In Affärsmodellspaning, School of Management

Organisationsarkitekt_cordial

Många företag och medarbetare genomgår någon gång en organisationsförändring, av delar eller hela bolag. Orsakerna till detta kan vara många, och några av de vanligaste är exempelvis:

• Krav på kostnadsbesparingar för att öka lönsamheten – Organisationen är inte effektiv, saker faller mellan stolarna och det är långa beslutsvägar
• Ny affärsmodell – Organisationen behöver definiera hur den ska arbeta givet den nya affärsmodellen
• Ny marknad – Företaget ska bli globalt och behöver förstå hur man ska sätta upp en ny enhet utomlands och hur den samverkar med organisationen
• Etablering av en ny förmåga/funktion – Företaget ska etablera en ny funktion och man undrar hur den ska relatera till övrig verksamhet
• Varje ny affär driver för mycket komplexitet i befintlig organisationsstruktur – Möjlighet att ta marknadsandelar, öka lönsamhet om vi organiserar oss på ett sätt som bättre speglar hur våra kunder vill köpa våra tjänster

Det är dock viktigt att komma ihåg att en omorganisation bör vara anpassad efter affärens förutsättningar. I många organisationsförändringar är analysen av varför en organisation ser ut som den gör bristfällig. Organisationen har tenderat att växa organiskt och nya funktioner och chefsbyten har satt sin prägel.

Med kursen organisationsarkitekt vill vi öka medvetenheten i design av organisationer. För att säkerställa en lyckad organisationsförändring är vår övertygelse att man måste utgå från bolagets hela kontext, en kontext vi på Cordial kallar affärsarkitektur. Vad innebär då det? Jo, för att designa en organisation måste man ta utgångspunkt i den marknad man agerar och den position bolaget vill ha. Under kursen går vi metodiskt igenom hur du designar din organisation med utgångspunkt i marknad, strategier, affärsmodeller och de processer som företaget har för att säkerställa att allt hänger ihop.

Att designa en organisation handlar om att gruppera människor och resurser till den organisation som vi bäst tror hjälper oss att nå de mål vi har satt upp. Traditionellt sett har vi låtit den hierarkiska modellen symbolisera detta, med en VD i toppen och tydliga funktioner nedanför. En sådan modell signalerar bolag som är styrd och kontrollerad av beordrande chefer. En modell som är skapad under tidigt 1900-tal. Om vi idag tror på andra marknadsförutsättningar, att stelbenta hierarkier kommer att få det svårt på en allt snabbrörligare marknad, att värderingarna i bolag ändras, att medarbetare vill utvecklas och var del av ett vinnande lag snarare än att få order att exekvera på då behöver vi se på organisationer på ett nytt sätt. Vi vet att det är svårt att tänka bort gamla modeller som hierarkin men vill under kursen visa på en kompletterande modell som vi tror skapar bättre förutsättningar för människor att samarbeta i ett företag och skapa värde och lönsamhet. Modellen bygger på att lägga ökat fokus på det värdeskapande samarbete som sker i ett företag, d v s hur olika ansvarsområden och enheter samarbetar och att alla tydligare ska förstå hur de bidrar med värde, från att marknadsföring, till försäljning och leverans etc. Kompletterande perspektiv är ansvar och befogenheter, för att öka snabbheten och beslutprocesser i bolag krävs en ökad tilltro på medarbetaren och det som ofta benämns självledarskap.

Organisationsarkitekt är inte en kurs i att utveckla ditt ledarskap. Det är en kurs för dig som på något sätt står inför en förändring som kommer att påverka hur din organisation ser ut men som funderar över om hierarkin är den bästa modellen och som vill säkerställa att organisationen kommer att hänga ihop med den marknad bolaget agerar på och den position som bolaget vill ha.

Välkomna önskar vi,
Jenny, Andreas och Bosse

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.