In Förändringsledning, Förflyttning

När vi är ute och arbetar med kunder eller arrangerar kurser har vi ibland noterat en viss tveksamhet inför vad det egentligen innebär att arbeta modelldrivet i sin verksamhetsutveckling. Detta inlägg på Affärsmodellbloggen försöker därför belysa några av de frågeställningar som vanligtvis förekommer i anslutning till modelldrivet arbete; vad är fördelen med ett modelldrivet arbetssätt? Hur väljer man rätt ramverk eller metod? När är strukturförändringen införd?

Ett modelldrivet arbetssätt är av stor hjälp då ett företag eller organisation tar sig an en utmaning som kräver förändring i flera olika dimensioner. Modellen utgör då en fast referensram som möjliggör en analys av hur den förändring som verksamheten vill eller behöver genomföra påverkar företagets stödjande strukturer, vilket kan beskrivas genom affärskrav. Att beskriva affären och verksamheten är alltså en central komponent i ett modelldrivet arbetssätt, men det stora värdet i att arbeta strukturerat och modelldrivet med sin affär och verksamhet ligger inte i att få det statiska tillståndet beskrivet. En sådan beskrivning är endast en utgångspunkt från vilken man kan analysera de krav som marknaden och/eller affären ställer på olika delar av verksamhetens strukturer, t.ex:

  • Vilka av våra processer påverkas av nya legala krav?
  • Behöver vi spara och hantera ny information för att säkerställa uppfyllnad av nya krav på historik och retroaktivitet?
  • Vilka av våra processer och IT-system påverkas av affärens krav på ny offerthantering?

När vi vet vilka delar av verksamheten som påverkas och hur kan vi påbörja arbetet med att designa strukturerna så som vi skulle vilja ha dem. Det stora värdet i det modelldrivna arbetssättet ligger således i att korta tiden mellan insikt om behov och en realiserad lösning.

Att använda sig av modeller för att beskriva verksamheten ser vi som en förutsättning för att kunna belysa konsekvenser av olika typer av förändringar. En sådan analys är en viktig del av det beslutsunderlag som olika typer av beslutsfattare behöver för att på ett informerat sätt kunna välja väg genom en förändringsresa.

Som namnet antyder kräver ett modelldrivet arbetssätt att man vid någon tidpunkt väljer vilken modell eller vilket ramverk som skall guida arbetet framåt. I ett sådant val finns ofta många olika preferenser och valmöjligheter. Det viktiga är dock inte att hitta det perfekta ramverket, utan snarare att nå en gemensam förståelse kring hur vi ser på och beskriver vår verksamhet, t.ex. vilka dimensioner av företagets strukturer vi ska analysera och på vilka nivåer vi gör de valda analyserna. Att nå en sådan samsyn kräver ett pragmatiskt synsätt och är sällan utan svårigheter. Alternativet, att inte ta diskussionen innan man ger sig in i en komplex förändring, är dock i slutändan långt värre.

Lika viktigt som det är att vara överens om vilken metod eller vilket ramverk som styr arbetet, lika viktigt är det att bestämma sig för när man är färdig med en strukturförändring. Vi har noterat att det ibland råder olika uppfattningar kring just detta och vill understryka att en förändring av strukturerna, t.ex. nya eller förändrade affärsprocesser, inte är genomförd förrän samtliga medarbetare i verksamheten har tagit till sig av och arbetar enligt det nya arbetssättet. För att uppnå detta krävs ett engagerat och strukturerat arbete med förändringsledning för att få samtliga involverade att förstå och syftet med den förflyttning som genomförs. Effekterna av det modelldrivna arbetssättet kommer alltså först när arbetssättet hos medarbetarna har förändrats; först då blir effekterna synliga på sista raden och kan räknas hem i förflyttningens business case.

I slutändan är resultatet av alla förflyttningar en funktion av lösningens kvalitet och verksamhetens acceptans för den valda lösningen. Genom att använda oss av ett gemensamt ramverk i vilken vi beskriver vår nuvarande och önskade verksamhet så har vi tagit ett stort kliv mot att nå acceptans för den föreslagna lösningen. En ännu viktigare aspekt är att verksamheten, genom det modelldrivna arbetssättet, själva är delaktiga i att beskriva hur man vill arbeta i framtiden. På så sätt undviker vi onödiga gap mellan design och införande, vilket höjer lösningens kvalitet och genomförbarhet.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.