In School of Management

Den 17 april 2013 startar den andra omgången av utbildningen Diplomerad programledare. Huvudlärare för utbildningen är Steve Brdarski från Cordial och Anders Persson från Quadras. Affärsmodellbloggen har gjort en intervju med Steve och Anders för att få en djupare förståelse för varför kvalificerad programledning är en så viktig fråga för företagen idag.

Varför en utbildning om programledning?

”Det finns ingen öppen utbildning i Sverige idag, bortsett från Diplomerad programledare” säger Steve. ”Samtidigt drivs fler och fler större förändringsinitiativ i programform. Vi vet också att över 60 procent av alla förändringar inte når uppsatta mål. Program är en bra organisationsform att hålla ihop större förändringar som påverkar flera organisatoriska enheter. Programledning är ett rätt komplext hantverk som kräver olika typer av kompetenser. I många fall är programledaren vd:s förlängda arm i att genomföra en strategisk förflyttning på tvärs genom de olika affärsenheterna. Programledaren måste kunna föra en dialog både med ledningsgruppen och samtidigt ha förmågan att lösa upp problem på detaljerad nivå ner i enskilda projekt. Vår ambition är att sätta programledaren som en tydlig yrkesroll på marknaden.”

Vilka är de största utmaningarna som programledarna står inför idag?

”Stora program löper i regel över flera år” säger Anders och fortsätter ”samtidigt ökar förändringstrycket på företagen vilket gör att man inte har råd med alltför långa program.  Förändringarna behöver implementeras snabbare annars rycker konkurrenterna ifrån. Det står lite i motsatsförhållande till det faktum att det är tidskrävande att introducera förändringar i en organisation. Det gäller därför att bryta ner målbilden i lämpliga delar och designa genomförandet så att man får till de viktigaste effekterna tidigt.”

”I kursen påtalar vi vikten av ett agilt förhållningssätt till programledning vilket innebär att man kontinuerligt mäter programmets effekter mot målbilden, och samtidigt utvärderar målbildens relevans i relation till omgivande situation. På det viset kan man snabbt fånga upp ändrade förutsättningar och justera programplanen därefter. Sist men inte minst gäller det att få med sig organisationen på resan. Det är den absolut avgörande faktorn om man vill ha bestående effekter av den förändring som programmen introducerar. Framför allt gäller det att bygga organisationens förmåga att effektivt förändra sin verksamhet. Det ökade förändringstrycket innebär att många organisationer kommer att behöva genomgå flera på varandra följande förändringar” säger Steve Brdarski.

Vad tar deltagarna med sig från utbildningen Diplomerad programledare?

”Kursens målsättning är att ge praktiska verktyg för hur man strukturerar, organiserar och styr större program. Utöver det vill vi stärka deltagarna i rollen som programledare, tydliggöra vad som kommer att krävas av dem, och vilka krav de själva behöver ställa. Går man in i rollen som programledare ska man veta vad det innebär och vilka förutsättningar man har att spela efter. Vi bygger ut konkreta case med externa föreläsare som ger inspiration och olika infallsvinklar på programledarrollen” säger Anders som tidigare arbetade som CIO och programledare på Apoteket under åren då avregleringen av apoteksmarknaden skedde.

Mer information om kursen hittar du HÄR

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.