In Affärsmodellen, Förflyttning

Alla känner igen den, känslan som kommer när det verkligen gäller. När vi ska prestera på topp är det ofta som svårast, vår nervositet och rädsla tar över. Så vad kan vi göra för att prestera på topp oavsett situation?

Det handlar om att vara mentalt förberedd. Vi syftar inte på att kunna tekniken eller hantverket här, utan att ha rätt inställning och förmågan att hantera situationen. En duktig atlet kan se på sitt utförande där och då som om det vore vilken träningsomgång som helst och på så sätt istället fokusera på vad han eller hon faktiskt kan kontrollera, nämligen sig själv. I denna blogg listar vi några förhållningssätt och verktyg som kan hjälpa dig att hitta självförtroendet och rätt ”mindset” för att nå din högsta potential.

Du styr din mentala inställning
Vi föds inte med våra tankemönster, vi upplever och befäster dem med våra erfarenheter. Bästa exemplet är rädslan att göra fel, den finns inte där när vi är barn utan är något vi lär oss. Det är ett tankemönster som byggts upp med tiden genom olika upplevelser och normer som vi tagit till oss.

Men, med rätt angreppssätt kan du lära dig att bryta icke-funktionella tankemönster och istället ersätta dem med funktionella tankemönster givet situationen. Vår hjärna är plastisk vilket innebär att den förändras rent fysiskt över tid. Detta innebär bland annat att vi kan lära oss att avlära och lära på nytt, vilket är en av grundbultarna i att utvecklas.

Jobba med målbilder
Att jobba med sin utveckling är ett livslångt privilegium vilket kräver ett långsiktigt och uthålligt perspektiv där målbilder och uppföljning av resan är central för att kunna veta hur det går just idag, men också hur utvecklingen förhåller sig mot den överordnade målbilden. Följande tre perspektiv på målbilder ger dig ett helhetsperspektiv och när de samverkar så ger det dig ett robust utgångsläge.

Resultatmål och delresultatmål: Vilket resultat vill jag uppnå och när skall det uppnås, exempelvis att springa under 3 timmar på maratonloppet, att kunna avslappnat och slagkraftigt tala inför en fullsatt aula. Dessa målbilder möjliggör att du kan utvärdera om du är på rätt spår.

Upplevelsemål: Hur skall det kännas när jag springer maraton under tre timmar, hur skall det kännas när jag talar inför en fullsatt aula. Dessa mentala målbilder om känslor möjliggör för dig att koppla på den känslomässiga aspekten av upplevelsen vilket ökar motivationen.

Processmålbilden: Vad behöver jag göra, samt när och hur ska jag göra det, för att lyckas kunna springa maraton under tre timmar eller tala inför en fullsatt aula. Dessa målbilder utgör stommen i det du skall träna på för att utveckla funktionella beteendemönster och ta bort icke-funktionella beteendemönster.

När du sätter dina mål är det också viktigt att sätta mål som ger dig kontrollen. Målet att vinna eller vara bäst gör att du överlåter delar av kontrollen till andra medan ett mål på tid eller längd ger all kontroll till dig själv. Dina målbilder eller planer kommer givetvis att justeras längs med resan men de utgör basen i din mentala träning i form av visualiseringsövningar.

Övning ger färdighet
Träning är grunden i varje framgång, som Ingemar Stenmark en gång förklarade med humoristiska undertoner: ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.”

I så gott som alla sporter är träningen det man lägger den betydande delen av sin tid på. Man tränar teknik, fysik, samarbete och även mental förberedelse där visualisering är en nyckelkomponent.

På 60-talet gjorde den australiske forskaren Alan Richardson ett experiment med tre testgrupper där förmågan att skjuta straffkast med basketboll studerades och mättes hos deltagarna. Efter en mätning fick första gruppen öva varje dag, andra gruppen fick mentalt visualisera och ”känna” hur de satte skott medan tredje gruppen inte gjorde något alls. Naturligtvis blev det ingen förbättring i tredje gruppen medan både första och andra gruppen hade likartade förbättringar, den första gruppen förbättrade sig med 24 % och grupp nummer två med 23 %.

Vi kan alltså öka vår förmåga och öva hantverket eller tekniken genom mental visualisering, vilket ger oss möjligheten att träna när och var som helst utan risk. Men det räcker inte med att endast visualisera genomförandet. Vi behöver naturligtvis även träna på skarpa situationer för att utvecklas, vi behöver flytta oss ur komfortzonen.

Våga lyckas
Oftast finns den största utvecklingspotentialen i det som du idag inte behärskar vilket kräver att du kliver ur din komfortzon och tränar på de situationer som du har svårast för. Dessa situationer kan ofta framkalla nervositet och leda till att rädslan tar över. Vi hamnar i en situation där negativa känslor har övertaget över våra tankar vilket påverkar vår förmåga att prestera negativt, vilket i sin tur förstärker de negativa känslorna och sätter en nedåtgående spiral i rörelse.

En stor del av vår nervositet och rädsla är sammankopplad med att ”misslyckas”. Vi behöver definiera en arena där det är ok att misslyckas, där erfarenheten omsätts i form av motivation till ett nytt försök istället för att ha ett fokus på prestation. Här är insikten att du styr din mentala inställning ett starkt verktyg för att bryta det negativa tankemönstret. Sist men inte minst; gränserna till sin komfortzon bör man utmana tillsammans med människor man trivs med och har förtroende för. Det finns nämligen ingen starkare upplevelse än att lyckas vinna tillsammans!

Vi skulle vilja hävda att allt är möjligt, bara du har rätt inställning, vågar pröva, kämpar och har kul – just do it!

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.