In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

Temat på mars-aprilnumret av Harvard Business Review är The Age of Continuous ConnectionBesök Harvard Business Review här →

How to Design an Ethical Organization

Trots de negativa konsekvenser lag- och regelbrott kan ha på en verksamhet, och att få företagsledare uppmuntrar sådant beteende, uppmärksammas ständigt nya skandaler. Det bästa botemedlet för detta, menar artikelförfattarna Nicholas Epley och Amit Kumar, är att skapa en Etisk företagskultur.

Detta kan uppnås genom att fokusera på fyra framgångsfaktorer:

How to Survive a Recession and Thrive Afterward

Företag som vill vara väl förberedda inför en lågkonjunktur bör sträva efter att öka flexibiliteten i verksamheten genom att fokusera på de fyra områdena skuld, beslutsfattande, personalhantering och digital transformation. Detta har artikelförfattaren, Walter Frick, kommit fram till genom att studera hur olika förtag och branscher påverkades av Den stora recessionen som startade i slutet av förra decenniet.

Future-Proof Your Climate Strategy

Allt eftersom det globala vädret bjuder på fler och fler extrema naturfenomen har hotet som klimatförändringar utgör för dagens affärsmodeller blivit verklighet. Många företag jobbar redan aktivt med att skydda sina tillgångar och försörjningskedjor mot extrema naturfenomen och det blir allt vanligare att företag kalkylerar klimatrisken. I takt med att klimatförändringarna fortsätter bör företagen vänta sig starkare reaktioner och hårdare regleringar bland politiker, detta är något som näringslivet behöver förbereda sig för i större utsträckning än vad som sker idag. Regleringar kan komma att direkt öka kostnaderna för koldioxidutsläpp och den risken måste kalkyleras för att framtidssäkra klimatstrategin.

Därför rekommenderar artikelförfattarna att företag beräknar sin koldioxidrisk och sätter ett internt koldioxidpris. Det interna koldioxidpriset ger företagen en bättre möjlighet att konkurrera i framtiden och används främst som beslutsunderlag vid investeringar, för att mäta och hantera finansiella risker och som hjälp för att identifiera potentiella förbättringsområden.

Att sätta sitt interna koldioxidpris är en komplicerad process i sin helhet men bygger i grunden på två principer.

Kartläggning

Till en början behöver du kartlägga företagets koldioxidutsläpp. Eftersom olika länder och regioner applicera olika regelverk och koldioxidprissättning kräver detta förståelse för både kvantitet och geografisk plats för direkta och indirekta utsläpp.

Prognos

Därefter behöver företaget prognostisera det framtida externa koldioxidpriset, i prognosen undersöks flera olika scenarion. Allt detta agerar som input i bestämmandet om det interna koldioxidpriset.

The Investors Revolution

Att investera och satsa i hållbarhet är inte bara viktigt för miljön, det är också lönsamt och har blivit en viktigare strategi för investerare. Det visar en studie som Robert G. Eccles och Svetlana Klimenko har genomfört och skrivit om i HBR.

De flesta företagsledare har förstått att företagen har en avgörande roll att spela i de allt mer brådskande utmaningar som berör klimatförändringarna. Problemet har tidigare varit att frågor som rör ESG – Environmental, Social and Governance (alltså miljö, social hållbarhet och styrning) inte har varit prioriterat av investerarna vilket har lett till att dessa frågor inte heller har prioriterats hos företagen.

Intervjuer med 70 företagsledare i 43 globala institutionella investerare så som pensionsfonder, banker och försäkringsföretag visar att ESG-frågor nu är bland de viktigaste och hetaste frågorna, vilket i sin tur kommer att leda till att företagen som investerarna satsar i eller redan har satsat i kommer att hållas ansvariga av aktieägarna för resultatet av deras ESG-arbetet.

Vad betyder det här för företagen?

Om inte ESG-frågor redan är “top of mind” så kommer den nya strategin bakom investeringar att kräva att man gör ett stort arbete för att kunna leva upp till de krav som ställs. Skribenterna bakom just den här studien menar att de saker som företagen behöver göra är:

▶ Publicera ett klargörande om företagets avsikt gällande ESG-frågor
▶ Dela en integrerad rapport gällande ESG-arbetet med investerare och ägare
▶ Öka engagemanget för ESG-frågor hos mellanchefer
▶ Skapa och förbättra de interna systemen för att mäta och rapportera företagets resultat inom ESG och miljöpåverkan

Läs hela artiklarna


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.