In School of Management

Av: Johanna Petersson

Som åttaåring startade han sitt första bolag, och idag är han en entreprenör och företagsledare med passion för affärsmodeller, arkitektur och skidåkning. Möt Linus Malmberg, grundare och VD för managementrådgivaren Cordial Business Advisers.

Det första företaget var en cykelverkstad, och Linus och hans kompis Anders startade det som ett handelsbolag. Anders pappa var revisor och han hjälpte de unga entreprenörerna att lära sig vikten av ordning och reda. Från cykelverkstaden gick det vidare till naturvetenskaplig linje på gymnasiet följt av dubbelexamen i juridik och internationell ekonomi. Efter några år i EU-kommissionen och som konsult på Ernst & Young startade Linus 2001 Cordial Business Advisers.

”Kombinationen av den intellektuella utmaningen och ett entreprenöriellt förhållningsätt var skälet till att jag valde att blir rådgivare” säger Linus Malmberg. ”Vi på Cordial går ofta in och driver entreprenöriella processer hos våra kunder, och det är otroligt kul!”

Att förstå helheten

Linus och teamet på Cordial är specialiserade på affärsmodeller, ett begrepp som de stötte på för första gången i slutet av 90-talet. Då var innebörden dock en helt annan, och affärsmodellen reducerades till hur man tar betalt på internet, som då var relativt nytt.

”Jag blev nyfiken på affärsmodellen då jag alltid har drivits av insikten om att det måste till ett helhetstänk för att lösa de affärsmässiga utmaningarna.” säger Linus.  ”Under ett antal år arbetade vi med att försöka definiera helheter, och försökte få ihop ett ramverk för affärsutveckling. Vi modellerade, och testade vilka storheter som behövdes för att sluta cirkeln för att få ihop helheten. ”

Resultatet blev Affärsarkitektur – ett heltäckande ramverk för affärsutveckling som tar sin utgångspunkt i affärsmodellen. Metodramverket används inom svensk affärsutveckling, och idag driver Cordial en utbildning där de certifierar affärsarkitekter i sitt metodramverk. Affärsarkitekturen har även blivit ett etablerat ramverk för större transformationer, och användes bland annat som grundstomme vid Apotekets omreglering.

”Vår huvudsakliga inspiration var Alexanders Osterwalders avhandling vid HEC i Schweiz. Vi använde affärsmodellen som en bärande logik för att brygga gapet mellan strategi och processer för att lösa ut helheten. Vi lade mycket kraft på att få det att verkligen hänga ihop: från strategier, affärsmodeller, processer, organisation till hela managementsystemet inklusive ledarskap. Tidigare hade arkitektur till stor del handlat om IT, men vi ville inkludera verksamhets- och affärsperspektiven också. Med hjälp av affärsmodellen kunde vi binda samman helheten och lösa ut hela systemet.”

Utbildar i affärsarkitektur

Med utgångspunkt i affärsarkitekturramverket arrangerar Cordial utbildningar. Senast ut i raden är endagskursen ”Affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor” som genomförs tillsammans med Ability partner, där Linus är kursledare. Han är även huvudlärare för tolvdagarskursen Certifierad Affärsarkitekt.

Varför behövs ytterligare en kurs om affärsmodeller? 

”Certifierad Affärsarkitekt är ett riktigt masterprogram i modern affärsutveckling, det är en kurs där deltagarna får lära sig hela vårt ramverk.” säger Linus. ”Under certifieringen integrerar vi hela vårt ramverk från innovation till analys och realisering av affärsmodeller. Vi går även igenom helheten, vilket inkluderar affärsstrategi, affärsmodeller, processer, organisation, management och IT med affärsmodellen som den röda tråden. ”

”Endagskursen, å andra sidan, är till för den som är nyfiken på vad en affärsmodell är för något, och vill veta hur man kan använda den vardagen, antingen uppåt mot ledningen eller utåt, nedåt. Under dagen är det fullt fokus på att lära sig hantera affärsmodellen, och vi går inte in på de angränsade strukturerna, utan använder oss av affärsmodellen som ett verktyg för strategisk affärsutveckling. Och om man gillar det som uppkommer från dagen, då ska man gå Certifierad Affärsarkitekt som en naturlig fortsättning.

Vad kommer man att få med sig från endagskursen?

”Affärsmodellens absolut största styrka, förutom att den separerar affärsskikten på ett logiskt sätt, är att den sluter gapet mellan strategi och struktur. Kursen fokuserar till stor del på att kavla upp ärmarna, bli lite skitig under naglarna och faktiskt arbeta med affärsmodeller.” säger Linus.

Han fortsätter; ”Man ska gå därifrån och känna sig uppdaterad och bekväm med att arbeta med affärsmodeller. Deltagarna lär sig att urskilja affärsmodellmönster och får ett annat perspektiv, och att rent konkret använda affärsmodellen som ett affärsutvecklingsverktyg med handfasta tips och råd och tillgång till de mallarna som man behöver. ”

”Och så får man med sig en stor dos inspiration – det ska vara roligt att arbeta med affärsutveckling!”

Att torgföra affärsmodellen

När det kommer till affärsmodeller går det inte att undvika att nämna Alexander Osterwalder, schweizaren som blev världsberömd i affärsutvecklingskretsar med sin ”business model canvas”, ett verktyg för att beskriva en organisations affärsmodell. Osterwalder, som bland annat skrev boken ”Business Model Generation” 2010, har blivit något av affärsmodellens ansikte.

Osterwalder har ju fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med affärsmodellen. Hur skiljer sig Cordials arbete med affärsmodellen från Osterwalders?   

”Alexander Osterwalder skrev en avhandling som han lade fram 2005, där han sammanfattade och definierade tidigare forskning kring affärsmodellen och fastställde hur det hänger ihop. Vi tog intryck av Osterwalder, och var involverade i hans bok Business Model Generation, och började sedan arbeta med affärsmodellen som utgångspunkt i vårt ramverk, affärsarkitekturen.”

”Den största skillnaden mellan Cordial och Osterwalder är att hans fokus ligger på innovation av affärsmodellen, och vårt fokus ligger i att ta innovationerna till sitt kontextuella sammanhang och placera dem i en samlad affärsarkitektur.” fortsätter Linus.

”Osterwalder har gjort mer för att torgföra begreppet affärsmodell än någon annan. Men det är inte i Osterwalders innovationsfas det är svårt. Det verkligt svåra möter man när det nya ska tas hela vägen från innovation och analys till implementering. På Cordial har vi nu en lång rad praktiska erfarenheter från stora transformationer där vi använt vårt ramverk att både strategiskt och strukturellt förändra stora organisationer.  Att arbeta med det fokuserat, baserat på ett ramverk som hänger ihop från strategisk nivå hela vägen ned till specifika system, det är vår styrka.”

Snabba fakta_Linus

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.