In HBR Highlights

Detta vårnummer av HBR handlar om team, och hur man kan leda sitt team – och sig själv – bättre genom att förstå hur olika arbetsstilar förenas och samverkar. Numret innehåller även en artikel om hur fokus på vertikal integration i kvalitetssyfte också är en bra metod för att säkerställa hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Slutligen presenteras en ny studie om vad värdet av en like egentligen är.

Pioneers, Driver, Integrators and Guardians

Det finns flera teorier om hur man kan dela in individer i olika personlighetstyper. Myer-Briggs som ni säkert känner till är en av de mest spridda testerna för detta. I den här artikeln presenteras ytterligare en teori och ett ramverk från våra branschkollegor på Deloitte, som istället för personlighet på en holistisk nivå definierar fyra olika arbetspersonligheter. Det handlar alltså om att var och en av oss angriper våra arbetsuppgifter på olika sätt och att detta både kan hjälpa och stjälpa ett team. Genom att vara medveten om vilka personlighetstyper som ingår i ett team kan man utnyttja kraften av mångfalden. I stora drag handlar det om att föra samman individer med olika personlighetstyper samt att låta introverta och mindre dominanta individer komma till tals.

Länk till artikel

Strategy in the Age of Superabundant Capital

Idag, till skillnad från de senaste årtiondena, är tillgången till externt kapital god och det är billigt att låna pengar. Författarna till den här artikeln att den här trenden kommer att fortsätta åtminstone 20 år till. När tillgången är god och kostnaderna för lån nära noll är det inte längre en lika stor konkurrensfördel att vara duktig på att få in externt kapital. Författarna argumenterar för att företag därför ska sänka sin förväntade avkastning på investerat kapital, att de bör satsa på fler och mindre projekt och se över sina investeringsstrategier. De argumenterar slutligen för att humankapital bör värderas högre än någonsin och att företag bör hantera sina anställda med lika stor kärlek som de tidigare gjort med det finansiella kapitalet.

Länk till artikel

Bursting the CEO Bubble

Ingen vill säga till chefen att hen har fel! Även om det är något som på sikt kan göra nytta för företaget. Det här fenomenet har för Hal Gregersen titta närmare på genom intervjuer med 200 företagsledare. Det visar sig att nästan alla som medverkade i studien var bekanta med fenomenet. Dock så fanns det dem som hade hittat metoder att hantera problemet. Genom att aktivt efterfråga feedback och sätta sig själva i situationer utanför sin comfort zone finns det större utrymme för ”dumma frågor” och chansen att tidigt upptäcka hot ökar.

Länk till artikel

Tiffany’s CEO on Creating a Sustainable Supply Chain

Vertikal integration, en stor konkurrensfördel på Tiffany, är väl förankrad av två skäl: en djup tro på att stora lyxvaruhus bör designa egna produkter, och en lika stark övertygelse om att diamantspårbarhet är det bästa sättet att garantera socialt och miljömässigt ansvar.

Tiffanys fokus på hållbarhet började omkring 25 år sedan, i samband med växande medvetenhet om de giftiga kemikalier som används för att utvinna ädelmetaller och om “konfliktdiamanter” från länder i krig. Sedan dess har företaget varit ledande med att ta itu med miljöhänsyn och mänskliga rättigheter. Tiffanys stenar är lasermärkta med mikroskopiska koder som anger deras ursprung så att Tiffany kan säkerställa sin kedja av diamantbevakning.

Länk till artikel

What’s the Value of a Like?

Varumärken spenderar miljarder dollar per år på påkostade ansträngningar för att etablera och upprätthålla sin närvaro i sociala medier. Men medför dessa kampanjer att intäkterna faktiskt ökar? Ny forskning ger ett svar på denna fråga, vilket har förargad marknadsförare sedan sociala mediers inträde. I en serie experiment, testade forskarna fyra alltmer interaktiva sätt hur Facebook kan påverka kundernas beteende, bland annat hur människors ”gillande” påverkar deras vänners inköp samt om en ökning av antalet likes, genom att betala för att ha sponsrade inlägg synliga i följares nyhetsflöden, ökar chanserna för en betydelsefull beteendeförändring hos sina följare.

Länk till artikel

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.