In HBR Highlights

September-/oktobernumret av HBR har titeln ”The Overcommitted Organization” som syftar till hur man i många organisationer har utmaningar med att medarbetare är engagerade i flera team och projekt samtidigt. Numret diskuterar också hur man leder ett företag genom en stor transformation, hur man effektivt kan testa nya affärsidéer, att konkurrera med social hållbarhet och hur management är mer än bara datadriven beslutsfattning.

The Overcommitted Organization

I denna artikel diskuteras fördelar och nackdelar med att låta medarbetare vara en del av flera team och projekt samtidigt och hur man som organisation kan maximera fördelarna med att delta i flera team samtidigt. Fördelarna är till exempel att teamen utnyttjar tid och resurser mer effektivt och att man kan dra nytta av kunskapsspridning mellan team. Det resulterar däremot ofta i att medlemmar behövs på flera ställen samtidigt vilket i sin tur kan påverka gruppstrukturer negativt och att vissa medarbetare blir överbelastade. För att maximera positiva effekter kan man bland annat jobba med att lära känna varandra inom teamet, att inventera teamets olika kompetenser och att proaktivt hantera konflikter mellan olika team.

Related story

The Surprising Power of Online Experiments

Den här artikeln tar ett bredare perspektiv på onlinetester (t.ex. A/B tester), där författarna argumenterar att om ett teknikföretag sätter upp rätt infrastruktur och mjukvara för att genomföra snabba onlinetester kommer företag att inte bara kunna utvärdera sina hemsidor, utan även nya affärsmodeller, produkter, strategier och marknadsföringskampanjer – allt relativt billigt.

Utgångspunkten i artikeln är att företag borde ha en ”experimentera med allt” approach för att snabbare anpassa sig till vår alltmer snabbrörliga och digitala värld. Genom att bygga en intern infrastruktur för att vässa sin experimentella förmåga menar författarna att företag enklare kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att analysera kausala samband. Som exempel nämner författarna Bing, där en medarbetare föreslog en rubrikförändring som bedömdes ha låg prioritering och lades åt sidan tills en programmerare bestämde sig för att göra ett snabbt A/B-test för att provköra idéen. Testet var en omedelbar succé och ökade intäkterna med otroliga 12%, och visade sig vara den bästa intäktsdrivande idéen Bing någonsin haft, värd över 100 miljoner dollar. Genom att enkelt kunna testa små såväl som stora idéer kommer företag således att enklare nå kostnadsbesparingar, nya intäktsströmmar och en förbättrad kundupplevelse.

Related story

 

Souq.com’s CEO on Building an E-Commerce Powerhouse in the Middle East

Souq.com’s VD Ronaldo Mouchawar berättar om hur han etablerade sin e-handelsplattform mot mellanöstern där den potentiella marknaden var stor men där förutsättningarna skiljde sig mycket mellan olika länder. Det blev avgörande att anpassa affärsmodellen efter förutsättningarna för respektive land. Till exempel kunde inte samma betalningsmetod användas för ett land där kreditkort är etablerade som för ett land där transaktioner överlag sker kontant. Ett annat exempel är hur leveransen ska ske i länder som inte har samma utvecklade logistiksystem som tas för givet i västvärlden och där postnummer inte existerar. Ett tydligt exempel på hur viktigt det är att förstå omvärlden innan man bygger en affärsmodell.

Related story

 

Competing on Social Purpose

I takt med att konsumenter alltmer förväntar sig att varumärken ska ta ståndpunkter utöver sina funktionella fördelar har företag tagit sociala ståndpunkter på väldigt synliga sätt. Detta gäller alla typer av företag, från varumärken med integrerat socialt syfte i deras affärsmodeller (t.ex. Patagonia) till etablerade företag som har vuxit utan en väldefinierad strategi för sitt sociala syfte. Företag har ofta goda intentioner när de försöker länka sitt varumärke till ett socialt behov, men att välja rätt kan vara svårt och riskfullt och kan ha långsiktiga komplikationer. Utefter detta har författarna utvecklat en metodik (kallad ”competing on social purpose”) som knyter an företagets mest ambitiösa sociala mål till deras mest pressande tillväxtmål. Nyckeln till en framgångsrik och trovärdig social strategi är att skapa värde genom att stärka varumärkets nyckelattribut eller genom att skapa nya associationer. Metodiken bygger på att företaget genererar flertalet strategiska idéer utefter sin varumärkesidentitet, sociala frågor relevanta för sina kunder och indirekta kostnader/fördelar av sin produkts användning/tillverkning. De olika idéerna utvärderas sedan efter både affärsvärde och minimering av företagets riskexponering gentemot företagets intressenter.

Related story

How I Remade GE

Den avgående vd:n för GE skriver ur ett ledarskapsperspektiv om hur han omvandlade GE från ett klassiskt konglomerat till ett digitalt industriföretag med målet att definiera framtiden för internet of things. Viktigt att tänka på när man leder en transformation är att:

  1. Ha disciplin. Bestäm dig för vad som ska göras och förhåll dig sedan till det utan att halka in på nya idéer om idéerna inte passar in.
  2. Va nyfiken. Ta in och reflektera över nya trender och händelser men agera inte omedelbart på dem. Agera inte förrän du med säkerhet vet att omvärlden förändras.
  3. Gör förändringen existentiell. Kan man förmedla att förändringen gäller företagets överlevnad kan man på riktigt få till en transformation.
  4. Gå ”all in”. Om man som ledare inte är engagerad i en förändring så speglar det av sig. Man kan inte hantera en transformation som ett experiment.
  5. Var uthållig. Förändring tar tid och om en förändring är enkel så är den sällan långsiktig. Utgå ifrån långsiktighet.
  6. Tillåt nya synvinklar och lär av hur förändringen utvecklas. Det är osannolikt att strategin blir helt rätt från början.
  7. Uppmana till nya typer av talang. Ta in ny extern kompetens om situationen kräver det.

Related story

 

Management Is Much More Than a Science

Denna artikel diskuterar fallgroparna med ”Data-driven decision making” som har förespråkats inom managementlitteraturen och som bara har förstärkts i och med uppkomsten av ”big data”. Att endast förlita sig till data vid beslutsfattning har begränsningar och tenderar att reducera strategiska alternativ och hindra innovation. Detta för att dataanalys är designat för att effektivt bygga förståelse kring det som redan finns men inte kring det som kommer att ske. För att kringgå detta kan man arbeta med hypotesdriven beslutsfattning där olika scenarion analyseras tillsammans med vad som måste ske för att dessa scenarion ska inträffa. Utifrån detta kan man ta strategiska beslut som utöver befintlig data är baserad på framtida möjligheter.

Related story

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.