In HBR Highlights

Juli-augustinumret av HBR går på temat The Truth About Globalization. I numret ryms både en analys av globaliseringens framtid, hur den amerikanska flottan hanterar den globala uppvärmningen och några intressanta artiklar om innovation och affärsmodeller.

Stop the Meeting Madness

Den här artikeln beskriver en metod för företag att förbättra sin möteskultur. Enligt statistik som presenteras i artikeln spenderar chefer i snitt 23 timmar per vecka i möten, jämfört med knappt 10 timmar per vecka på 1960-talet. De skriver också att det finns en korrelation mellan hur anställda upplever effektiviteten i möten och deras allmänna nöjdhet eller missnöjdhet med sina jobb.

En utmaning med att förändra möteskulturen är dock att det är svårt för individen att påverka på egen hand, eftersom möten per definition involverar fler personer. Alltså menar författarna att det krävs en kollektiv ansträngning för att råda bot på en ineffektiv möteskultur. Två centrala delar i femstegsmetoden är att samla in information från varje individ, och att sen analysera informationen tillsammans i hela den berörda gruppen.

Läs hela artikeln

What’s Your Best Innovation Bet

I den här artikeln presenteras ett analysramverk för att på ett strukturerat sätt identifiera de produkter och tjänster som framtidens kunder kommer att efterfråga.

Steg ett är att titta tillbaka på branschens teknikutveckling och identifiera de erbjudandeattribut – exempelvis kostnad, komfort, säkerhet –  som bidragit mest till branschens utveckling.

Steg två är att undersöka hur långt fram branschen ligger och därmed vilken utvecklingspotential som finns inom varje erbjudandeattribut. Närmar man sig en punkt där kunderna är nöjda eller finns det fortfarande en stor utvecklingspotential? T ex inom bilbranschen har man slutat göra snabbare bilar helt enkelt för att kunderna inte efterfrågar högre hastigheter. Istället efterfrågas lägre bränsleförbrukning, högre säkerhet osv.

Steg tre är att identifiera var man ska lägga sitt innovationsfokus. För detta presenterar artikelförfattaren en matris (exempel finns i pappersversionen på s. 93) där man för varje erbjudandeattribut värderar kundvärde, utvecklingspotential och kostnad för utveckling (låg kostnad ger hög poäng). Sedan räknar man ihop poängen och får då vilket attribut man bör lägga mest utvecklingsinsatser på.

Förutom att leda till nya produktidéer är ramverket ett bra verktyg för att förstå branschdynamiken och kunna göra medvetna strategiskt val utifrån detta.

Läs hela artikeln

Finding the Platform In Your Product

Fem av världens högst värderade bolag idag – Apple, Alphabet, Amazon, Facebook och Microsoft –  är helt eller delvis så kallade MSP (multisided platforms) som knyter ihop olika parter och förenklar transaktioner mellan dem. I många fall är plattformsbolagen mer värda än de bolag som står för produkterna. T ex Airbnb är mer värt än Mariott, världens största hotellkedja. Den här artikeln presenterar fyra olika vägar för att helt eller delvis transformera ett produktbolag till en MSP samt vilka möjligheter och risker dessa innebär.

Läs hela artikeln

Managing Climate Change

En mycket intressant artikel som ger en inblick i hur U.S. Navy planerar för en framtid mycket olik den värld vi lever i idag. Man vet att i mitten av 2000-talet kommer vi att ha varmare klimat, högre havsnivåer, förändrade nederbördsmönster och mer frekventa och allvarliga naturkatastrofer. Detta kommer på sina håll leda till fattigdom och konflikter vilka man redan nu förbereder sig för. Med utvecklings- och tjänstgöringscykler på flera decennier har den amerikanska flottan en helt annan syn på långsiktighet än de flesta privata företag. Ett fartyg som börjar utvecklas idag kommer fortfarande vara i tjänst år 2050.

Läs hela artikeln

Globalization in the Age of Trump

Under de senaste åren har mycket förändrats i den internationella diskussionen och kring förväntningarna på fortsatt globalisering. Historiska förespråkare för öppna marknader som USA och Storbritannien har börjat vackla, och kort efter att Donald Trump tog över presidentposten skrev the Economist om ”The Retreat of the Global Company”. Författaren till artikeln menar dock att det är ett misstag att prata om ”the end of globalization” även om det skulle komma en tillbakagång. Istället bör företag fokusera på att mer nyanserat omarbeta sina internationaliseringsstrategier och vilka marknader de verkar på. Även om diskursen kring globalisering förändrats visar DHL Global Connectedness Index på en avmattning, men ännu ingen tillbakagång.

Läs hela artikeln

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.