/Organization & Management

→ Hållbarhet, flexibilitet och engagemang morgondagens organisationer redan idag

Flexibel och hållbar organisation

Alla organisationer behöver ständigt förbättra sin förmåga att utveckla och anpassa sig för att fortsätta att vara relevanta för sina kunder. Vi hjälper er att designa en hållbar organisation.

Engagerade medarbetare

Företag är individer och bara genom engagerade medarbetare kan en organisation växa och utvecklas. Vi hjälper er att designa strukturerna som gör det möjligt.

Styrmodell för effektivitet och engagemang

Det vi mäter händer. En väl genomtänkt styrmodell är en förutsättning för att realisera såväl uppsatta mål som den önskade företagskulturen. Vi hjälper er att designa en modern styrmodell för effektivitet och engagemang.

 16%

av Sveriges arbetskraft är engagerade idag

50 %

av Vd:s påpekar att organisatorisk tröghet och funktionella silos är ett av de största hindren för digital transformation

→ Utbildningar i ämnet

Under utbildningen Organisationsdesign och Management ger vi dig verktyg och modeller för hur du arbetar strukturerat med att designa en organisation som stödjer företagets övergripande mål, affärsmodeller och affärsprocesser.

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Organization & Management.

Lise Tormod/Lise Tormod
Telefon: 08 723 87 00
lise.tormod@cordial.se

Hållbar organisation
Hållbar organisation

Alla organisationer behöver radikalt förbättra sin förmåga att ständigt utveckla och anpassa sig för att fortsätta att vara relevanta för sina kunder och hållbara över tid. Vi hjälper er att designa en organisation som gör det möjligt.

En organisation redo för digitalisering
En organisation redo för digitalisering

Organisatorisk tröghet och funktionella silos är ett av de största hindren för digital transformation. Vi hjälper er att designa en flexibel organisationsstruktur som skapar rätt förutsättningar för digital utveckling.

Kundcentrerad organisation
Kundcentrerad organisation

En organisation måste ta sin utgångspunkt i kundernas behov. Vi hjälper er att designa en organisation som möter kundens nuvarande och framtida behov.