Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

RÅDGIVNING

Digitalisation

Digitalisering påverkar alla delar av verksamheten och kräver att nya förmågor succesivt byggs upp för att kontinuerligt utmana befintliga affärsmodeller och söka nya.

Kontakt

Ett balanserat förhållningssätt

På Cordial tror vi på ett balanserat förhållningssätt till digitalisering. Att tänka stort men att börja i det lilla, att ta väl genomtänkta beslut men utan att tappa tempo och att tänka långsiktigt, men börja här och nu! Vi har bred erfarenheter från branscher som tidigt påverkades av digitaliseringens krafter och stöttar dessa i att utveckla nya affärsmodeller för att överleva. Cordial tillför genomförandekraft i alla delar av er digitaliseringsresa, från att förstå nuläget och sätta en riktning till att säkerställa planering och implementation.

Digitalisation

Erbjudanden

Vad behöver din organisation utveckla? Inom området Digitalisering finns en rad olika inriktningar och utvecklingsområden som du som kund kan få rådgivning inom. Du behöver inte veta på förhand exakt vad lösningen är för just er. Kontakta oss så pratar vi mer om ett framtida samarbete!

Datadriven business development

Att mäta är att veta som Werner von Siemens en gång i tiden sa, är en viktig aspekt av modern affärsutveckling. Möjligheten att kunna ta beslut baserade på fakta och tillförlitliga mätetal bygger på att IT-systemen registrerar och presenterar korrekta och relevanta datapunkter. Tillsammans med er ser vi till att identifiera vilka datapunkter som behöver sättas upp och hur man översätter dessa till de insikter verksamheten behöver, både i den kontinuerliga verksamheten och inför beslut om vidareutveckling av densamma.

Digital assessment

Första steget för att effektivt digitalisera en verksamhet eller en del av den behöver man först göra en inventering och förstå verksamheten och organisationen som driver den. Genom denna analys ser vi tillsammans över verksamhetens digitala mognad och identifierar var den största potentialen ligger. Att lägga tillräckligt med tid på att förstå vart insatserna ger mest effekt, är viktigt oavsett om man är ute efter mindre eller större förbättringar. Att digitalisera en process handlar inte om att digitalisera de enstaka aktiviteterna, utan att rita om processen för att utnyttja fördelarna med de digitala verktygen.

Digital transformation design

Vi anser att en digital strategi är en del av en affärsstrategi, inte en separat strategi som lever sitt eget liv vid sidan om. Vi erbjuder en omfattande verktygslåda som kan användas för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och befästa dem i affärsstrategin för att skapa riktning och vägledning framåt. Tillsammans med er tar vi fram en gemensam strategi så att digitaliseringen blir en naturlig del av verksamhetens målbild och till den.

Digital transformation execution

Under genomförandet av en transformation behövs förmågan att röra sig emellan transformationsplanen på hög nivå, ner till detaljerna i den IT-lösning som utgör digitaliseringen. Vi har kunskaperna som behövs för att hålla ihop, koordinera och kommunicera detaljerna IT-planerna med verksamhetens styrning i transformationsplanen. Vi hjälper er att digitalisera era verksamheter och nå era mål oavsett om syftet är kvalitétshöjning, effektivisering eller att nå ut på nya marknader.

Agile Business Development

Att utveckla en verksamhet på ett agilt sätt innebär inte att jobba utifrån en två veckors planeringshorisont, utan att hitta balansen mellan att planera en avlägsen målbild på hög nivå och samtidigt endast implementera den i små iterativa steg, som var och ett skapar värde och tar en närmare målbilden. Vi hjälper till att kartlägga nuläge, planera målbild och detaljera transformationsplanen hela vägen ifrån målformulering till uppföljning av effekterna.

Låt oss prata!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom Digitalisering.

Johan Söderberg

Senior Advisor, Digitalisation
Telefon: 08 723 87 00
Maila mig

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.