Cordial Icons White Rgb Cube T

Business Architecture.

Affärsarkitektur ökar tydligheten i strategierna och skapar förutsättningar för förverkligande

Framgång i
digitala kanaler
Cordial Icons Cyan Rgb Gift A

Redan idag förväntar sig kunden en digital upplevelse i linje med den fysiska. Inom en snar framtid överlever endast företag som erbjuder kunden en tillfredsställande och konsekvent upplevelse tvärs kanaler.  Vi hjälper er att skapa väl integrerade digitala & fysiska kundmöten.

Kundcentrerad
arkitektur
Cordial Icons Cyan Rgb Lightbulb A

Dåliga kundupplevelser skapar besvikna kunder som är benägna att byta till någon annan leverantör. Vi hjälper er att säkerställa samklang mellan kundinsikt, kundlöfte och levererad kundupplevelse.

Agil
arkitektur
Cordial Icons Cyan Rgb Money A

Att utvecklingen accelererar är ingen nyhet. Agil metodik i kombination med arkitektur skapar en hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Cordial hjälper er skapa en affärsutvecklingen som i praktiken blir mer än Agil och att rätt värde levereras snabbare.

47%

av Vd:ar förväntar sig tryck från styrelsen att visa framdrift inom digitalisering.

95%

av alla medarbetare förstår typiskt sett inte strategin.

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vill ni formulera en framtidssäkrad och realiserbar strategi?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Architecture.

Marcus Melkersson
Telefon: 08 723 87 00
marcus.melkersson@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.