In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

Temat på mars-aprilnumret av Harvard Business Review är The AI-Powered OrganizationBesök Harvard Business Review här →

Building the AI-Powered organization

Trots att artificiell intelligens idag kan appliceras på ett brett spektrum av arbetsuppgifter misslyckas många företag med att skala upp sina AI initiativ. I denna artikel har författarna utforskat vad som krävs för att lyckas med detta och identifierat tre förflyttningar företag måste genomgå för att fånga nyttan med AI på bästa sätt.

    Från silotänk till tvärfunktionellt samarbete

AI får störst effekt när det utvecklas i tvärfunktionella team där medlemmarna bidrar med olika färdigheter och perspektiv.

    Från erfarenhetsbaserade chefsbeslut till datadrivna i medarbetarbeslut

AI kan komplettera den enskilda medarbetarens egna bedömningar och intuition med databaserade rekommendationer vilket leder till mer välgrundade beslut. Detta bygger dock på att medarbetare på alla i nivåer i organisationen litar på AI:ns förslag samt har mandat att ta egna beslut baserade på dessa.

    Från stel och riskavert till agil och experimentell

Organisationen måste släppa tanken på att en idé eller ett verktyg måste vara perfekt vid implementering. Ett tankesätt som bygger på iterativt testande och lärande kan snabba upp utvecklingstiden markant.

Vidare kan man ge organisationen rätt förutsättningar för att lyckas med AI-projekt genom att tydlig kommunicera dess syfte, investera i utbildning samt ta företagets digitala mognad, komplexitet och innovationstakt i beaktan när man beslutar hur arbetet ska organiseras.

Vidare kan man ge organisationen rätt förutsättningar för att lyckas med AI-projekt genom att tydlig kommunicera dess syfte, investera i utbildning samt ta företagets digitala mognad, komplexitet och innovationstakt i beaktan när man beslutar hur arbetet ska organiseras.

The wrong ways to strengthen culture

Efter att ha intervjuat tusentals anställda och hundratals personalchefer har rådgivningsfirman Gartner identifierat tre vanliga misstag som bör undvikas för att lyckas transformera en företagskultur.

    Skippa luddiga begrepp

Eftersom kultur i sig är luddigt tenderar ledare att falla tillbaka på överanvända begrepp för att beskriva den. Att beskriva kulturen som innovativ men samtidigt lägga 90% av budgeten på befintliga produkter framstår som hyckleri. VD:n bör istället beskriva en kultur som uppmuntrar innovation och samtidigt fokuserar på lönsamhet i befintlig verksamhet.

    Mät inte kultur med enbart data

Många företag förlitar sig på medarbetarenkäter för att kvantifiera vad personalen tycker om kulturen. När enkätdata aggregeras slås extremvärden ut av varandra och informationen blir allt mer generisk. Det är därför viktigt att ledningen säkerställer tillgång till rådata och uppmuntrar medarbetare att tala öppet och ärligt om problem i organisationen.

    Linjera den operativa modellen med kulturförflyttningen

En ledning som pratar om en samarbetsuppmuntrande kultur men fördelar bonus på individnivå har felriktade incitament. Att inte linjera den operativa modellen i form av strukturer, processer och incitament med kulturförflyttningen är det vanligaste misstaget vid en kulturtransformation.

The one thing you need to know about managing functions

Idag är behovet av en tydlig strategi en vedertagen sanning för de flesta företag och affärsenheter. Inom företagens stödfunktioner förbises däremot ofta strategiformulering vilket leder till att man inom funktionen hemfaller till en av två generiska strategier, trots att en uttalad strategi saknas.

    Servil strategi

Stödfunktion försöker göra allt som kärnverksamheten ber om. Denna strategi leder ofta till att stödfunktionen överbelastas och att kvaliteten på dess tjänster blir lidande.

    Imperial strategi

Stödfunktionen fokuserar främst på att optimera och utveckla den egna verksamheten men bryr sig relativt lite om hur detta passar organisationens övergripande strategiska plan. Resultatet blir att stödfunktionen stöttar sig själv snarare än verksamheten och att resurser därmed läggs på icke värdeskapande initiativ.

För att undvika detta, bör stödfunktioner, precis som företaget i stort anamma en tydlig strategi som ligger till grund för prioritering, resursallokering och värdeskapande. På så sätt kan organisationens stödfunktioner utvecklas, bli till konkurrensfördelar och vara drivande i företagets utveckling.

Läs hela artiklarna


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.