In Affärsmodellbloggen

Att IT förändrar världen vi lever i och hur affärsmodeller innoveras med utgångspunkt i ny teknologi är känd materia. För konsumenter och kunder har detta inneburit att nya erbjudanden och mervärde presenteras löpande. Men hur påverkar detta företags IT-organisationer och hur kan teknologins tillämpning i alla dimensioner av affärsmodellen styras?

Klassiska IT-organisationer kommer från ett traditionellt konservativt perspektiv. Vitala system och kärnan i verksamhetsstödet ska vara stabilt, pålitligt och säkert. IT-stöd kring order, försäljning, lön, betalningar, osv. får inte fallera. Skulle exempelvis en butikskedjas kassasystem vara nere skulle konsekvensen av den uteblivna försäljningen bli stor. Historiskt har IT kategoriserats som en kostnadspost snarare än en källa för nya intäkter och möjliggörare för affärsmodeller. Det historiska tänket kring IT som en kostnad har inneburit att IT ofta är organiserat under, eller rapporterar till, ekonomidirektören.

Krav på digitalisering kommer från ett företags alla hörn. Marknadsavdelningen önskar digitala kampanjer och appar. Försäljningsorganisationen önskar digitala lösningar mot sina kunder. HR önskar tekniska lösningar mot myndigheter och pensionsleverantörer. Ekonomi önskar realdata och analysverktyg på surfplattan. Medarbetare vill använda de senaste mobilenheterna och kunna växla mellan olika plattformar. Den digitala världen utvecklas helt enkelt snabbare än den traditionella IT-organisationen. Att kunna möta upp dessa behov samtidigt som den totala systemkartan och integrationer ska hanteras är en utmaning. I tillägg kommer kravet på säkerhet och förmågan att hålla obehöriga borta.

Ett konservativt tänk och långa ledtider från IT-organisationen innebär att man uppfattas som ett hinder av andra enheter. Det är då inte ovanligt att respektive organisatorisk enhet säkrar sitt eget behov och rundar IT-avdelningen. Behovet av omdefiniering av ansvar och olika roller blir därmed tydligt och krävs för att IT-organisationen inte ska ses som en barriär – utan snarare som en partner i utvecklingen av affären.

Teknologins framfart medför möjligheten för IT­-organisationen att bli en central aktör i utvecklingen av ett företags strategi. Men då måste IT-organisationen uppfattas som en partner och teamspelare. För att hantera detta finns det exempel på att den klassiska CIO-rollen har omdefinierats eller kompletterats med CTO (Chief Technology Officer) eller CDO (Chief Digital Officer). Dessa roller har utvecklats som en konsekvens av ett kompetensbehov avseende hur teknologin kan utnyttjas för att utveckla och innovera affärsmodeller.

Framgångsrik utveckling och innovation av affärsmodeller måste se till helheten. Uppdelning av affärsutveckling mellan olika organisatoriska enheter kan innebära suboptimering och att helheten går förlorad. IT är en central möjliggörare i affärsutvecklingen och behöver uppfattas som en partner i utvecklingen. För att uppfattas som en partner behöver IT både rätt kompetens och därtill en organisation som möjliggör att IT bidrar i såväl utformningen av strategin, som i exekveringen av den.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.