Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

RÅDGIVNING

Business Transformation

Framgångsrika affärsdrivna transformationer med maximal genomförandekraft.

Kontakt

True Transformation

Under de senaste 20 åren har Cordial hjälpt myndigheter, nätverk, nationella och internationella företag att framgångsrikt identifiera, planera och navigera i deras transformationsresa. Hos oss får du som kund tillgång till seniora rådgivare med mångårig praktisk erfarenhet av transformationer. Du och din organisations behov sätter tonen för vad vi antar för roll.  Som drivande, stödjande, externt bollplank eller som en second opinion till dig som driver transformation. För ett framgångsrikt resultat är vi på Cordial är övertygade om att det är du som kund som behöver driva förändringen och att vårt jobb är att skapa din förmåga att genomföra. Vi arbetar med True Transformation vilket i praktiken innebär att vi säkerställer förflyttning tillsammans med dig som kund inom de förmågor eller områden som kommer att påverkas av behovet av förändring.

Business Transformation

Erbjudanden

Vad behöver din organisation utveckla? Inom området Business Transformation finns en rad olika inriktningar och utvecklingsområden som du som kund kan få rådgivning inom. Du behöver inte veta på förhand exakt vad lösningen är för just er. Kontakta oss så pratar vi mer om ett framtida samarbete!

Transformation Governance

Att leda företag under pågeånde transformation innebär att företagets styrnings och ledningstrukturer måste vara anpassade för att kunna fatta väl underbyggda, faktuagrundade och kvalitetssäkrade belut. Företagsledningen utgör ofta huvudparten av beslutsfattande gruppering och har även ansvar för att skapa rätt förutsättningar för transformationen. Detta innbär att transformationen både påverkar och påverkas av företagets övriga behov och förutsättningar. Genom att skapa transparans och kontinuerlig rapportering enligt fastslagna sturkuter och KPI:er skapar vi förutsättning för företagsledningen att ha en ständig närhet till transformationen samt att transformationen ständigt arbetar enligt beslutade framtida mål. Det är genom uppsättning av rätt sturkturer, forum och mandat som våra kunder uppnår genomförandekraften på såväl strategisk, taktisk som operationell nivå.

Customer centricity

Att sätta kunden i fokus är själklart för såväl Cordial i våra samarbeten med våra kunder men även att våra kunder i sin tur sätter deras kunder i fokus och är en naturlig del av en lyckad trasnsformation. Genom att arbeta med ex. med en gemensam kundresa och låta insikterna från denna vara en naturlig del av vad som levereras samt när leveranser ska ske mot kund är sammanhanget mellan Kunidinsikt, Kundlöfte och levererad kundupplevelse centralt för kundcentrerade transformationer. Inför större kundcenterade leveranser säkerställer vi såväl syfte, omfattning, kvalitet och relevans genom att strukturera “Commercial Launch Readiness” för varje kundsegment och kanal.

Business Architecture

En väl identifierad affärsarkitektur skapa förutsättningar för ökad medvetandegrad genom hela företaget. Vi på Cordial arbetar med affärsakritektur utifrån en mängd olika perspektiv. Vi ser det som centralt att affärsarkitekturen blir en bärande faktor för såväl företaget som helhet men även som fundament för transformationer/projekt där företaget förändras. Utifrån affärsarkitekturen arbetar vi sedan med ex. strategi, transformation, organisation, utveckling, realisering mm. Affärsarkitekturen är alltså bestående utöver enskillda händelser och transformationer och verkar över tid.
Att utvecklingen accelererar är ingen nyhet. Agil metodik i kombination med arkitektur skapar en hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Cordial hjälper er skapa en affärsutveckling som i praktiken borgar för att rätt värde levereras snabbare, oberoende av utvecklingsfilosofi.

Ensuring execution

Att genomföra lyckade transformationer är en utmaning för många företag. Cordials filosofi är att bygga upp genomförandekraften hos våra kunder så att kunderna själva bygger upp sin leveransförmåga. Vi vet vad det innebär att skpa och även bibehålla genomförandekraften av våra kunder baserat på många års erfarenhet. Det är Cordial med vår metod och ramverk Traction som tillsammans med kunderna designar och skapar rätt förutsättningar för säkerställd och förväntad leverans. Beroende på kundens olika förutsättningar och befintliga ledningsstrukturer för affärsutveckling stöttar vi även med att anpassa, skapa eller utveckla affärsutvecklingsförmågan inom erbjudandet BTCe vilket skapar kontinuerlig och transparent affärsutveckling från behov till effekt.

Business Process

Business Process har varit en av de mer tongivande utgångspunkterna för frändringsarbete de senaste ca 30 åren, i 20 av dessa 30 år har Cordial kontinuerligt arbetat med affärsprocesser utifrån en mängd olika kundbehov. Det är tillsammans med våra kunder som vi arbetar med identifikation, design, optimering, inmplemnetering, re-enginering, modllering mm för att möta kundernas behov. Att effektivisera ett företags förmåga och även skapa förutsättingar för automation, robotisering etc är en god kompetens om företagets processer en förutsättning. Cordial har de verktyg, metoder och erfarenheter som ni behöver för att kunna ta nästa steg in mot önskad målbild för just ert företag.
Några av de mer specifika områden som vi arbetar med våra kunder inom är:
-Process Center of Excellence
-Business Process Design & Implementation
-Business Process Analysis & Heatmap

Business Transformation Center

Genom strukturerat arbetssätt skapas förutsättningar för välgrundare prioriteringsbeslut, portföljhantering, uppföljning och transparens. Genom att kontinuerligt värdera strategiska behov och framtida förändringsbehov mot beslutad portfölj och förändringsförmåga ger vi ökad förståelse och beslutskraft för att säkerställa att önskad transformation eller förfytting faktiskt sker.

Låt oss prata

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom Business Transformation.

Marcus Melkersson

Senior Advisor
Telefon: 08 723 87 00
marcus.melkersson@cordial.se

 

Martin Nilsson Diehl

Practise Area Manager, Business Transformation
Telefon: 08 723 87 00
martin.nilsson.diehl@cordial.se

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för det senaste nyheterna inom affärsutveckling och transformation, inspirerande event och kompetensutvecklande utbildningar.