/Business Architecture

→ Affärsarkitektur ökar tydligheten i strategierna och skapar förutsättningar för förverkligande

Framgång i digitala kanaler

Redan idag förväntar sig kunden en digital upplevelse i linje med den fysiska. Inom en snar framtid överlever endast företag som erbjuder kunden en tillfredsställande och konsekvent upplevelse tvärs kanaler.  Vi hjälper er att skapa väl integrerade digitala & fysiska kundmöten.

Kundcentrerad arkitektur

Dåliga kundupplevelser skapar besvikna kunder som är benägna att byta till någon annan leverantör. Vi hjälper er att säkerställa samklang mellan kundinsikt, kundlöfte och levererad kundupplevelse.

Agil Arkitektur

Att utvecklingen accelererar är ingen nyhet. Agil metodik i kombination med arkitektur skapar en hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Cordial hjälper er skapa en affärsutvecklingen som i praktiken blir mer än Agil och att rätt värde levereras snabbare.

47%

av VD:ar förväntar sig tryck från styrelsen att visa framdrift inom digitalisering

95%

av alla medarbetare förstår typiskt sett inte strategin

→ Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv. 

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Architecture.

Marcus Melkersson/Marcus Melkersson
Telefon: 08 723 87 00
marcus.melkersson@cordial.se 

Hållbara företag är agila
Hållbara företag är agila

Agil utveckling av affärsmodeller kräver medveten design. Cordial använder affärsarkitektur som ett verktyg för att bygga hållbara verksamheter.

Strukturer för digitala affärsmodeller
Strukturer för digitala affärsmodeller

Morgondagens affärsmodeller är Omni-kanalbaserade. Cordials angreppsätt med affärsarkitektur skapar förutsättningar för integrerade digitala & fysiska affärsmodeller.

Kundcentrerad arkitektur
Kundcentrerad arkitektur

Kundfokuserade verksamheter är mer lönsamma. Cordials arkitekturbaserade angreppssätt säkerställer samklang mellan kundinsikt, kundlöfte och levererad kundupplevelse.