Cordial Icons White Rgb Pyramid T

Business Transformation.

Framgångsrika affärsdrivna transformationer med maximal genomförandekraft

Från strategi
till genomförande
Cordial Icons Cyan Rgb Gift A

För att nå framgång är förståelsen av hur:et lika viktig som definitionen av vad som behöver göras och varför. Vi hjälper er att gå från vad till hur och skapa förutsättningar för att nå önskad förflyttning.

Tranformation med
genomförandekraft
Cordial Icons Cyan Rgb Lightbulb A

För att uppnå en förändring med hållbara resultat krävs helhetssyn och god förståelse för hur:et. Vi tillför genomförandekraft och hjälper er frigöra er fulla potential med en beprövad metod för affärsdrivna transformationer.

Transformations-
rådgivare
Cordial Icons Cyan Rgb Money A

Få tillgång till seniora rådgivare med mångårig praktisk erfarenhet av transformationer Vi stödjer er  som ett externt bollplank eller som en second opinion till dig som driver transformation.

70%

av förändringsinitiativ misslyckas

48%

av chefer ser ett starkt, kompetent genomförande som en kritisk framgångsfaktor

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vill ni säkerställa en framgångsrik transformation av er verksamhet?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Transformation.

Lars Mårtensson
Telefon: 08 723 87 00
lars.martensson@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.