In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Harvard Business Review – ta del av guldkornen

Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

Tema januari–februari 2020:
When data creates competitive advantage…and when it doesn’t

Are You Undervaluing Your Customers?

Författaren och utbildaren Peter Drucker menade att ett företags sanna syfte är att skapa och behålla kunder. Det är även bevisat att företag som i mätningar visar höga kundnöjdhetstal genererar tillväxt upp till två och en halv gånger snabbar än sina konkurrenter. Trots att chefer och medarbetare är medvetna fortsätter företagen att fokusera på kortsiktiga kvartalsvinster.

Anledningarna till detta är lagarna kring bokföring inte kräver rapportering av kundnöjdhet, de flesta företagen har inte förmågan att hantera sin kundnöjdhet och traditionella organisationsstrukturer sätter funktion framför kundnöjdhet. Rötterna till dessa utmaningar kan direkt kopplas till Milton Friedman’s aktieägarperspektiv.

För att röra sig mot en mer kundnöjdhetsfokuserad organisation föreslår artikelförfattaren flera åtgärder. Rent finansiellt bör ledningen följa upp kundnöjdhet lika noggrant som man följer upp andra nyckeltal som lönsamhet och försäljning. Nyckeltalen för kundnöjdhet bör dessutom rapporteras till aktieägarna.

För att hantera kundvärde föreslås fyra konkreta steg:

➊ Implementera robusta processer och verktyg för kundnöjdhet
➋ Kombinera designtänk med lojalitetstekniker
➌ Organisera verksamheten med kundbehov i kärnan
➍ Utöva lojalitetsfokuserat ledarskap

Med transparens och rapportering samt korrekt styrning kan företag skapa en hållbar lönsam affärsmodell, med kunden i fokus.

How to Value a Company by Analyzing Its Customers

Kundbaserad företagsvärdering (Customer-based company valuation), eller CBCV, är en metod som använder kundvärden för att bedöma ett företags underliggande värde. De flesta metoder för finansiell värdering kräver kvartalsvisa finansiella prognoser, i synnerhet av intäkter. Givet att varje krona intäkter kommer från en kund som gör ett köp, utnyttjar CBCV grundläggande redovisningsprinciper för att göra intäktsprognoser bottom up istället för top down.

Modellen består av fyra sammankopplade undermodeller som styr hur varje kund hos ett företag kommer att bete sig:

➊ Kundförvärvsmodellen, förutspår inflöde av nya kunder
➋ Kundbevaringsmodellen, förutspår hur länge kunderna kommer att förbli aktiva
➌ Inköpsmodellen, förutspår hur ofta kunder kommer att handla med ett företag
➍ Korgstorleksmodellen, förutspår hur mycket kunder spenderar per köp

Att sammanföra dessa modeller gör det möjligt för oss att förstå det kritiska beteendet hos varje kund hos ett företag – inflödet av nya kunder, hur mycket de kommer att spendera över tid och så vidare. Tillsammans kan dessa modeller ge mycket mer exakta uppskattningar av framtida intäktsströmmar – och utifrån det kan man göra mycket bättre uppskattningar av vad ett företag verkligen är värt.

För räkneexempel och mer djupgående förståelse för hur modellen kan bidra i värdering av företag, läs artikeln i dess fulla format.

Taming Complexity

Komplexitet är ett, minst sagt, väl använt uttryck i managementlitteratur och framhävs ofta som någonting negativt. Många chefer strävar även efter att förenkla verksamheten då det är förknippat med ökad effektivitet, kontroll och förutsägbarhet. I dagens dynamiska och oförutsägbara affärslandskap kan komplexitet dock vara en framgångsfaktor. Detta då komplexitet bland annat kan göra organisationen mer anpassningsbar och svårare för konkurrenter att imitera.

Att hålla komplexiteten på rätt nivå kan dock vara utmanande. I denna artikel har artikelförfattarna tagit en tvärvetenskaplig ansats och hämtat inspiration från naturen för att identifiera framgångsfaktorer för hur komplexitetens för- och nackdelar kan hanteras på bästa sätt.

➊ Använd modulstrukturer
➋ Ha enkla, gemensamma, styrprinciper
➌ Ha förändring som normaltillstånd
➍ Släpp kontrollen
➎ Låt marknaden bestämma
➏ Optimera utifrån helheten
➐ Uppdatera och ta bort överflödiga rutiner och processer löpande

Läs hela artiklarna


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.