In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

Temat på mars-aprilnumret av Harvard Business Review är Why Feedback Fails. Besök Harvard Business Review här →

Strategy needs creativity

Traditionellt strategiarbete kretsar ofta kring användandet av välbeprövade modeller och verktyg för att analysera ex. omvärld, kunder och konkurrenter. Dessa metoder är dock bättre lämpade för att förstå rådande affärs- och branschlogik än för att förändra dem.

I en värld där strategi blir allt mer synonymt med innovation och banbrytande affärsmodeller omformar bransch efter bransch bör därför de traditionella verktygen kompletteras med metoder som främjar kreativitet och nytänkande.

I denna artikel presenteras fyra tillvägagångssätt som kan hjälpa organisationer att hitta helt nya sätt att bedriva sin verksamhet på.

The dual-purpose playbook

Företag kan inte längre enbart fokusera på finansiell resultat. Idag förväntas organisationer i allt större utsträckning även att ta ansvar för sin inverkan på medarbetare, kunder, samhället och miljön. För att lyckas i ett sådant affärsklimat krävs det att organisationer och deras ledare arbetar för att uppnå såväl finansiella som sociala mål.

Att lyckas balansera dessa mål och synsätt är dock svårt och bidrar många gånger till att företagets befintliga affärsmodeller ställs på ändå och måste förändras.

Genom att analysera företag som lyckats kombinera finansiella resultat med socialt värdeskapande har fyra framgångsfaktorer identifierats som kan vara till hjälp för andra organisationer som strävar efter detta.

The collaboration blind spot

Samarbeten över avdelningsgränser spelar en central roll i dagens företagsklimat. Därför planeras dessa aktiviteter i detalj utifrån logistik, processer, incitament och resultat. Allt detta är förstås rimligt men ofta glöms avdelningarnas mottagande av samarbetsinitiativet bort i planeringen. Om grupperna instrueras att öppna upp, delge information, offra autonomi, dela resurser eller till och med överlämna ansvarsområden finns det en stor risk att de känner sig hotade och att samarbetet mellan grupperna inte kommer att fungera.

Detta kallas för samarbetets döda vinkel (the collaboration blind spot). När du kör bil måste du titta i båda backspeglarna samt döda vinkeln innan du byter fil för att identifiera möjliga hot och hinder. Samma tillvägagångssätt behövs inför ett avdelningsöverskridande samarbete. Genom att under samarbetets gång återkommande förklara de olika gruppernas roll i samarbetet, för att behålla två separata gruppidentiteter, kan projektet lyckas.

→ Läs artikeln: The Collaboration Blind Spot


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.