In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste. Besök Harvard Business Review här →

Juli-Augusti: When work has meaning

Juli-augustinumret av HBR tar upp många intressanta ämnen. På huvudtemat When work has meaning presenteras bland annat en åtta-stegs-modell för hur företag kan prestera bättre genom att samla organisationen bakom ett gemensamt syfte. I numret finns även artiklar om jämställdhet, hur VDar lägger upp sitt arbete samt hur den teknologiska utvecklingen kan hanteras på bästa vis.

Humans and AI Are Joining Forces

Artificiell intelligens kommer att radikalt förändra hur och av vem arbete utförs och redan idag använder många företag AI för att effektivisera processer. Den stora potentialen i AI ligger dock i kollaborativ intelligens; när människa och AI samarbetar och kompletterar varandra.

I detta samspel behöver människan fylla tre avgörande roller; (1) Lära AIn att utföra arbetet den är designad för att göra (2) Förklara och tolka AIns arbete och beteende samt (3) Säkerställa att AIn arbetar på ett säkert, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Artificiell intelligens kompletterar människan genom att; (1) Förstärka vår kognitiva förmåga, (2) Interagera med medarbetare och kunder på ett effektivare sätt och (3) Utföra fysisk krävande uppgifter genom att tidigare ”dumma” industrirobotar kan ersättas med smarta ”cobotar” som samarbetar med sina mänskliga kollegor.

Detta medför att organisationer kommer att behöva designa om sina processer med hänsyn till nya gränssnitt mellan människa och maskin för att lyckas införliva kollaborativ Intelligens i sin verksamhet på bästa sätt.

→ Related article: Collaborative Intelligence: Humans and AI Are Joining Forces

Creating a Purpose-Driven Organization

Att samla organisationen bakom ett gemensamt högre syfte är mer än en plattityd. Det kan leda till såväl förbättrade finansiella resultat som ökad konkurrenskraft genom engagerade, ansvarstagande och initiativrika medarbetare som ser mening i sitt arbete. Följande åtta steg kan användas av företag för att realisera potentialen i den syftesdrivna organisationen.

1) INSPIRERAD MEDARBETARKÅR

Hitta positiva exempel inom organisationen och vad som driver dem, förställ dig hur verksamheten skulle vara om alla var lika engagerade.

2) INDENTIFIERA SYFTET

Försök inte uppfinna ett syfte, identifiera det genom att lyssna på medarbetarna

3) FÖRSTÅ BEHOVET AV DET GENUINA

Syftet måste vara äkta och genomsyra verksamheten och ledarskapet från högsta nivå

4) FÖRMEDLA SYFTET KONTINUERLIGT

Genom att ständigt kommunicera budskapet blir det mer trovärdigt för medarbetarna

5) STIMULERA INDIVIDUELLT LÄRANDE

Lärande och utveckling är starka incitament och om medarbetarna förstår kopplingen mellan det högre syftet och lärandeprocessen kan denna förstärkas

6) OMVANDLA MELLANCHEFER TILL SYFTESDRIVNA LEDARE

För att bygga en inspirerad och engagerad medarbetarkår krävs att mellancheferna både förstår och engageras av organisationens syfte samt förmedlar detta till sina medarbetare

7) KOPPLA MÄNNISKAN TILL SYFTET

Organisationens ledare måste synliggöra hur medarbetarnas dagliga sysslor är kopplade till syftet

8) SLÄPP LÖS DE POSITIVA KULTURDRIVARN

Inom alla organisationer finns initiativrika medarbetare som inspirerar sina kollegor. Genom att mobilisera dessa kan kulturförändringen accelereras

→ Related article: Creating a Purpose-Driven Organization

The Other Diversity Dividend

Ökad mångfald inom organisationer har visats ha många positiva effekter, nu även på finansiella resultat. Genom att studera riskkapitalbolag har en koppling etablerats mellan riskkapitalbolagens mångfald och finansiella lönsamhet, både med avseende på individuella företag i portfolion och på övergripande fondavkastningar.

Den främsta orsaken till detta visades vara att de diversifierad teamen var bättre än de homogena på att hjälpa till med strategiarbete, rekrytering och andra uppgifter som är viktiga för unga företags överlevnad och tillväxt. För att lyckas i den osäkra och konkurrensutsatta miljö som unga företag befinner sig i krävs en hög kreativ förmåga vilket de diversifierade investerarna visade sig bättre lämpade att bidra med.

För att motverka för stor homogenitet i verksamheten bör företag börja med att förstå de bias som finns inom organisationen. Personer och företag som ignorerar eller förnekar dessa bias kommer att fortsätta att välja affärspartners och medarbetare som liknar dem själva och därigenom gå miste om de fördelar som mångfald medför.

→ Related article: The Other Diversity Dividend

 


Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.