67 57
fredrik.gustafsson@cordial.se

Hållbarhet från vårt perspektiv

Hållbarhet är lönsamt

Hållbarhet är inte motsatsen till lönsamhet utan en möjlighet att skapa långsiktig livskraft och konkurrenskraft.

Ord till handling

Verkligt värde skapas när vi går från ord till handling. Sluta inte att prata om hållbarhet men se till att addera tydliga färdplaner och genomförande till samtalen.

Konkret och enkelt

Hållbarhet kan vara ett svårt område att greppa och förstå. Vi strävar alltid efter att göra hållbarhet konkret och se till att prioritera mellan olika hållbarhetsfrågor för att förenkla.

Integrerad hållbarhet

Hållbarhet är något som måste integreras i hela verksamheten, hela vägen från affärsstrategin till företagets strukturer.

Ny spelplan

Hållbarhet och nya regleringar betyder bara att det finns en ny spelplan som vi måste förhålla oss till. Och det finns oändliga möjligheter för dem som omfamnar det.

Vill du veta mer?

Vi anser att hållbarhet bör vara affärsdrivet, annars är det svårt att skapa ett hållbart bolag på riktigt. Framgång sker i skärningspunkten mellan affär och hållbarhet.

Läs mer

Sustainability Talks

Sustainability Talks är vårt återkommande frukostwebinarie på temat hållbarhet med gästföreläsare och gruppdiskussioner. Formatet ligger till grund för vår nya podcast med samma namn. Håll utkik efter nästa webinarie som kommer under hösten!

Aktuellt om hållbarhet