Business Processes.

Optimera resultatet av organisatoriska tillgångar och skapa en plattform för långsiktigt förbättringsarbete

Business Process
Reengineering

Affärsprocesser är ett effektivt verktyg för att driva systematiskt förändringsarbete. Business Process Reengineering skapar förutsättningar för radikalt förbättrade processer.

Customer Journey
Design

Kundresan är ett verktyg för att utveckla en attraktiv kundupplevelse både för företag och individer. Innovation med utgångspunkt i kundmötet, för att därefter analysera påverkan på interna strukturer.

Business Process
Management

Med er i förarsätet i förändringsarbetet kan vi bidra med metoder och verktyg för processidentifiering och modellering, samt att införa, analysera, mäta, och optimera era affärsprocesser.

45%

av alla aktiviteter utförda av människor kan automatiseras med hjälp av dagens teknik.

6X

Företag med nöjda kunder kan vara upp till 6 gånger mer framgångsrika än deras konkurrenter.

Vill ni formulera en framtidssäkrad och realiserbar strategi?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Processes.

Lars Mårtensson
Telefon: 08 723 87 00
lars.martensson@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.

→ Gå med i nätverket Process Innovators of Sweden