/Business Processes

→ Optimera resultatet av organisatoriska tillgångar och skapa en plattform för långsiktigt förbättringsarbete

Business Process Reengineering

Affärsprocesser är ett effektivt verktyg för att driva systematiskt förändringsarbete. Business Process Reengineering skapar förutsättningar för radikalt förbättrade processer.

Customer Journey Design

Kundresan är ett verktyg för att utveckla en attraktiv kundupplevelse både för företag och individer. Innovation med utgångspunkt i kundmötet, för att därefter analysera påverkan på interna strukturer.

Business Process Management

Med er i förarsätet i förändringsarbetet kan vi bidra med metoder och verktyg för processidentifiering och modellering, samt att införa, analysera, mäta, och optimera era affärsprocesser.

45 %

av alla aktiviteter utförda av människor kan automatiseras med hjälp av dagens teknik

6x

Företag med nöjda kunder kan vara upp till 6 gånger mer framgångsrika än deras konkurrenter

→ Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv. 

→ Gå med i nätverket Process Innovators of Sweden 

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Processes.

/Lars Mårtensson
Telefon: 08 723 87 00
lars.martensson@cordial.se

Processer som verktyg för hållbarhet
Processer som verktyg för hållbarhet

Hållbara processer tar utgångspunkt i individen och strävar efter att skapa värde och undvika slöseri. Vi hjälper er att definiera affärsprocesser för ett effektivt hållbarhetsarbete.

Digitaliserade Processer
Digitaliserade Processer

Genom digitalisering skapas möjligheter att utveckla kundvänliga och mer effektiva processer. Utmaningen är att förstå var och hur störst effekt kan uppnås. Vi hjälper er att avgöra vilka processer som kan och bör digitaliseras samt hur detta kan göras för att säkra flexibilitet.

Kundcentrerade processer
Kundcentrerade processer

Vi tror på att sätta era kunder i centrum när vi tillsammans med er utvecklar processerna. Det är först när vi vet hur kundernas processer ser ut som vi kan börja utveckla de interna processerna för att leverera kundupplevelser i världsklass.