Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

RÅDGIVNING

Business Transformation

Framgångsrika affärsdrivna transformationer med maximal genomförandekraft.

Kontakt

True Transformation

Under de senaste 20 åren har Cordial hjälpt myndigheter, nätverk, nationella och internationella företag att framgångsrikt identifiera, planera och navigera i deras transformationsresa. Hos oss får du som kund tillgång till seniora rådgivare med mångårig praktisk erfarenhet av transformationer. Du och din organisations behov sätter tonen för vad vi antar för roll.  Som drivande, stödjande, externt bollplank eller som en second opinion till dig som driver transformation. För ett framgångsrikt resultat är vi på Cordial är övertygade om att det är du som kund som behöver driva förändringen och att vårt jobb är att skapa din förmåga att genomföra. Vi arbetar med True Transformation vilket i praktiken innebär att vi säkerställer förflyttning tillsammans med dig som kund inom de förmågor eller områden som kommer att påverkas av behovet av förändring.

Business Transformation

Erbjudanden

Vad behöver din organisation utveckla? Inom området Business Transformation finns en rad olika inriktningar och utvecklingsområden som du som kund kan få rådgivning inom. Du behöver inte veta på förhand exakt vad lösningen är för just er. Kontakta oss så pratar vi mer om ett framtida samarbete!

Customer centricity

Det är av yttersta vikt att skapa en extraordinär kundupplevelse för att lyckas locka dagens kunder, som har föränderliga behov och krav och inte drar sig för att byta företag om förväntningarna inte uppfylls. För att lyckas skapa en kundcentrerad organisation krävs en gedigen förståelse för både kunden och de möjliggörande strukturerna. Med goda insikterna om sambanden mellan kundens upplevelse och möjliggörare såsom IT, processer och organisation skapas förutsättningar att etablera kundcentrerade strukturer och en värdeoptimerad kundresa. Inför större kundcenterade leveranser säkerställer vi såväl syfte, omfattning, kvalitet och relevans genom att strukturera “Commercial Launch Readiness” för varje kundsegment och kanal. Cordial har en strukturerad och välbeprövad metod som säkerställer att kundvärdet alltid står i fokus.

Business Architecture

Att utvecklingen accelererar är ingen nyhet. Agil metodik i kombination med arkitektur skapar en hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. En väl identifierad affärsarkitektur skapar förutsättningar för ökad medvetandegrad och flexibilitet genom hela företaget. Detta bidrar i sin tur till en förståelse för förflyttningens omfattning och vad den kommer att innebära utifrån vilka förmågor som vi behöver skapa eller förändra. Vi på Cordial arbetar med affärsarkitektur utifrån en mängd olika perspektiv. Vi ser det som centralt att affärsarkitekturen blir en bärande faktor för såväl företaget som helhet men även som fundament för transformationer/projekt där företaget förändras. Utifrån affärsarkitekturen arbetar vi sedan med exempelvis strategi, transformation, organisation, utveckling, realisering mm. Cordial hjälper er skapa en hållbar affärsutveckling som i praktiken borgar för att rätt värde levereras snabbare, oberoende av utvecklingsfilosofi.

Ensuring execution

Att genomföra lyckade transformationer är en utmaning för många företag. Cordials filosofi är att bygga upp genomförandekraften hos våra kunder så att kunderna själva bygger upp sin leveransförmåga. Vi vet vad det innebär att både skapa och bibehålla genomförandekraften hos våra kunder baserat på många års erfarenhet. Det är med vår metod och ramverk Traction som vi tillsammans med kunderna designar och skapar rätt förutsättningar för säkerställd och förväntad leverans. Beroende på kundens olika förutsättningar och befintliga ledningsstrukturer för affärsutveckling stöttar Cordial även med att anpassa, skapa eller utveckla affärsutvecklingsförmågan inom erbjudandet BTC vilket skapar kontinuerlig, hållbar och transparent affärsutveckling från strategi genom behov till effekt.

Business Process

Business Process har varit en av de mer tongivande utgångspunkterna för förändringsarbete de senaste ca 30 åren, i 20 av dessa 30 år har Cordial kontinuerligt arbetat med affärsprocesser utifrån en mängd olika kundbehov. Företag behöver skapa processer som möjliggör anpassning till en omvärld som förändras i allt snabbare takt. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera, designa, optimera och implementera affärsprocesser som är hållbara och kundcentrerade. Vårt beprövade processramverk inkluderar fyra faser, från initiering och design till realisation och uppföljning. Varje fas innehåller i sin tur två till fyra steg och vi kan därigenom skräddarsy vårt erbjudande så att ni som kund får ut maximalt värde. Cordial har erfarenheten, verktygen och metoderna för att göra ert företag redo att ta sig an framtiden.

Business Transformation Center

Genomförandekraft är resultatet av kvaliteten på lösningen och acceptansen av den, och vi tror på ett holistiskt och pragmatiskt förhållningssätt för att säkerställa att dessa villkor uppfylls. Genom ett strukturerat arbetssätt skapas förutsättningar för välgrundade prioriteringsbeslut, portföljhantering, uppföljning och transparens. Ett Business Transformation Center (BTC) kopplar samman företagets styrande och operationella strukturer med stödstrukturen. Genom att göra det skapas en tydlig och nödvändig länk mellan ledningens vision, strategi och verksamhetens övriga identifierade behov av förändring. BTC stärker på så vis både nuvarande verksamhet samtidigt som det skapar förutsättningar för en medveten, kontrollerad och hållbar transformation med genomförandekraft i hela organisationen.

Låt oss prata!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom Business Transformation.

Martin Nilsson Diehl

Senior Advisor, Business Transformation
Telefon: 08 723 87 00
Maila mig

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.