/Business Transformation

Framgångsrika affärsdrivna transformationer med maximal genomförandekraft

Från strategi till genomförandeplan

För att nå framgång är förståelsen av hur:et lika viktig som definitionen av vad som behöver göras och varför. Vi hjälper er att gå från vad till hur och skapa förutsättningar för att nå önskad förflyttning.

Transformation med genomförandekraft

För att uppnå en förändring med hållbara resultat krävs helhetssyn och god förståelse för hur:et. Vi tillför genomförandekraft och hjälper er frigöra er fulla potential med en beprövad metod för affärsdrivna transformationer.

Transformations-rådgivare

Få tillgång till seniora rådgivare med mångårig praktisk erfarenhet av transformationer Vi stödjer er  som ett externt bollplank eller som en second opinion till dig som driver transformation.

70%

av förändringsinitiativ misslyckas

48%

av chefer ser ett starkt, kompetent genomförande som en kritisk framgångsfaktor

→ Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Transformation.

/Lars Mårtensson
Telefon: 08 723 87 00
lars.martensson@cordial.se

Hållbar Transformation
Hållbar Transformation

Vi hjälper er att realisera era hållbarhetsmål och strategier via transformationer som leder till hållbara resultat och effekter både för organisationen och individen.

Digital Transformation
Digital Transformation

Digitaliserings starka framfart riskerar att få organisationer att göra olönsamma investeringar och ta förhastade beslut. Vi hjälper er att få den digitala transformationen att hända, samtidigt som en balanserad och välgrundad syn kan bibehållas.

Kundcentrerad Transformation
Kundcentrerad Transformation

Att omvandla kundinsikter till kundupplevelser i världsklass kräver både kunskap om kundens behov i kombination med djup förståelse om vad som behöver
transformeras. Vi hjälper er att driva kundcentrerade transformationer.