In Affärsmodellspaning, Business Model Safari, School of Management

Den kanske viktigaste strategiska insikten är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att vara lite av varje för alla. När man försöker tillfredsställa alla så är risken överhängande att man inte blir bra på något. Det gäller att våga välja bort för att välja rätt. Och det gäller inte minst vid rekrytering av personal för att säkerställa en konkurrenskraftig företagskultur med medarbetarnas engagemang som effektiv hävstång för tillväxt.

Framgångsrika verksamheter har ett tydligt fokus och vet säkert vad de är och för vem. Det innebär att strategiskt tydliga företag kan fokusera sina resurser för att utveckla erbjudanden och strukturer och därigenom vinna både innovationskraft och operationell effektivitet. Tydlighet kräver modet och förmågan att välja bort. Men det är för verksamheter precis som för människor: Det är lättare att lägga till än att välja bort. De flesta av oss är mästare på att komma på nya grejer att göra. Desto svårare är det att sluta och göra sig av med saker, åtaganden och beteenden.

Det räcker med att kolla förrådet eller garaget hemmavid för att belägga denna enkla tes. Över tiden resulterar de många ”att-göra-listorna” i svällande garderober där alltför många plagg sällan används. De underutnyttjade kläderna hänger som mentala belastningar. De var ju trots allt ganska dyra och någon gång kan de ju komma till användning på den stora galafesten – eller när stugan på landet ska målas om.

Faktum är att det dåliga samvetet är en i praktiken högre kostnad än den finansiella kostnaden av felköpet. Var gång garderoben öppnas drabbar det. Den enda rationella lösningen vore att sälja, slänga eller skänka plagget direkt när insikten infunnit sig. Då skulle en mental befrielse kunna adderas som en plusfaktor på den goda gärningen (alternativt den lilla second hand förtjänsten).

Snabbmatskedjan som vågar välja bort

Det brittiska företaget Pret a Manger är en snabbmatskedja som vinner terräng. Idag har de fler än 335 butiker världen över. De har gjort succé med sin färgglada, positiva personalstyrka som kännetecknas av att de alltid ler mot sina kunder.

En central del av Pret a Mangers framgång är att de har vågat välja bort. I Pret a Mangers konkurrensutsatta bransch kommer kunden in och ut ur butiken på mindre än 60 sekunder. Under den korta tiden vill Pret a Manger skapa en tydlig bild av företagets grundläggande företagskultur. Företaget vill att varje besök hos dem ska vara präglat av leenden, positiv energi och ett genuint välkomnande – varje enskild kund ska känna sig som en gäst i medarbetarens hem. Deras vägledande rekrytrengsprincip lyder enligt följande:

We have good jobs for good people making great food. Pret is a private company, determined never to forget that our wonderful hardworking people make all the difference. They are our heart and soul. When they care, our business is sound. If they stop caring, our business goes down the drain.

Engagemang för att säkra kulturen

Vissa kritiker hävdar att Pret a Porter går i bräschen för en osund företagskultur, baserad på framtvingad glädje hos sin medarbetare. Pret a Manger å andra sidan är mycket transparenta med sina rekrytreringskriterier – de rekryterar först och främst utifrån värderingar och personliga attityd. För att kunna bedöma kandidaterna får de genomföra en så kallad ”Experience day, dvs en dag då kandidaten får testarbeta i en butik. Efter att kandidaten har testarbetat en dag utvärderas dennes insats och attityd av hela teamet i den aktuella butiken. Kandidaten får direkt feedback och besked om den har fått arbetet eller inte. I det fall att den anställde inte kvalar in får han eller hon veta varför och betalt för den genomförda arbetsdagen. På så sätt säkrar Pret a Manger både sin företagskultur och ett högt engagemang hos sina anställda – och därigenom lojala kunder som återvänder ofta.

Medarbetarna – en enorm potential

Det Pret a Manger gjort är att ta tillvara på en av de största potentialer som finns: Medarbetarna. Gallups senaste studie över medarbetares motivation är dyster läsning. Snittet för världen är att endast 13 % är motiverade och hela 11 % är demotiverade. Resten, dvs 66 % förhåller sig neutrala till sin arbetsplats och den verksamhet som det jobbar i. För Sverige är motivationssiffran 16 % som är långt ifrån USA med 29 %. Potentialen i dessa siffror går inte att överskatta. Det kan med fog hävdas att detta är en av de största outnyttjade reserver som finns tvärs branscher och länder. Eller för att citera Pret a Manger: When they care, our business is sound. If they stop caring, our business goes down the drain.

Genom att tydliggöra sin företagskultur vågar man ta ställning för att bli ett strategiskt tydligt företag och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet med en motiverad personalstyrka. Tydlighet kräver modet och förmågan att välja och att välja bort.

—————————————–

Fakta Pret a Manger:
Grundades: 1986 i London av universitetsvännerna Sinclair and Julian med ambitionen att göra goda, nyttiga smörgåsar utan konstgjorda tillsatser och skapa en snabbmatskedja som de själva skulle vilja gå till.
Omsättning: Ca 450 miljoner pund
Kuriosa: Pret a Manger äger samtliga sina butiker själva och tror inte på franchise som koncept.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.